Contributie 2018-2019

 

CONTRIBUTIE 2018-2019

 

Voor het seizoen 2018-2019 is de contributie:

 

€ 45 als ondersteunend lid; geen lid van een andere NBB-club

€ 36 als ondersteunend lid; ook lid van een andere NBB-club

 

€ 70 voor één speelavond/-middag; geen lid van een andere NBB-club

€ 61 voor één speelavond/-middag; ook lid van een andere NBB-club

 

*De korting met betrekking tot het ook lid zijn van een andere NBB-club geldt niet voor het lidmaatschap STEPbridge van de NBB zelf, omdat de bond de beschikbare korting al direct in zijn geheel verrekent.

 

Het verschuldigde bedrag onder vermelding van uw naam vóór 1 november 2018 overmaken op NL75INGB0002959692 ten name van RKABC te Alkmaar.

 

De contributie  wordt €5,00 hoger als u ná 1 november 2018 betaalt en wordt verder met €5,00 verhoogd voor iedere maand dat u deze te laat betaalt.

 

Via e-mail en op de clubavonden zult u nog een aantal keren worden herinnerd aan de contributiebetaling.De ondersteunende leden worden via e-mail/telefonisch herinnerd.