Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Bert de Nennie
06-51536996
Secretaris
Bertien Cuppen-Kampmeinert
06-41138136
Penningmeester
Ad Dubbeld
06-52521481
Ledenadministrateur
Bertien Cuppen-Kampmeinert
06-41138136
Webmaster
Bertien Cuppen-Kampmeinert
06-41138136
Contactpersoon NBBR
Hedi Hornstra-Philippus
06-28532725
Beheerder uitslagenservice
Hedi Hornstra-Philippus
06-28532725