Contributie - Bankrekeningnummer

De inning van de contributies hebben we al jaar en dag door middel van een automatische incasso voor de overgrote meerderheid van de leden verzorgd.

De RABO bank vraagt tegenwoordig (sinds 2015) een substantieel bedrag voor deze dienst (automatische incasso). Het bestuur van EBC heeft besloten om daar geen gebruik van te maken en in plaats daarvan aan de leden te vragen om zelf voor de betaling van de contributie te zorgen.

Wilt u voor het seizoen 2019-2020 het contributiebedrag overmaken aan EBC, graag voor 1 november 2019.

Contributie is voor:

  • De gewone leden € 75,00
  • De dubbelleden   € 67,50 (Dubbellid zijn die leden die lid zijn van meerdere bridgeverenigingen welke aangesloten zijn bij de NBB)

 

   Betalingsgegevens:

          ten name van: EBC

          rekeningnr:      NL70 RABO 0317 3359 44