Historie BC 't Roode Hert

 

Historie van 1961 tot -

 

 

  Herinneringen ronde de oprichting van BC Het Roode Hert:
Opgetekend door Kees Mantel

In 19611) las ik een advertentie in de voorloper van de Middenstander, nl het Streker Belang (Adv. Blad van de regionale middenstand). Men vroeg leden voor een op te richten bridgeclub.
Met neef Kees (Mantel) aangekomen in het Roode Hert troffen we daar een klein aantal mensen uit vooral Grootebroek en Lutjebroek2) die in Hoogkarspel bridgeden, maar wegens gebrek aan leden de activiteiten in Bovenkarspel wilden voortzetten.
Er was een journalist aanwezig ( dhr Ben Klaassen) die een van de twee regionale kranten vertegenwoordigde (Enkhuizer courant [prot] en het Noordhollands dagblad [RK] die later fuseerden). Men besloot daar tot de oprichting van de Bridgeclub Het Roode Hert!
Er waren 2 dames aanwezig (Willy Rood en Joke Rood, geen familie), die een paar jaar lid bleven. Daarna bestond de club alleen uit mannen, totdat Corrie Groot en Alie Groen de volgende dames waren.
Er werd gespeeld rondom het biljard met 4 (of 5) tafeltjes.

De eerste voorzitter was Piet Groen (oom van Piet), de penningmeester was Klaas Reus uit Grootebroek en de secretaris werd Jan Bakker (van vale Keessie) zijn overbuurman. Nol v.d. Haar werd bestuurslid.
De insteekbordjes werden gefiguurzaagd door Nol v.d. Haar en beschilderd door Theo van Rensch.
Er werd gespeeld gedurende 7 maanden (a 2 gulden per maand) van Oktober tot April. De agrariërs wilden niet eerder beginnen en niet later eindigen wegens hun werkzaamheden.
Leo Fluitman (dir. Rabobank) kwam in 1965 in het bestuur en volgde Piet Groen op als voorzitter.

Het ging er amateuristisch aan toe: De opening van 1 Ruiten verschilde van 1 Ruitentje en een toelichting werd niet gegeven.
 

1) Naar de advertentie in het middenstandsblad en het verslag van de journalist is serieus gezocht, maar helaas niet gevonden.
2) O.a. Jan Bakker, Dirk Bakker (later penningmeester), Nic Bakker (vader van Loes Hansen), Klaas Boon, Piet Hoek, Henk Hoogland, Klaas Reus, Klaas Groen, Piet Groen.