Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Clubmateriaalbeheerder
Toos van Rooijen
06-25031743
Voorzitter
Martin Phaff
0299-673401
Secretaris
Marjolijn Tuyt
0299-428654
Penningmeester
Dirk-Jan Nat
0299-671360
Bestuurslid
Sjoukje Westra
0299-674842
Bestuurslid
Toos van Rooijen
06-25031743
Ledenadministrateur
Inga Stoop-Klaver
06-20518566
TC-voorzitter
Toos van Rooijen
06-25031743
Webmaster
Martin Phaff
0299-673401
Contactpersoon NBBR
Toos van Rooijen
06-25031743
Beheerder uitslagenservice
Martin Phaff
0299-673401
Beheerder uitslagenservice
Toos van Rooijen
06-25031743