Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Dhr. P. Schrekker
075-6227225
Secretaris
Mevr. T. Meijer
075-6289255
Penningmeester
Mevr. H. Kroonenberg
075-6167633
Bestuurslid
Mevr. C. Lingius-Westerbaan
075-6280042
MP-administrateur
Dhr. P.J.M. Neeft
075-6840489
Ledenadministrateur
Mevr. T. Meijer
075-6289255
Competitieleider extern
Dhr. P.J.M. Neeft
075-6840489
Webmaster
Mevr. T. Schrekker
075-6227225
Contactpersoon NBBR
Dhr. P.J.M. Neeft
075-6840489
Beheerder uitslagenservice
Dhr. P.J.M. Neeft
075-6840489