Overslag 2018-2019
Geplaatst op zondag 2 september 2018 - 12:53

 

 

 

       De Overslag, clubblad van de BC Assendelft

opgericht 28 juni 1996

 

23e jaargang, editie augustus 2018

 

 

Een nieuwe aflevering met alle gegevens voor het speelseizoen 2018-2019

 

Bestuur :                

Voorzitter             : Linette Pielkenrood      06-51034508

Secretaris              : Gré Kat                       075-6873302

Penningmeester    : Theo Rijkhoff             075-6873713 of 06-15948812

Bestuurslid           : Ria Heijne                   075-6876177

Bondszaken                   : Mariet Vet                   075-6286704

 

 

De TC bestaat uit:

Piet Waij              :Algemene zaken, email piet.waij22@gmail.com
Gré Kat                :Afberichten, indelen en verwerken competitieavonden
Frans en Irma Tilleman: materialen
Coördinatie arbitrage: moet nog worden ingevuld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitie 2018-2019

De competitie start op 3 september en we spelen 30 avonden verdeeld over

2 periodes van 8 en 2 periodes van 7 speelavonden.

 

Indeling lijnen bij de start van het nieuwe seizoen

Indeling gaat naar de eindstanden van het vorige seizoen. De nieuw ingeschreven leden worden door de Technische Commissie ingedeeld.

 

Promotie/degradatieregels

Per periode vindt er een promotie/degradatie plaats. Voor deze promotie/degradatie gelden de volgende regels Tussen A en B lijn 2 promotie/degradaties, tussen B en C lijn 3 promotie/degradaties en tussen de C en de D lijn 4 promotie/degradaties. Voor het overige wedstrijdreglement zie website. Ook dit seizoen spelen we weer de slemcompetitie.

Uitslagen
Wanneer u e-mail adres bij ons bekend is ontvangt u uw eigen uitslag per mail. De gehele uitslag bekijken kan op: www.nbbportal.nl/4075/index.html

We spelen niet op:
8 en 15 oktober   : Kermis

24 december        : Kerstavond

31 december        : Oudejaarsavond

22 april               : 2e Paasdag
 

17 december        : Kerstdrive

29 april 2019      : laatste competitieavond.

6 mei 2019           : jaarvergadering en tevens einde van het seizoen. Na          

                                      afloop van de vergadering wordt er gebridged.      

 

 

Bloemlezing bestuur 2017-2018

Wij zijn als bestuur 4 maal bij elkaar geweest. Naaste de lopende zaken kwam daar uit naar voren ons dalende ledental.

Gelukkig heeft Johan Jak een cursus bestaande uit 2 delen gegeven. Diverse van de cursisten bridgen nu al een aantal keren met ons mee. Wij hopen dat jullie lid worden van onze club. Ik wil Johan vanuit het bestuur hartelijk bedanken voor zijn inzet voor de club. Ik heb begrepen dat als er genoeg aanmeldingen zijn hij dit najaar start met een nieuwe cursus.

Ook hebben we een chronisch tekort aan arbiters, vorig jaar heb ik al een oproep gedaan aan leden die een cursus zouden willen volgen maar niemand heeft zich aangemeld. Sandra Huisman de aanvoerster van de arbitragecommissie heeft aangegeven te gaan stoppen met het bridgen, haar werkt eist steeds meer aandacht van haar. Nu hebben gelukkig Jan Toby, Mart de Vries en Ton Zwemmer aangegeven te willen arbitreren voor de periode dat we geen up to date arbiters hebben. Waarvoor mijn hartelijke dank.

Ook heb ik aangegeven volgend jaar te willen stoppen met het voorzitterschap, na 9 jaar wordt het tijd voor een nieuwe wind die  moet gaan waaien in de club. Graag daarvoor aanmeldingen van iemand die zich voor de club wil gaan inzetten voor een periode als voorzitter

 

Verslag jaarvergadering d.d. 07-05-2018 BC Assendelft

 

De voorzitter heette iedereen hartelijk welkom, het voltallige bestuur en
79 leden waren aanwezig.

 

Binnengekomen stukken: er is een schriftelijk vraag binnengekomen van Cees van der Poel of we weer terug kunnen gaan naar promotie en degradatie voor elke lijn van 3 paren. Dit is een zodanig besluit dat we het eerst in het bestuur zullen bespreken.

Notulen: van de vorig jaar gehouden jaarvergadering mei 2017 besproken. Hannie Jonker merkt terecht op dat in deze notulen de datum van de notulen van 2016 niet correct is. De voorzitter zegt toe om dit te wijzigen.

 

Bloemlezing: Het bestuur is afgelopen jaar 4 maal bijeen geweest.

Het ledental is dalend, daarmede ook het aantal arbiters. Mogelijk zijn er

mensen die de cursus hiervoor willen volgen, zij kunnen zich melden bij

de voorzitter.

De arbiters nu zijn Jan Toby en Martin de Vries.

Goed nieuws is dat Johan een cursus heeft gegeven aan 8 personen hopelijk mogen we daarvan een aantal begroeten in het najaar. Wanneer Johan weer 8 enthousiaste leerlingen heeft start de cursus in het najaar.

Er is een enquête online geweest om te toetsen hoeveel belangstelling er is voor vermindering van het aantal ronden van 7 naar 6. Helaas is er nogal wat verwarring ontstaan rond de strekking van de enquête. Volgend jaar zal dit een agendapunt worden op de jaarvergadering.

 

Financieel overzicht:

 De kascommissie bestaande uit Nico Groen en Ans Aafjes hebben de

 boeken gecontroleerd en oké bevonden.

Nico verlaat de commissie. Theo merkt op dat er 2 leden bij moeten volgend jaar de regels veranderen. Hannie Jonker en Loes Nagel stellen zich beschikbaar. Hiervoor onze dank.

Piet Duin merkt op dat er een verschil van een klein bedrag in het verslag staat. Dit zal worden uitgezocht met Theo en Eugene.

 

Enquête:

Als laatste punt heb ik de gehouden enquête voor het spelen van 6 ronden ipv 7 ronden. Er hebben zich 22 leden uitgesproken voor 6 ronden, dat is een minderheid van onze leden. Dus we blijven 7 ronden op de maandagavond bridgen. Vanuit de leden kwamen er opmerkingen dat zij dit niet zo begrepen hadden. Afgesproken wordt dat op de volgende ledenvergadering een stemming wordt gehouden.

 

Rondvraag:

- Linette meldt dat ze nog een jaar voorzitter zal zijn. Hopelijk meldt zich iemand die het stokje van haar overneemt.
-Piet Waij legt uit waarom de percentages van de gene die afbericht hebben gegeven niet kloppen. In het systeem stond een vinkje niet juist. Hij zal het herstellen. Het percentage na 2 maal niet te zijn geweest van 45% is in samenspraak met de bond genomen. Dit blijkt een regel te zijn die veelvuldig wordt toegepast om te voorkomen dat mensen die hoog staan een paar keer niet komen.

-Hannie Jonker heeft een vraag omtrent de Overslag of deze op de website kan worden geplaatst. Dat is wel de afspraak maar het laatste jaar niet gebeurd.

 

Prijsuitreiking

Periodekampioenen

A-lijn     Vera en Martin de Vries

B-lijn     Marianne Schoolmeester en Marga Den Haas

C-lijn     Gré Kat en Helen Zwemmer

D-lijn     Toon Olij en Piet Breed

Slem Kampioen Mary van der Laan en Ineke van der Hoorn

Club kampioen Jan Kramer en Piet Waij

 

Wijzigingen in de samenstelling paren kunnen worden doorgegeven aan Gré Kat

 

De zomerdrive start 4 juni duurt 13 weken wanneer er 7 avonden gespeeld is krijg je een uitnodiging voor de einddrive op 31 augustus.

 

Lidmaatschap

U schrijft u in als lid voor het hele seizoen. Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, voor 15 augustus moet deze bij ons binnen zijn. Dit i.v.m. het indelen van de lijnen voor het volgende seizoen. De contributienota voor het seizoen 2018-2019 wordt uitgereikt op de eerste speelavond. Deze graag voor 1 oktober a.s. overmaken op bankrekeningnummer NL51RABO0103502114 onder vermelding van het notanummer.

Zomerdrives 2019
Ook na dit seizoen gaan we in zomer weer door met de zomerdrives in “het Wapen van Assendelft”. De zomerdrives zijn van 3 juni t/m 26 augustus. Behalve maandag 10 juni 2e Pinsterdag. Met een slotdrive op vrijdag 30 augustus.

Tijdsindeling
Per ronde wordt 30 minuten gespeeld. Als de 1e zoemer gaat mag er geen nieuw spel meer worden gestart. Na de 2e zoemer gaat u wisselen van tafel of van spellen. Na de 3e zoemer start u met de nieuwe speelronde.

 

Regels bij verhindering

Elke speelavond ligt de agenda bij de bar om verhindering op een bepaalde datum te melden. U kunt dan tevens opgeven met wie als invaller wordt gespeeld. Afmeldingen kunnen op des betreffende maandag de gehele dag tot 17:00 uur worden doorgegeven aan Gré Kat. (075-6873302 of  06-29387644) Mocht u door omstandigheden niet op tijd aanwezig kunnen zijn wilt u dan na 18:30 uur bellen naar het Wapen van Assendelft telefoonnummer: 075-6871491

Het is niet toegestaan op de speelavond te verschijnen met een invaller/partner die geen lid is van B.C. Assendelft. Uitzonderingen zijn, na overleg met het bestuur, mogelijk.

 

Regels bij foutieve invoer in Bridgemate

Het komt nog weleens voor dat er een score niet goed wordt ingevoerd en niet juist wordt gecontroleerd. Dit wordt niet altijd op de speelavond opgemerkt, maar vaak een dag later als de uitslag en de score op internet zijn gepubliceerd.
Vanaf komend seizoen stellen wij eenieder in de gelegenheid om bij een foutieve invoer bij Piet Waij te reclameren tot dinsdagochtend 12.00 uur, zodat we vanaf dat moment de juiste stand kunnen berekenen. Het spreekt voor zich dat deze verzoeken alleen worden gehonoreerd als beide paren het erover eens zijn.

 

Bridgekoffer
Onze club beschikt over 3 bridgekoffers. In elke koffer bevinden zich 24 spellen met scorekaartjes en de nodige formulieren. De koffer kan worden geleend, kosten € 3,00 en is geschikt voor een gezellige avond thuis bridgen. De resultaten kunnen worden vergeleken met paren die eerder van de koffer gebruik gemaakt hebben. Wanneer 8 keer van de koffer gebruik gemaakt is wordt de uitslag berekend en het paar met hoogste percentage ontvangt de gebruikelijke flessen wijn. Wanneer u belangstelling heeft (ook voor niet-leden) neemt u contact op met Ria Heijne (075-6874177) .

 

Wanneer u ideeën heeft om onze clubavonden te verbeteren laat het ons