Komende 3 maandagen (16-, 23-, 30 maart) geen bridgen
Geplaatst op donderdag 12 maart 2020

 

Geacht lid,

 

Vandaag ontvingen we onderstaand bericht:

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Beste bridger,

Naar aanleiding van de persconferentie van de overheid over de extra maatregelen met betrekking tot het coronavirus adviseert de BridgeBond zijn clubs om hun speelmomenten, wedstrijden en drives te annuleren tot en met 31 maart.

De BridgeBond stelt al zijn wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten uit.

Dit advies baseren wij op de maatregelen en adviezen van de overheid.

Let op: evenementen van meer dan 100 personen mogen van overheidswege geen doorgang meer vinden.  Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 maart.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Bridge Bond

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Hoewel wij als club met minder dan 100 leden op de maandagavond zouden mogen bridgen, behoren onze leden over het algemeen tot de risicogroep en willen wij niet het risico lopen dat leden van onze club besmet worden of anderen besmetten.
Daarom heeft het bestuur in overleg met de TC besloten de komende 3 maandagen 16, 23 en 30 maart niet te bridgen.

 

Mocht dit veranderen of van hogerhand bepaald worden dat er aanvullende maatregelen gaan gelden, dan zullen wij u via email en berichten op de website op de hoogte brengen. Voor vragen per email kunt u het emailadres bcheijermans@quicknet.nl gebruiken.

 

Namens het bestuur en de TC

Hans Schilder

Secr. BC Heijermans