Clubreglement voor de parencompetitie.

.

1. De competitie bestaat uit 5 periodes van doorgaans 6 speelavonden per periode.

2. Een speelavond begint om 19.30 uur. Men dient om 19.20uur aanwezig te zijn.

3. Na iedere periode volgt er promotie/ degradatie. Van de B- en C- lijn promoveren de   3 bovenste paren. Van de A- en B- lijn degraderen de 3 onderste paren. De wedstrijdleider heeft het recht om bij problemen meer paren te laten promoveren of minder paren te laten degraderen. Als een paar bijv. door ziekte een langere periode niet kan spelen, kan dit paar niet promoveren of degraderen.

4. Clubkampioen wordt het paar uit de A- lijn met de hoogste totaalscore. Om clubkampioen te worden moet men minstens 4 periodes in die lijn hebben gespeeld en 2/3 per periode met eigen partner, waaronder de laatste.

5. B- of C- kampioen wordt het paar uit de B- of C- lijn met de hoogste totaalscore. Men moet minstens 4 periodes in die lijn hebben gespeeld en 2/3 per periode met eigen partner, waaronder de laatste.

6. Slemkampioen wordt het paar dat aan het eind van de competitie de meeste slempunten heeft vergaard. Voor een groot slem, geboden en gemaakt, krijgt men 7 punten. Voor een klein slem geboden en gemaakt, krijgt men 4 punten. Voor een groot slem of een klein slem, geboden en niet gemaakt, worden 2 punten in mindering gebracht.

7. Periodekampioen wordt het paar dat tenminste 2/3 per periode  met eigen partner heeft gespeeld en aan het einde van een periode de hoogste totaalscore heeft behaald.

8. Competitiebepalingen: Bij verzuim i.v.m. de paren indeling dient U dit uiterlijk woensdag vóór 16.00 uur bekend te maken tel. 0618056842

9. Bij afwezigheid krijgt U voor de eerste keer Uw gemiddelde. Dit is nooit hoger dan 55% de tweede keer 45 % en de volgende keren 40 %. Bij verzuim zonder afbericht krijgt U 30 %.

10. Speelt U met een invaller, dan heeft U de keuze: Spelen voor Uw gemiddelde, dat kan 2 keer per periode of spelen voor wat U waard bent.Altijd met een maximum van 55 % en een minimum van 45 %. Een paar of speler krijgt 5 % meer als hij in een hogere lijn speelt, krijgt 3 % minder als hij in een lagere lijn speelt.

11. Nog enkele weetjes en feitjes: Controleer altijd of U aan de goede tafel zit, de juiste windrichting, de juiste spellen, of U 13 kaarten heeft, of de score goed is ingevuld.

12. Ga nooit de score van een paar veranderen of verbeteren, dat is een taak voor de Arbiters. Blijf beleefd tegenover Uw tegenstanders en vooral tegenover Uw partner,U weet wel dat U het beter weet dan Uw partner, maar dat denkt zij of hij ook! Zorg dat het altijd leuk is om tegen/met U te spelen.

13. Als U de Arbiter roept bij een ongeregeldheid aan tafel bent U heus niet onsportief, Het is een competitiespel en daar horen nu eenmaal regels bij. Bent U het niet eens met de uitspraak van de Arbiter, dan kunt U zich tot een half uur na de wedstrijd wenden tot de wedstrijdleider of het bestuur.

14. Tijdens de wedstrijd mag niet gerookt worden.

15. Tot slot: iedereen heeft natuurlijk bij de aanvang van de ronde een goed ingevulde Systeemkaart op tafel liggen!