Nieuwsbrief mei 2020
Geplaatst op donderdag 30 april 2020

  Nieuwsbrief

Bridgeclub "Belgisch Park"

 

 

Beste allemaal,

 

27 april heeft het bestuur vergaderd. Natuurlijk online en niet fysiek in verband met de coronacrisis.  Wij zijn heel benieuwd hoe het met jullie allemaal gaat in deze omstandigheden en zouden het heel erg op prijs stellen een berichtje van jullie te ontvangen.

 

Hervatting competitie

In principe en onder ernstig voorbehoud gaat de competitie op 3 september weer van start. Het kan zijn dat het 1,5 meter principe ook in september nog van kracht is, dan moet e.e.a. worden herzien. Het bestuur besluit met de huidige indeling van de A en B-lijn de competitie in september te starten. Ze volgt hiermee de richtlijnen die de KNVB heeft gehanteerd.

 

Datum ALV

Onder voorbehoud wordt de datum voor de ALV vastgesteld op 29 oktober 2020.

 

Lustrumzaken

Datum is onder voorbehoud vastgesteld op 7 november. Houd de middag en avond hiervoor vrij in je agenda. Gedacht wordt om de viering te doen in de Besognekamer aan het Buitenhof. Vormgeving en inhoud van de viering zijn nog onder constructie. De lustrumcommissie heeft onder de huidige omstandigheden nog niet veel kunnen ondernemen.

In ieder geval zal er iemand van de Bridgebond aanwezig zijn.

 

Lief en leed

Wij ontvingen het bericht dat ons oud-lid Lenie Schipper ten gevolge van het coronavirus is overleden. Wij leven mee met haar zusje Willy. Monique Dierendonck is tijdens een fietstochtje getroffen door een herseninfarct en revalideert op dit moment. Wij wensen haar hierbij veel sterkte toe.