Per 1 september 2016 zijn alle leden van de BC Doublet overgegaan naar de BC Never Down. De BC Never Down speelt op dezelfde lokatie, De Lombard, en op dezelfde avond, de dinsdagavond.

Het webadres van de BC Never Down is: https://www.nbbclubsites.nl/club/5018