Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 28 oktober om 19.45 in Geesterhage.
Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2019

Onderstaand de agenda van de ALV van 28 oktober. De komende dagen zullen de stukken toegevoegd worden.

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Concept verslag ALV van 8 april 2019 (klik op link op document te lezen)
 5. Jaarverslagen – Secretaris en Technische Commissie  (documenten toegevoegd, klik op de verschillende links)
 6. Financiële zaken seizoen 2018-2019
  1. Balans - Verlies&Winst - Toelichting  (documenten toegevoegd, klik op de verschillende links)
  2. Verslag Kascontrolecommissie
 7. Financiële zaken seizoen 2019-2020
  1. Vaststelling Begroting (begroting staat in het overzicht verlies en winst)
  2. Vaststellen Contributie
 8. Bestuurssamenstelling
  1. Bestuursperiode van de bestuursleden:

   • Frank van Gool, sinds april 2019, aftredend okt. 2023
   • Miep van Diggelen sinds mei 2013, aftredend okt. 2021
   • Evert Castelein sinds okt. 2014, aftredend okt. 2022
   • Paul Beentjes sinds okt. 2015, aftredend okt. 2019, stelt zich herkiesbaar
   • Klaas de Groot sinds okt. 2015, aftredend okt. 2019, stelt zich niet herkiesbaar
   • Miep volgt Klaas op als secretaris
  2. Vacature bestuurslid voor Ontwikkeling, PR en Communicatie (klik op de link voor meer informatie)
 9. Wedstrijdreglement: goedkeuring aanpassingen (klik op link om document te openen)
 10. Vaststellen volgende Algemene Ledenvergadering (voorstel 26 oktober 2020)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting