Lidmaatschap

Download bijlage:

 

Aanmelden als lid

Aanmelden als lid gebeurt door het invullen van een aanmeldingsformulier (zie hierboven).
 

Zoals u ziet behoort u vijf handtekeningen te verzamelen van leden die u voordragen als lid. Dit lijkt lastiger dan het is; als u op een clubavond bent zult u merken dat vrijwel iedereen bereid is zijn of haar handtekening te zetten. Na het inleveren van het formulier wordt u drie weken ‘voorgehangen’. Dit betekent dat uw aanmelding drie weken op de website wordt gepubliceerd. Gedurende deze periode kunnen leden bezwaar maken tegen uw voorgenomen lidmaatschap. Dit lijkt enger dan het is; ballotage is in dertig jaar maar eenmaal voorgekomen.

 
Na deze periode is uw aanmelding definitief.
 

Contributie

Op de jaarvergadering van 10 oktober 2013 is de contributie voor 2013/2014 vastgesteld op € 110 per jaar voor een gewoon lid en € 105 per jaar voor een dubbellid. Deze contributie is sindsdien niet verhoogd.

 
Betaling gaarne op: bankrekening NL63 ABNA 0824 0785 43 ten name van W.B. Mulder onder vermelding van Het Buitenhof, Den Haag.
 

Lidmaatschap beëindigen

Het lidmaatschap moet schriftelijk (e-mail mag), uiterlijk vier weken voor het eind van het verenigingsjaar (1 juni) worden opgezegd bij de secretaris. Normaal gesproken wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend telkens met een jaar verlengd.