Woensdag- en donderdagavond: bridge a la carte!

In het seizoen 2019-2020 bieden we de mogelijkheid aan iedereen (Bricas-lid of niet) om op woensdag- en donderdagavond te komen bridgen. Aan Bricasleden (geen lid van de woensdag cq. donderdag) vragen we voor deze avond €3 per paar en aan niet-Bricasleden €5 per paar.

 

Wilt u mee bridgen, dan moet u zich voor 13.00 uur van de woensdag of donderdag via onderstaande mail of via de telefoon opgeven. Woensdag cq. Donderdag leden betalen uiteraard niets.

Graag uw telefoonnummer in de mail bijvoegen.

 

==> opgeven voor de woensdag 

==> opgeven voor de donderdag

 

 (of een mail sturen naar tcbricas@gmail.com of bellen naar 06 16057310)

 

Op woensdag spelen we 24 spellen (6 ronden) en we beginnen om 19:45 uur, gaarne 10 minuten eerder aanwezig zijn.

Op donderdag spelen we 28 spellen (7 ronden) en we beginnen om 19:30 uur, gaarne 10 minuten eerder aanwezig zijn.