Uitleg butlertelling

De berekening van Butler resultaten 
Het bepalen van de verschillen tussen de op een spel behaalde scores in één richting (NZ, resp. OW).
Bijvoorbeeld in een lijn van 14 paren, zijn er 7 NZ-scores. Elke NZ-score wordt vergeleken met de 6 andere NZ-scores. 
Hierbij worden de hoogste en de laagste score niet meegenomen, zodat extreme scores het gemiddelde niet te veel beïnvloeden.
De gevonden uitkomst, wordt de datumscore genoemd.
Vervolgens worden alle NZ-scores vergeleken met die datumscore.
Het verschil tussen de eigen score en de datumscore wordt met behulp van de IMP-tabel berekend, dezelfde als die voor viertallenwedstrijden wordt gebruikt. Omgezet in IMP-en = 'international matchpoints'.
Voor de OW paren gebeurt precies hetzelfde, de datumscore is dan tegengesteld aan die van NZ (dus als de datumscore van NZ +30 is, dan wordt -30 de datumscore voor OW). 

De belangrijkste verschillen in de tactiek van het bieden en het spelen 
De tactiek van het bieden en het spelen is praktisch gelijk aan die bij een viertallenwedstrijd.
Manches en slems kunnen veel imps opleveren, althans als u ze wel biedt en maakt en de anderen die hetzelfde spel spelen niet.
Het maken van een overslag (3SA +1 tegenover 3SA C) kan in een gewone parenwedstrijd veel matchpunten opleveren, maar is in butler hooguit één imp waard. Voor een overslag mag u dus geen risico nemen. Het halen van het contract heeft voorrang!
Dus voorkeur voor SA vanwege de punten is ook niet nodig, biedt het meest verantwoorde contract. Bij viertallen en ook bij butler gaat het in eerste instantie om het behalen van de veiligste manche of slem en niet om die 10 extra punten die een SA-contract kan opleveren. 

Wat velen vaak over het hoofd zien, zowel bij butler als bij viertallen, is dat het ook zaak is om de gevolgen van 'miskleunen' bij het bieden zoveel mogelijk te beperken. Gedoeld wordt op de situatie waarin een paar door een misverstand in een verkeerd contract belandt. Hoe vaak speelt de leider bij een gewone parenwedstrijd in zo'n situatie niet nonchalant af, verzuchtend dat "het toch een nul is". Bij butler en viertallen is het zaak de schade zoveel mogelijk te beperken omdat elke extra (gedoubleerde) downslag nóg meer imps zal kosten.

Het andere belangrijke verschil tussen matchpunten en butler is dat je bij matchpunten op elk spel kans maakt op een top of een nul. Bij butler kun je op een deelscorespel nooit veel winnen of verliezen, terwijl een moeilijk slemspel een enorme invloed kan hebben op het resultaat van de hele avond. Met andere woorden: het ene spel is veel belangrijker voor de zittinguitslag dan het andere spel.

We kunnen een en ander samenvatten in de volgende tips:

  1. Bied de kwetsbare manche ook als je denkt dat er een redelijke kans is dat die down gaat;
  2. Bied de niet-kwetsbare manche alleen als je denkt dat er een redelijke kans is dat die wordt gemaakt;
  3. Doubleer een deelscore niet als er een (kleine) kans is dat de tegenstanders het contract halen;
  4. Vermijd scores van –800 of nog slechter, behalve om een kwetsbaar slem uit te nemen;
  5. Bied een kwetsbaar kleinslem niet als dat afhankelijk is van een snit; bij een niet-kwetsbaar kleinslem mag je meer risico nemen;
  6. Bied geen grootslem, tenzij je vrij zeker weet dat je het zult maken;
  7. Kies bij deelscores de veiligste troefkleur, dus liever 3 C dan 3  C als de ruitenfit beter is;
  8. Maak je contract; neem geen extra risico's om overslagen te behalen, want die leveren nauwelijks extra punten op;
  9. Verdeel je energie efficiënt: Een foutje in een deelscorespel kost niet veel punten. Maar een slem laten maken dat down had gekund als je beter had opgelet, kan het verschil uitmaken tussen een goede en een slechte score over de gehele avond.

N.B. Deze tips gelden precies zo voor viertallenwedstrijden.