Arbitrale beslissingen

 Bezwaar tegen arbitrale beslissing.

 

Indien u het niet eens bent met een arbitrale beslissing kunt u contact opnemen met de wedstrijdleider/voorzitter van BC Metro. Het bezwaar moet binnen een week kenbaar gemaakt worden. Uw bezwaar zal bekeken worden door betreffende persoon en twee wedstrijdleiders.

Mocht het bezwaar een beslissing van een van deze wedstrijdleiders betreffen, wordt deze natuurlijk uitgesloten. In dat geval zal er, indien noodzakelijk, een wedstrijdleider van buiten de vereniging geconsulteerd worden.

De uitspraak van deze 'beroepscommissie' is bindend.

Mocht dit niet voldoende zijn regelen we een afspraak in de dojo.....