Afmelden

Tijdens elke speelavond ligt op het buffet het afmeldingen-boek. De leden dienen dit zelf zorgvuldig bij te houden. De dagen voorafgaand aan de speeldag zal de wedstrijdleider proberen een partner te vinden voor de leden van wie de partner afwezig is. Afmeldingen gedurende de week bij voorkeur doorgeven per e-mail (info@blueclub.nl). Telefonisch kan ook, maar er is niet altijd iemand bereikbaar op de sociƫteit. Afmeldingen op de speeldag graag voor 13:00 uur; op een later tijdstip alleen per e-mail; deze wordt regelmatig gelezen.