-competitieplan en -reglement

Download reglement:

Competitieplan en –reglement seizoen: 2019-2020

 

1. De competitie.

De datums van de competitie en bijzondere drives staan vermeld in het jaarprogramma. We spelen 5 competitieronden van 5 of 6 zittingen. Elke zitting bestaat uit 6 of 7 x 4 spellen. Daarnaast zijn er bijzondere drives: Kerstdrives, Oliebollendrive, Buffetdrive en Paasdrives.

De wedstrijden worden uitgerekend met het NBB-rekenprogramma en doorgaans dezelfde avond nog gepubliceerd op: www.nbbclubsites.nl/club/4002. Na elke ronde worden er meesterpunten verstrekt.

 

2. De indeling

De indeling van de competitie is afhankelijk van de resultaten in de voorgaande competitieronde. Daarbij geldt:

uit lijnen van 7-10 paren promoveren 2 paren

uit langere lijnen promoveren 3 paren

uit alle lijnen degraderen er zoveel paren als er uit de naast hogere lijn promoveren.

Nieuwe paren worden ingedeeld naar gelang er plaats beschikbaar is en in beginsel naar geschatte speelsterkte – 1 lijn. Dit geldt in beginsel ook voor spelers met een nieuwe partner.

Indien in een lijn extra plaatsen vrij komen, volgt eerst versterkte promotie en daarna vervalt een degradatie enz.  

Voor een evenwichtige opbouw van de lijnen kan de TC extra promotie c.q. degradatie bepalen. Dit wordt zo tijdig mogelijk bekend gemaakt.

Een “paar” mag uit meer dan 2 personen bestaan. Zij bepalen in onderling overleg in welke combinatie zij op een zitting spelen.

 

3. Instelling NBB-rekenprogramma

Eigen gemiddelde betekent: gespeeld met eigen partner(s).

Invallen

 

Invallers en combiparen uit zelfde lijn

minimaal 45%, maximaal 55 %

Paar speelt in hogere lijn

eigen gemiddelde met bonus 5%

Paar speelt in lagere lijn

wordt niet toegepast

Speler speelt in hogere lijn (combipaar)

minimaal 45%, maximaal 55 %

Speler speelt in lagere lijn (combipaar)

wordt niet toegepast

Er worden geen paren in een andere lijn geplaatst die kunnen promoveren of degraderen

Afwezigheid (per competitieronde)

 

1e keer

eigen gemiddelde, maximaal 50 %

2e keer

eigen gemiddelde, maximaal 45 %

Volgende keren

40%

Afwezig zonder afmelding

35%

Afwezig wegens clubverplichting

Eigen gemiddelde

Voorlopig gemiddelde bij ontbreken scores

40%

Slemcompetitie

Kleur

SA

klein slem: geboden en gemaakt

+2 punten

+4 punten

klein slem: geboden en niet gemaakt

-1 punten

-2 punten

groot slem: geboden en gemaakt

+3 punten

+5 punten

groot slem: geboden en niet gemaakt

-1 punten

-2 punten

Bijzondere zaken

 

-wanneer de arbiter of wedstrijdleider het laatste spel niet meer kan spelen omdat hij van tafel is geroepen, krijgen beide paren 60 %;

-als een paar er de oorzaak van is dat een ronde te laat wordt begonnen waardoor het laatste spel niet kan meer worden gespeeld, dan krijgt het betreffend paar 40 %, het andere paar krijgt 60 %;

-bij een rondpas is overgeven toegestaan mits alle paren er mee instemmen;

-wanneer een paar wegens ziekte naar huis gaat, telt de zitting mee als meer dan de helft van de tafels zijn gespeeld;

-bij ziekte kan een paar maximaal 1 lijn degraderen.

 

4. Daarnaast gelden de volgende regels.

Afwezigheid dienen spelers tijdig bij de wedstrijdleider te melden

Bij het afhalen van het loopbriefje dienen invallers te worden gemeld.

Spelers komen slechts in aanmerking voor promotie of het clubkampioenschap indien zij meer dan 50% van gespeelde handen in de opgegeven samenstelling hebben gespeeld.

Tenzij door de wedstrijdleider uitgenodigd zijn geen invallers toegestaan bij bijzondere drives.

Een paar dat 2 of meer competitieronden verhinderd is, wordt bij opnieuw aanmelden als een nieuw paar beschouwd.

Per competitieronde wordt bepaald wie over alle lijnen bezien de hoogste score heeft behaald.

Elke seizoen kent een clubkampioen. Daarvoor komt in aanmerking het paar uit de A-lijn dat over alle competitieperioden in een seizoen de hoogste totaalscore heeft bereikt. Indien een periode in de B-lijn gespeeld is, wordt voor die periode 50% toegekend.

Per periode is er wijn voor de 3 hoogst geklasseerde paren per lijn en voor het paar met de hoogste score van alle lijnen.

 

5. In onvoorziene of bijzondere omstandigheden beslist de TC en/of bestuur.

 

Aldus vastgesteld dd. juli 2019,

bestuur en technische commissie.