Commissies

Barcommissie
Naam Functie Telefoonnummer E-mailadres
Thérese de Nennie
Greetje Berssenbrugge
Ingeborg Buis
Bertien Cuppen
Kascontrôlecommissie
Naam Functie Telefoonnummer E-mailadres
Rob Visser 1e kascontrolecommissielid
Pieter Paul van Besouw 2e kascontrolecommissielid
Gerda de Rijk-Kramer Plaatsvervangend lid
Technische Commissie
Naam Functie Telefoonnummer E-mailadres
Hedi Hornstra-Philippus Wedstrijdleider
Bert de Nennie Lid (rekenprogramma)
Wiber Bühler Lid (rekenprogramma)
Ferry Heijbrock Lid (materiaalbeheer) 0682005579 fheijbrock@xs4all.nl
Laurens van der Peet Lid (materiaalbeheer)