Statuten

 

Statuten en regels 
 
Zoals het een ordentelijke vereniging betaamt, zijn ook de (spel)regels van 
Bridgecentrum Bergen vastgelegd. 
Statuten, huishoudelijk reglement en wedstrijdreglement worden aan ieder lid uitgereikt
of zijn bij het bestuur op te vragen. 
Een paar regels lichten wij er hier uit. 
Invallerregeling 
 
U wordt geacht zelf voor invallers te zorgen. 
Deze moeten natuurlijk wel zoveel mogelijk van dezelfde sterkte zijn. 
De technische commissie kan ingrijpen wanneer invallers veel te sterk of te zwak zijn.
In dit vademecum treft u een invallerlijst aan. U kunt deze gebruiken bij het zoeken van een invaller. 
Dat hoeft niet. 
Heeft u invallers of speelt u met een invaller, dan krijgt u minimaal 45% en maximaal 55%.
 
Indien er geviertald wordt: altijd invaller bij viertallen!!! 
 
Let u er in het bijzonder op, dat u altijd voor invallers zorgt, wanneer u verhinderd bent 
tijdens een van de viertallenavonden. Verzuimt u dat, dan zijn daar gelijk meerdere paren door benadeeld.
 
Systeemkaarten 
 
Systeemkaarten zijn verplicht in alle lijnen. 
 
Wisselen 
 
Het is de bedoeling na het belsignaal van tafel te wisselen. Daarvoor heeft u twee minuten de tijd. 
 
Rumoer 
 
U wordt verzocht tijdens de speelronden het geluid te dempen. 
Dat geldt ook wanneer er mededelingen worden gedaan.