Invallers/afmelden

 

Seizoen 2019-2020                        
                         
Afmelden: Maandag:  06-269 88 098                
  Dinsdagmiddag:  06-125 21 791                
  Donderdag:  06-197 16 332                
                         
!!! Bridgekoffer huren bij Gretha Willig, Kreek 9 te Bergen 072-5897830 !!!          
                         
PM Leden kunnen de ledenlijst inzien via https://www.nbbclubsites.nl/club/4002/ledenlijst       
                         
                         
Invallers maandag:     Invallers donderdag:          
Marja Scholten   072-5813748 Roel Kuipers 072-5818353          
Elly Schotten   072-5894842 Theo de Graaff 072-5814552           
Peter de Greeuw   072-5618050 Rudy Bakker 072-5812273          
Gert Kaaij   06-43432676 Chris Dekker 072-5897986          
Joke van Loon   072-5113453 Gert Kaaij    06-43432676          
Tom van der Heijden   072-5816770 Freek de Ruiter 072-5812639          
Anneke Schotten   072-5815695 Bets Min   072-5813365          
Bets Min   072-5813365 Lia Geenen  06-22606209          
Carla Groen   072-5894769 Arie Lievaart 06-20445223          
Joke Oppeneer   072-5894257 Ad van de Pol 072-5899748          
Ad van de Pol   072-5899748 Klaas Duijn 06-11368111          
Jan van Berkel   06-39687067 Jan van Berkel 06-39687067          
      Tieke Heiloo 06-47162094          
      Peter Wertenbroek 072-5814928          
Bertus Vrasdonk   06-51418616 Irma Claus  06-36305836          
Henk Bosman   072-5815969 Bob van Hasselt 06-13571787          
Neill Dutton   072-5812750 Albertine Ruijter 072-5895985          
Gerry Thomas   06-22776955 Joop Heeremans 072-5151048          
      Gerard Vrasdonk 072-5093026          
        Gretha de Gier 072-5316039          
        Henk Bosman 072-5815969          
        Ria Hendrikse 072- 5895573          
Invallers dinsdag:     Liedewij van Tuin 072- 5320001          
      Nel Teensma   06-30157395          
Marja Scholten   072-5813748 Jos Min   072-5894477          
Ria Heiblom   072-5813144 Tom vd Heijden   072-5816770          
Fien Stadegaard   072-5895100                  
Ria Hendrikse   072-5895573