Contributie

 

Bankrekeningnr:  NL79RABO 0155 1810 76

 

Leden

€ 75,-

Dubbelleden

€ 64,-*

Driedubbelleden

€ 60,-*

Slapende leden

€ 25,-

 

 

 

 

 Dit geldt voor leden die lid zijn van twee c.q. drie clubs die aangesloten zijn bij de NBB

 

U wordt verzocht de contributie voor 1 oktober te betalen.