Algemeen - Club

 Hier vindt u gegevens over: 

  1. Het aanmelden/afmelden voor een clubavond
  2. Een lijst met personen die bereid zijn als invaller te fungeren danwel een partner zoeken
  3. De agenda met data van evenementen van EBC
  4. Persoonlijke Gegevens 
  • Contact Personen (Secretaris/Webmaster)
  • Gediplomeert kader: Clubleiders etc.
  • Commissie leden van de technische- en protest commissie
  • Bestuursfuctionarissen
  • Ledenlijst

  5. Contributie gegevens 

  6. Routebeschrijving

  7. Reglementen (o.a. Huishoudelijk reglement)

  8. Historie