Algemene clubgegevens

Aantal leden: 114
Datum oprichting: 08-09-1949
Datum toetreding: 01-01-1950
Oudste lid: H.M. Garama 26-02-1934
Jongste lid: C.D. Kloppert 12-04-2007
Gemiddelde leeftijd: 65,3
Verhouding man/vrouw: 48/52
Gemiddeld aantal MP: 5.266
Gemiddelde rating: 712

Speellocatie

Denksportcentrum De Lombard
Lombardkade 28
3031 AH ROTTERDAM
010-7857593

Speeldagen

maandagavond (Aanvang: 19:45)