Contributie-Rekeningnummer

Indien u alleen lid bent van Bridgclub het Roode Hert bedraagt de contributie €65. Bent u ook nog lid van een andere bridgeclub welke bijde NBB is aangesloten dan is de contributie: €57,50.

 

U kunt de contributie overmaken op de bankrekening van de bridgeclub:

NL76RABO0310067723