Uitleg flexibele competitie op basis van Ranking Punten

Download bijlage:

Het rankingsysteem bij BC Bricas

 

 

Waarom zijn wij over gegaan op een rankingsysteem?

Tot vorig seizoen speelden we tijdens het competitieseizoen in meerdere competitierondes van meestal 6 of 7 weken in meer lijnen (A, B, C, D) van verschillende speelsterkte. Na afloop van elke ronde vond promotie en degradatie plaats, op basis van de gemiddelde resultaten van de paren over de 6 of 7 competitieweken.

Helaas is het ledenaantal dalend en daarnaast is er sprake van een zekere mate van afwezigheid. Hierdoor hebben we op dinsdag en donderdag slechts 2 lijnen (A, B). Vanuit de leden wordt aangegeven dat men het krachtverschil binnen een lijn te groot vindt en liever in 3 lijnen willen spelen.

Tegelijkertijd hebben we te maken met afwezigheid om verschillende redenen. Door deze afwezigheid is er regelmatig discussie over onze promotie-/degradatie regels. Deze regels (incl. allerlei vervangende scores) zijn regelmatig aangepast, maar blijven voer voor discussie. En dan zijn er nog de hardnekkige geruchten over paren die liever het plezier van een avondje bridge willen missen, als ze hiermee een gevreesde degradatie kunnen ontlopen. Wat er ook voorgesteld is, er bleven structureel situaties over waar de een of ander niet blij was met de manier van indeling in een bepaalde lijn.

De TC streeft naar een eerlijke indeling in lijnen, (alleen) gebaseerd op speelsterkte. Een conclusie van onze discussie was dat de discussie over drie lijnen maar één hoofddoel heeft, namelijk om iedereen tegen paren van min of meer dezelfde speelsterkte te laten spelen, dat verhoogt het speelplezier. De andere conclusie was dat de problemen ontstaan door de onflexibele meting van de speelsterkte in competitierondes van 6 of 7 op elkaar volgende kalenderweken. Om de problemen met de toenmalige situatie te verhelpen, wordt de competitieopzet als volgt gewijzigd:

 

Het Bricas-rankingsysteem

Voortaan wordt de parencompetitie op basis van imp-en niet meer in competitierondes van elk 6 of 7 weken gespeeld. In plaats hiervan staat elke speelavond op zichzelf.  De butlercompetitie blijft wel één competitieronde. Feestelijke drives gebruiken de ranking voor de indeling, maar hebben geen invloed op de ranking.

In basis is het rankingsysteem een individueel systeem, dat wil zeggen dat iedere speler ranking-punten krijgt op basis van het door zijn paar behaalde resultaat op een speelavond. De ranking van een paar is de som van de rankings van de twee spelers. Dit geldt zowel voor vaste als voor incidentele paren.

Elke zitting wordt ingedeeld aan de hand van de ranking van de aanwezige paren, waarbij getracht wordt minimaal in 3 lijnen te spelen. De ranking van de aanwezige paren wordt van hoog naar laag gesorteerd. De paren met de hoogste ranking spelen in de A.-lijn. De volgende x paren in de B-lijn en de overige in de C-lijn. De verdeling over de lijnen wordt gelijkmatig gedaan. In bijlage A is aangeven hoe de verdeling per avond  zal zijn. In het ergste geval is er één stilzit per avond, mocht de totale hoeveelheid paren oneven zijn.

De ranking wordt voor elke speler bepaald over zijn of haar 6 meest recente resultaten. Dat zijn de 6 laatste zittingen die een speler zelf aanwezig was. Voor elke zitting krijgt een speler een bepaalde hoeveelheid ranking-punten, hoe meer hoe hoger. Er zijn schalen voor de 3 lijnen, die elkaar enigszins overlappen. Als iemand op een zitting niet speelt, dan verandert zijn ranking niet, die blijft gewoon staan. Over het hele jaar vormen de rankingpunten dan de basis voor het clubkampioenschap. Dit rankingsysteem heeft de volgende voordelen:

  1. Geen aanwezigheidsplicht; iedereen speelt zo vaak als hij wil en wanneer het uitkomt. Wel blijven wij de verplichte afmelding hanteren.
  2. Er is geen enkel voordeel door niet te komen kaarten. Er is geen noodzaak meer voor vervangende (straf-)scores of “buiten mededinging” regelingen.
  3. De lijnen veranderen sneller (wekelijks); men komt meer verschillende mensen binnen de club tegen.

Dit systeem is gebaseerd op ideeën afkomstig van BC Jump uit Lochem. (Zie ook www.jump85.nl.) Wij blijven bezig om het “Bricas Rankingsysteem” verder te ontwikkelen om het steeds simpeler en leuker te maken.

De schalen uit de hier getoonde tabel worden gebruikt. Bijvoorbeeld verdient de eerste in de B-lijn altijd 90 punten, en de laatste in de C-lijn altijd 40 punten. Voor resultaten tussenin worden rankingpunten toegekend naar rato van de behaalde scores (procenten bij paren of IMP’en bij butler en viertallen), afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal. De schalen overlappen vrij sterk om de doorstroming tussen de lijnen te bevorderen.

 

Interne linkInterne linklijn / speelavond

maximum

minimum

A

100

60

B

90

50

C

80

40

 

Het parenkampioenschap “nieuwe stijl”

De strijd om het parenkampioenschap gebeurt op basis van de behaalde ranking punten.

Onze regeling komt afwezige spelers tegemoet door het laten vervallen van een deel van de behaalde resultaten; (beperkte) afwezigheid leidt dus niet perse tot een nadeel bij het clubkampioenschap.

Voor het parenkampioenschap tellen de ranking punten die tijdens de parencompetities worden toegekend. Voor iedere speler tellen zijn of haar beste resultaten mee van maximaal 60% van de speelavonden in het seizoen maar men dient aan minimaal 75% van de zittingen deelgenomen te hebben om parenkampioen te kunnen worden.

Van elk paar wordt de som van de door de spelers bereikte scores voor het paren kampioenschap berekend. Het paar met de hoogste som is clubkampioen paren.

 

Aantal zittingen voor de bepaling parenkampioen (seizoen 2015/2016)

Dagdeel

#zittingen

# min. aanwezig

#beste scores

Dinsdagavond

20

15

12

Woensdagavond

26

20

16

Donderdagavond

26

20

16