Enquete Vervanging scorekastjes
Geplaatst op zaterdag 9 maart 2019

Redubeth heeft een jaar of zeven geleden de huidige scorekastjes (Bridgemate Pro) aangekocht (2e hands) en met  succes ingevoerd. Over de jaren zijn we gewend geraakt aan het gebruik ervan en profiteren we van de definitieve dag uitslag en competitiestand aan het eind van de avond. De kastjes werken op een enkele uitzondering na nog prima, maar de eerste mankementen doen zich inmiddels voor; er komt een tijd dat we geen andere keus hebben dan de kastjes allemaal te vervangen omdat de technische levensduur verstreken is; er geen vervangende kastjes te koop meer zijn;  en de technische service van de leverancier op een laag pitje zal komen en op termijn gestopt zal worden. In principe kunnen we naar verwachting echter nog wel een paar jaar vooruit.

 

Inmiddels heeft de techniek niet stilgestaan en zijn er nieuwe Bridgemate kastjes op de markt (Bridgemate II) . De essentie van beide Bridgemate modellen is hetzelfde: ze registreren het bod, het resultaat en de score van de gespeelde spellen. Bridgemate II heeft nog een additionele functionaliteit: de distributie van de handen kan in de eerste ronde (door de paren zelf) worden ingevoerd. Daarmee is na afloop van de competitieavond niet alleen de uitslag bekend maar ook de distributie van de gespeelde spellen. Daarmee kan achteraf nog eens geanalyseerd worden wat er goed, of juist fout is gegaan en hoe het beter kan, zowel bied- als speeltechnisch.

 

Er is inmiddels €1,990 per ultimo 2018 gespaard in de afgelopen jaren om vervanging van de huidige scorekastjes  te kunnen bekostigen. Aanschaf van 16 nieuwe kastjes incl basisstation, koffer en software is op dit moment €1,941. Kortom,  Redubeth heeft in principe de middelen beschikbaar om tot vervanging over te gaan.

 

De vraag (VRAAG 1 van het enquete formulier) is nu, willen we met de bestaande Bridgemate Pro score kastjes doorgaan tot ze niet langer functioneren (en de reserves voor vervanging achter de hand houden) of willen we nu al overgaan tot vervanging van de kastjes en dus niet langer wachten tot de huidige kastjes niet langer voldoende functioneren?

In geval de leden voor vervanging kiezen, wordt de volgende vraag (VRAAG 2 van de enquete) actueel: willen we met de tijd meegaan en de nieuwe functionaliteit van de nieuwe kastjes (speldistributie) aanzetten of niet? Het voordeel van aanzetten is dat daarmee aan het eind van de avond de distributie van de gespeelde handen mee naar huis kan worden genomen om nog eens te bekijken, analyseren of na te spelen; daartegenover staat dat in de eerste ronde de spelverdelingen in de kastjes moeten worden ingebracht. Dat kost even tijd, zeker wanneer we er nog wat onwennig mee zijn. We zullen dan misschien in het begin 15 minuten eerder moeten beginnen; wellicht kan het al voordat het startsein om te gaan spelen en kan het oponthoud na de gewennings periode tot hooguit een paar minuten worden teruggebracht.

 

Ieder lid wordt bij deze gevraagd het stembiljet op de volgende bladzij na afloop van de ALV op 28 maart a.s. in te vullen en aan een TC functionaris te retourneren. U ontvangt het stembiljet bij binnenkomst van de ALV op 28 maart a.s. Voor diegenen die er de 28e niet bijzijn kan stemmen per email aan redubeth@gmail (niet aan het adres van de secretaris s.v.p!). Een tekst van bijv. vraag 1 JA vraag 2 GEEN VOORKEUR is voldoende) danwel  het stembiljet af te drukken en keuze te omcirkelen en het aan één van de leden die de 28e er wel bij zijn af te geven. Het bestuur zal een mandaat van de leden vragen om op basis van de uitkomst van de enquete al dan niet tot vervanging van de kastjes over te gaan en leden van het bestuursbesluit op de hoogte stellen.

 

U kunt voorafgaand aan de ALV van 28 maart eventuele vragen stellen aan de TC, mondeling of per email aan redubeth@gmail.com  (niet aan het adres van de secretaris s.v.p!).  Daarmee kan de discussie op de 28e maart tot het strikt noodzakelijke worden beperkt.

 

Het bestuur kijkt uit naar een hoge opkomst; laat uw stem gelden!