Clubregels

 

CLUBREGELS

 

Spelregels/HOM/BSC/alerteerregeling:

De “Spelregels voor wedstrijdbridge” van de NBB en het Wedstrijdreglement van de NBB zijn van toepassing op de door de Bridgeclub De Rijp georganiseerde wedstrijden, evenals de alerteerregeling van de NBB.

Hoogst ongebruikelijke methoden en bruine stickerconventies zijn niet toegestaan.

 

 

Scoreberekening voor een parencompetitie in het geval van afwezigheid, invallen in een andere lijn en spelen met een vervanger:

 

Afwezigheid.

Bij afwezigheid krijgt het betreffende paar het gemiddelde van de wel gespeelde zittingen in die periode, begrensd op 45-55%. Indien een paar een gehele periode afwezig is geweest krijgt het 50% per zitting. Indien een paar in een periode meer dan twee zittingen afwezig is geweest kan het niet promoveren.

 

Invallen in een andere lijn

Bij de verplichting om te spelen in een hogere of lagere lijn: eigen score met een minimum van 45% en een maximum van 55%.

 

Spelen met een vervanger.

Bij combiparen: eigen score met een minimum van 45% en maximum van 55%.

 

Niet-leden.

Niet-leden mogen maximaal twaalf maal (maandagavond plus woensdagmiddag) per verenigingsjaar meespelen.

 

Woensdagmiddagleden.

Woensdagmiddagleden mogen in beperkte mate invallen op maandagavond.

 

Lijn/clubkampioenschap.

Om in aanmerking te komen voor een lijnkampioenschap moet een paar (het paar zelf, zonder vervanger) minstens vijftien maal in die lijn hebben gespeeld. Kampioen wordt het paar dat van de paren die in aanmerking komen het hoogste gemiddelde heeft behaald.
Het kampioenschap van de A-lijn is tevens het clubkampioenschap.

 

Team- resp. parensamenstelling.

Gedurende een viertallen- of parencompetitie mag - behalve wegens beëindiging van het lidmaatschap - een team- resp. een paarlidmaatschap niet verbroken worden.

Hoogstens éénmaal per competitie is beëindiging van het partnerschap aan het einde van een periode toegestaan.

 

Tijdsoverschrijding.

Paren.

Het niet op tijd beëindigd hebben van een ronde wordt de eerste maal bestraft met een waarschuwing en elke volgende maal krijgen de betrokken paren een procedurele straf van 25 % van een top.

Viertallen.

Bij tijdsoverschrijding van (een gedeelte van) een viertallenwedstrijd worden de spellen die geheel buiten de tijdslimiet vallen niet gespeeld. Een viertal krijgt voor elk spel dat niet door beide paren is gespeeld 1 WP korting.

 

Naspelen.

Het is niet toegestaan na te spelen.

 

Afwezigheid bij viertallen.

Indien een viertal incompleet is kan de wedstrijdleiding deelnemers aan de parencompetitie aanwijzen om in te vallen bij het viertallen of kan de wedstrijdleiding beslissen dat het incomplete viertal de wedstrijd met 12-0 verloren heeft, e.e.a. ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

 

Systeemkaart.

Elk paar is verplicht twee gelijkluidende systeemkaarten bij zich te hebben en deze aan het begin van een ronde ongevraagd ter inzage aan de tegenstanders te geven.

 

Afzeggen.

Indien U onverhoopt verhinderd bent, gelieve u ’s maandags UITERLIJK 17.00 uur af te zeggen bij de wedstrijdleider.

Mocht U als losloper op eigen initiatief een gelegenheidspartner gevonden hebben, dan dient u eveneens de wedstrijdleiding maandags vóór 17.00 uur daarover te informeren.

De loslopers voor wie een partner gezocht wordt gelieve er voor zorg te dragen dat zij ’s maandags tussen 17.00 uur en 17.30 uur telefonisch bereikbaar zijn.