Algemene Ledenvergadering dinsdag 27 augustus 2019
Geplaatst op zaterdag 12 augustus 2017 - 16:49

Het bestuur van de Bridgeclub Akersloot nodigt U hierbij vriendelijk uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 27 augustus 2019, aanvang 19.45 in ’t Achterom.

 

 1. Opening en mededelingen en ingekomen stukken.
 2. Notulen Algemene Jaarvergadering dd. 28-08-2018.
 3. Jaarverslag secretaris.
 4. Financieel verslag seizoen 2018/2019 en begroting 2019/2020.
 5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming commissie.

  De kascommissie bestaat uit Yvonne de Vries en Piet Dijkman-Dulkes, met als reserve lid Joop van Broekhoven. Piet Dijkman-Dulkes is aftredend en Joop van Broekhoven wordt lid van de commissie.
  Uit de aanwezige leden zal een nieuw reserve lid gekozen worden.

 6. Commissie ‘Lief en Leed’.

 7. Bestuursmutaties: Gerard Berghuis treedt af als secretaris en het bestuur stelt Marijke Issa voor als kandidaat voor zijn opvolging.
  Tegenkandidaten kunnen zich met akkoordverklaring van drie leden kandidaat stellen door dit uiterlijk op de dag voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat.
 8. Competitie en verdere ontwikkelingen 2019-2020.
 9. Uitreiking van bokalen aan de clubkampioenen en winnaars slemcompetitie 2018-2019.
 10. Voorstel van het bestuur: Kerstdrive op vrijdag 27 december 2019.
 11. Bridgen met Bridgeclub Uitgeest. Voor herhaling vatbaar?
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

 

 Hierna is er gelegenheid om te bridgen !