Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement BC Assendelft 01-09-2013

01 spelregels:
Van toepassing zijn de spelregels die door de Nederlandse Bridgebond (NBB) worden gehanteerd.
02 seizoenindeling:
Het seizoen wordt verdeeld in 4 aansluitende periodes van tenminste 7 speelavonden.
03 indeling lijnen bij start seizoen/nieuwe leden:
De Technische Commissie (TC) deelt de lijnen in op basis van de eindstand van het voorafgaande seizoen.
De lijnen bestaan tenminste uit 10 paren en ten hoogste uit 16 paren.
Nieuwe leden(paren)worden voorlopig ingedeeld op basis van de ingeschatte kracht door de TC.
Indien wenselijk kan de TC later besluiten deze indeling te corrigeren.
04 promotie/degradatie:
Na beëindiging van een periode vindt promotie/degradatie plaats.
In de D-lijn promoveren de eerste 4 paren
In de C-lijn degraderen de laatste 4 paren,en promoveren de eerste 3 paren.
In de B-lijn degraderen de laatste 3 paren,en promoveren de eerste 2 paren
In de A-lijn degraderen de laatste 2 paren.
Deze promoties zijn gebaseerd op lijnen van minimaal 14 paren
Voor promotie geldt eveneens de voorwaarde dat er ten hoogste 2 keer in de desbetreffende periode niet gespeeld is.
05 spelen met een invaller:
invaller neemt deel aan de competitie
1. indien beide spelers normaliter in dezelfde lijn spelen wordt ook in die lijn gespeeld en geldt de behaalde score
2. indien beiden normaliter niet in dezelfde lijn spelen, dan telt bij spelen in de hoogste van de 2 lijnen de behaalde score met als minimum 45% en bij het spelen in de laagste van de 2 lijnen de behaalde score met als maximum 55%
invaller neemt géén deel aan de competitie, of is géén lid van de vereniging.
1. met instemming van de wedstrijdleiding kan gespeeld worden met een niet-lid als invaller.
De maximum score is 55%, de minimumscore is 45%
nb: wil het gelegenheidspaar de score niet laten meetellen, dan dient dit voor aanvang van de zitting aan de wedstrijdleiding te worden meegedeeld.
06 Aanvulling lijn:
Indien door omstandigheden tijdelijk het aantal paren in een lijn minder dan 10 bedraagt, kan de wedstrijdleiding beslissen het paar dat het hoogst staat in de naastlagere lijn te plaatsen in de te kleine lijn. De behaalde score voor dat paar kan niet minder worden dan 45%.
07 Twee opeenvolgende lijnen met een oneven aantal paren:
De twee desbetreffende lijnen spelen met een combitafel. De paren uit de hoogste lijn spelen aan deze tafel NZ tegen een paar uit de lagere lijn. De behaalde scores worden voor beide lijnen apart berekend.
08 Clubkampioen:
Het paar in de A lijn dat aan het einde van het seizoen de hoogste totaalstand heeft is clubkampioen, als dat paar tenminste drie periodes in de A-lijn heeft gespeeld en maximaal 6 avonden niet heeft gespeeld.
09 PeriodeKampioen:
Het paar in elke lijn dat aan het einde van een periode bovenaan staat is periodekampioen, mits dat paar minimaal 5 avonden in deze periode heeft gespeeld.

11 Score bij afwezigheid:
Als men 2 keer afwezig is in een periode krijgt men de gemiddelde score. Is men meer dan 2 keer afwezig dan volgt een score van 45%. Dit geldt per periode.

12 Slemkampioen:
Diegene die aan het eind van de competitie de hoogste totaalstand heeft in de slemcompetitie wordt slemkampioen De slemcompetitie is een individuele competitie van gemaakte en niet gemaakte slemmen. De puntentelling is als volgt:
Gemaakt 6 in kleur :2 punten
6 in SA :3 punten
7 in kleur :4 punten
7 in SA :5 punten
Niet gemaakt
6 in kleur :-1 punt
6 in SA :-2 punten
7 in kleur :-2 punten
7 in SA :-3 punten
Als men met een invaller speelt dan telt deze competitie ook mee.
Technische Commissie.
Daar waar het reglement niet voorziet beslist het bestuur / TC