Contributie

Voor het jaar 2019-2020 zijn de volgende contributies van toepassing:

Gewone leden:                 €115 , -  
Dubbelleden*:                  € 106, -

Jeugdleden (tot 26 jaar): € 70, -

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020.
Leden die na 1 september 2019 lid worden, betalen € 12, -  per maand.

 

Het rekeningnummer is: NL24 INGB 0005 9251 24, t.n.v. B.C. Metro te Rotterdam

 

De contributie dient vóór 1 december 2019 te worden voldaan. Indien de contributie wordt voldaan na 1 december 2019 is een boete van €5, - per lid van toepassing.

 

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehel jaar verschuldigd.

 

Leden, die van mening zijn in aanmerking te komen voor een korting op hun contributie, zijn van harte uitgenodigd om hierover contact op te nemen met Lineke Schouwstra en/of Huib Konijnendijk. Zij vormen de autonome Coulance Commissie die verzoeken vertrouwelijk zal behandelen.

 

Vragen? Mail of bel dan Lineke Schouwstra cabls@mac.com  en 06-57774768
 

* dubbelleden zijn leden die tevens lid zijn van een andere bij de NBB aangesloten vereniging(en).