BBC op StepBridge
Geplaatst op dinsdag 28 april 2020 - 14:25

AAN

alle leden van de Berger Bridge Club

 

Onlangs hebben we onze minister-president weer gehoord: we zullen nog lang geconfronteerd blijven met het Corona-virus.

Het bestuur heeft zich afgevraagd, wat dit voor het functioneren van onze club betekent. De meesten van ons behoren tot de (zeer) kwetsbare risicogroep met als gevolg, dat het bridgen er voor langere tijd niet inzit.

 

Maar we moeten niet passief blijven en de (weinige) kansen die deze tijd biedt met twee handen aanpakken. Besloten is om als club op stepbridge te gaan spelen! We hebben daar een eigen plek gereserveerd.

Stepbridge is de internetbridgeclub van onze Bridgebond. De bond biedt alle clubs aan om gratis in ieder geval tot eind van dit jaar de clubcompetitie op Stepbridge te organiseren.

 

Leuk? Ja toch wel, al is het een beetje noodgedwongen. Het brengt de leden weer met elkaar in contact, mensen kunnen met elkaar chatten, het is spannend en je kunt met je vaste partner spelen. Het is iets van deze tijd, onontkoombaar en je investeert in de toekomst

Je moet misschien even over een drempel, maar daar helpen we je bij.

 

De bedoeling is de komende tijd op maandagavond een soort zomerdrive te gaan spelen. Voorlopig 6 ronden van 4 spellen en als we allemaal wat ervaring hebben opgedaan, kijken we verder!

We verwachten een aanzienlijke deelname en zijn druk bezig met de voorbereidingen. Zodra er meer bekend is zullen we kandidaten nader informeren.

 

Graag willen we weten, of je in beginsel mee wilt doen en of je dus verdere info wil ontvangen. Het is gratis en het verplicht je tot niets.

Wij zeggen: doen! Het is een van de weinige mogelijkheden om met onze sport actief te zijn en de komende zomermaanden zijn prima om het niet al te moeilijke stepgebeuren onder knie te krijgen.

 

Belangstellenden zullen we zo spoedig mogelijk informeren.

 

 

Namens het bestuur,

Hans Hendriks,

secretaris.