Start bridgeseizoen 2020-2021 --> Lezen! (Let op: Donderdagavond leden moeten zich ook aanmelden)
Geplaatst op zaterdag 22 augustus 2020

 

Het zijn bijzondere tijden en daardoor zal het bridgeseizoen 2020-2021 fors afwijken van een normaal bridgeseizoen. Uit de antwoorden van de enquête kwam een behoorlijk gemêleerd beeld naar voren. Hierdoor is het voor het bestuur niet mogelijk om nu een besluit te nemen over het hele seizoen 2020-2021. We hebben daarom een startbesluit genomen, een besluit dat we minstens één keer maand herijken om te zien of we wat moeten veranderen.

 

We hebben besloten om vanaf maandag 31 augustus met ons bridgeseizoen te beginnen op ALLE dagdelen van de vereniging in Geesterhage. Daarnaast zullen we 2 stepbridgemiddagen proberen te organiseren (maandag- en donderdagmiddag), dit wel onder voorwaarde dat we voldoende interesse van leden hebben EN voldoende wedstrijdleiders hebben om dit te organiseren (NB een wedstrijdleider op Stepbridge kan zelf niet meespelen).

 

Het volledige schema ziet er als volgt uit:

Maandagmiddag
(aanmelden via de website)

In Geesterhage

In het begin maximaal 20 paren, mogelijk na 2x opschalen naar 24 paren

 

Stepbridge

Aanbieden en kijken of er voldoende vraag is, mogelijk zijn er leden die voor het eerst op stepbridge gaan

Dinsdagavond
 

In Geesterhage

Maximaal 24 paren proef met 28 paren.

Woensdagavond
(aanmelden via de website)

In Geesterhage

In het begin maximaal 20 paren, mogelijk na 2x opschalen naar 24 paren

Donderdagmiddag

 

Stepbridge

Aanbieden en kijken of er voldoende vraag is, mogelijk zijn er leden die voor het eerst op stepbridge gaan

Donderdagavond

(aanmelden via de website)

In Geesterhage

Maximaal 24 paren.

 
NB1: Op maandagmiddag en woensdagavond in het begin 20 paren omdat het voor de meeste leden de eerste keer is dat ze in Geesterhage gaan spelen. Bij onwennigheid wordt de anderhalve meter regel namelijk vaker overschreden.
NB2: We hebben de mogelijkheid om 14 tafels oftewel 28 paren te plaatsen in de zaal. De dinsdagavond zal als eerste kijken of dit echt mogelijk is i.v.m. anderhalve meter regel en ventilatie.
NB3: Stepbridge zittingen kunnen alleen doorgaan als we voldoende kader hebben. De komende weken zullen leden (door Evert) benaderd worden die aangegeven hebben te willen ondersteunen.

 

MAANDAGMIDDAG-, WOENSDAGAVOND en DONDERDAGAVOND-leden LET OP: aangezien op deze dagdelen veel leden spelen is het nodig om je van te voren AAN te melden. In de enquête hebben ongeveer 24 paren aangegeven dat zij zullen komen. Ons streven is dan ook gericht om zo snel mogelijk naar 24 paren op te schalen. Tot die tijd zal de TC besluiten over de paren die mogen komen.
Aanmelden liefst via de website, maar kan ook via tcbricas@gmail.com of telefonisch: 06 1605 7310 (Bricas afzegtelefoon).

 

Spelmateriaal
Het bestuur heeft besloten om extra boards aan te schaffen, hierdoor is het mogelijk dat elke speelmoment zijn eigen biddingboxen en speelkaarten heeft. Uit onderzoek is gebleken dat besmetting via contactoppervlakte al na een paar dagen niet meer mogelijk is. Bridgemates zullen wel na elke zitting ontsmet worden.
 
Coronaprotocol
Iedere speler die naar Geesterhage komt dient de inhoud van het Corona protocol te kennen. Spelers die zich NIET houden aan dit protocol, zullen door de wedstrijdleider weggestuurd worden. Het Coronaprotocol vind je op de website.
 
Klimaat Geesterhage
Afgelopen maanden heeft het bestuur overlegd met het bestuur van Geesterhage over de ventilatie in de bridgezaal. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Bij elke afgelopen zitting hebben we de luchtkwaliteit gemeten (CO2, temperatuur en luchtvochtigheid). Sinds de herstart van het bridgen (eind juli) is deze luchtkwaliteit goed geweest en verder verbeterd. We zullen de luchtkwaliteit bij elke zitting meten, zodat we veranderingen gelijk zien. De resultaten van de metingen kun je vinden op de website.
 
Overige zaken m.b.t. het bridgeseizoen 2020-2021:

  1. De Viertallen competitie zullen we dit seizoen op alleen Stepbridge doen. Moeten we nog nader uitwerken;
  2. Butlercompetities worden in eerste instantie naar later in het seizoen  geschoven, februari/maart. Begin januari situatie opnieuw bekijken;
  3. Elke maand wordt gekeken hoe het gaat en eventueel worden de besluiten aangepast.

 
Zoals al aangegeven, het zijn bijzondere tijden en dat vraagt inzet van iedereen om het bridgeseizoen te laten slagen. Het bestuur zal elke maand de situatie bekijken en eventuele aanvullende maatregelen nemen. Mocht je zelf op- en/of aanmerkingen hebben dat kun je contact opnemen met een bestuurslid of een mail sturen naar het secretariaat bricassec@gmail.com

 

 

Frank van Gool, voorzittter
Gert-jan Bremer, interim secretaris
Paul Beentjes, penningmeester
Evert Castelein, technische commissie