Vergaderingen

Algemene ledenvergadering BBC

17 september 2019, aanvang 19:00 uur.

 

Bestuursvergaderingen Breezandse Bridge Club 2018-2019.

 

 

 

Districtsvergaderingen Noord-Holland.

 

 

 

 

Landelijke vergaderingen Nederlandse Bridge Bond.