Maandag

 
De maandagmiddag start vanaf 31 augustus in verband met het corona-virus met een aangepaste bezetting van voorlopig 20 paren. Gestreefd wordt om zo spoedig mogelijk met 24 paren in Geesterhage te gaan bridgen. Er wordt gespeeld in 2 lijnen volgens het Rankingsysteem.
 
Omdat niet alle leden tegelijk kunnen deelnemen,  geldt voor deelname nu een INSCHRIJVINGSPROCEDURE.
Via de website van Bricas kan men zich aanmelden tot zondag 23.55 uur.
Maandagmiddagleden worden bij voorrang geplaatst. Leden met een invaller van binnen of buiten de club komen op de reservelijst en worden ingedeeld indien er nog plaatsen over zijn.
Alle deelnemers dienen zich te houden aan het coronaprotocol van Bricas.
 
Spelen via Bricas op Stepbridge:
Wie (nog) niet in de zaal wenst te spelen, kan via Bricas gratis meespelen op Stepbridge. Veel leden van onze club hebben in de zomermaanden hiermee ervaring opgedaan.
Bricasleden van de Maandagmiddag die wel willen deelnemen aan de internetsessie van deze middag en niet weten hoe dat kan worden gerealiseerd,  kunnen een email zenden aan tcbricas@gmail.com. Bricas kan daarbij dan ondersteuning verlenen.
 
De wedstrijdleiders van de maandagmiddag
Henk de Vries
Arie van der Eng 
Liesbeth van Hoek