Algemene clubgegevens

Aantal leden: 120
Datum oprichting: 08-09-1949
Datum toetreding: 01-01-1950
Oudste lid: P.J.H. Benschop-van 't Hoff 10-03-1935
Jongste lid: T.L. Blomsteel 08-01-2012
Gemiddelde leeftijd: 64,9
Verhouding man/vrouw: 52/48
Gemiddeld aantal MP: 5.488
Gemiddelde rating: 718

Speellocatie

Denksportcentrum De Lombard
Lombardkade 28
3031 AH ROTTERDAM
010-7857593

Speeldagen

maandagavond (Aanvang: 19:45)