Welkom op de website van B.C. Wieringermeer.

Voor diegenen die er nog niet toe zijn gekomen om hun contributie van € 45,-- te storten op NL36RABO0134005295 van B.C. Wieringermeer is er nog geen reden voor paniek, want het rekeningnummer...

Woensdag is voor ons het 4-tallen-seizoen weer begonnen met een uitwedstrijd tegen B.C. de Waard 1. Aangezien er dit jaar niet meer centraal in Alkmaar wordt gespeeld, werden we hartelijk thuis...