Spelregels vanaf 1 september 2017

 

De nieuwe spelregels geldig vanaf 1 september 2017

 

Door op de link hierboven te klikken kunt u de nieuwe spelregels bekijken.

 

Met dank aan Pieter Peeters van BC Nieuwendam hieronder de highlights:

 

Om de 10 jaar past de WBF de internationale spelregels aan. Dit om fouten te verbeteren, onduidelijkheden op te heffen en veranderde inzichten te verwerken.

 

Dit jaar zijn er enkele veranderingen aangebracht met het doel fouten te voorkomen. Ook zijn enkele  artikelen versimpeld. Maar de grootste verandering is dat de wedstrijdleider na een “fout”  vaker door zal moeten laten spelen en dan pas achteraf, indien noodzakelijk, een arbitrale score geven.

 

De meeste aanpassingen zult u pas merken nadat u de wedstrijdleider heeft geroepen, maar enkele hebben betrekking op het spel als alles nog goed gaat of zijn van toepassing voordat u een wedstrijdleider roept. Hier onder staan de belangrijkste.

 

Het board:
In de oude regels mocht het board na het bieden van tafel gehaald worden. Dat mag nu niet meer, het board moet nu “correct” blijven liggen.

 

Een fout voorkomen:
Iedereen, dus ook de dummy , mag een onregelmatigheid trachten te voorkomen, ook van de tegenpartij. (Is de onregelmatigheid al gebeurt, dan mag de dummy er niets over zeggen tot dat het spel afgelopen is.)
De dummy moet zorgen dat de leider bekent.

 

Foutieve uitleg:
Als u er achter kwam dat uzelf verkeerde uitleg had gegeven (een vraag verkeerd of onvolledig beantwoord of ten onrechte wel of niet gealerteerd) moest u onder de oude regels meteen de wedstrijdleider roepen. Nu moet u nog steeds de wedstrijdleider roepen, maar mag dat tijdens de gehele biedperiode. (De biedperiode begint als de eerste speler zijn kaart bekijkt en eindigt als de uitkomstkaart opengelegd wordt.)

 

Kaarten van een ander:
Je mag nu, met toestemming  van de tegenstander, ook de kaarten van een ander aanraken.
De dummy mag niet in de kaarten van de tegenstander kijken, de tegenstanders mogen hun kaarten ook niet meer aan de dummy laten zien.

 

Vragen stellen of beantwoorden:
Je mag geen vraag stellen om daar mee je partner te helpen. (Je mag in ieder geval alleen maar iets vragen als je aan de beurt bent!)
Een vraag stellen in de hoop dat de tegenpartij een (gedeeltelijk) verkeerd antwoord geeft mag niet.
Om een vraag goed te kunnen beantwoorden is het toegestaan om de systeemkaart van de tegenpartij in te zien.

 

Goed neerleggen van een gespeelde kaart (+ of -):
Iedereen mag dat verzoeken zo lang er nog niet is voorgespeeld in de volgende slag, daarna mag niemand dat meer.

Het opeisen van slagen (een claim):
De claimer moet zijn kaart open op tafel leggen.
Als alle vier de spelers meteen akkoord gaan mag er na een claim doorgespeeld worden. De claim is dan van tafel en elke speelwijze mag gekozen worden.

 

Ook goed te weten:
Een door concentratieverlies gedaan niet bedoeld bod of gespeelde kaart mag niet hersteld worden.

 

Waar zitten de verdere belangrijke wijzigingen?

 

Vergelijkbare bieding:
Het begrip “vergelijkbare bieding” is verruimd. Dit is belangrijk voor het geval er een onvoldoende bod of een bieding voor de beurt gedaan is en dit bod/deze bieding vervangen moet worden. Wel mag een wedstrijdleider altijd achteraf nog bepalen dat het vervangend bod/bieding toch niet “vergelijkbaar” was en een arbitrale score geven.

 

Voorspeelbeperkingen:
Dit artikel is simpeler geworden, er zijn nog maar twee situaties. De leider mag geen voorspelen in een specifieke kleur meer eisen. Wel mag hij vaker een kleur verbieden.

 

Verplicht passen:
Wordt een bod/bieding vervangen door een niet-vergelijkbaar bod/bieding, dan zal de partner vaker nog maar één keer verplicht moeten passen. Verplicht de hele bieding moeten passen komt niet zo vaak meer voor.

 

Informatie uit een strafkaart:
De regeling betreffende geoorloofde en ongeoorloofde informatie die een strafkaart oplevert is veranderd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie situaties: de strafkaart ligt nog op tafel, de strafkaart is weer in de hand terug gestopt en de strafkaart is gespeeld.