Lidmaatschap (opzeggen)

De JAVAclub is een kleine bridgeclub die zeer geschikt is voor de recreatieve of de beginnende bridger. Bent u zonder partner, geen probleem wij regelen er één voor u.  

 

Wat kunt u verwachten van een lidmaatschap bij de JAVAclub

* 52 weken per jaar is er op dinsdag clubavond 

* om de week is er op vrijdag een gezellige inloopavond

* de zomerdrives zijn gratis voor leden

* wij melden u aan bij de Nederlandse Bridgebond

* u ontvangt 11 keer per jaar het bridgeblad

* tijdens feestelijke drives zijn er hapjes en prijzen

* bij voldoende animo doen we mee met het ruitenboertoernooi

* de mogelijkheid bestaat om extern uit te komen in een viertallenteam

* voor slechts 9,95 euro kunt u voorafgaand aan de clubavond een daghap nuttigen

* jaarlijks openen wij het zomerseizoen met een BBQ

 

Kosten van een lidmaatschap bedragen 100,- euro per kalenderjaar.

 

Met ingang van 1 december 2011 is het in het algemeen verboden om lidmaatschappen en abonnementen stilzwijgend te verlengen. Dit geldt echter niet voor sportverenigingen. Voorwaarde is wel dat het duidelijk is hoe een lidmaatschap kan worden beëindigd en dat deze informatie ook eenvoudig toegankelijk is.

 

Extra informatie hierover vindt u op de NBBsite.

 

Het opzeggen van een lidmaatschap dient uiterlijk 1 december te gebeuren. Dit kan uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan de secretaris van de vereniging Janwillem Beckers, Javastraat 142 2585 AX Den Haag. Onder schriftelijke mededeling verstaan wij ook een emailbericht.