Lidmaatschap

Download bijlage:

 

Aanmelden als lid

Aanmelden als lid gebeurt door het invullen van een aanmeldingsformulier (zie hierboven).
 

Zoals u ziet behoort u vijf handtekeningen te verzamelen van leden die u voordragen als lid. Dit lijkt lastiger dan het is; als u op een clubavond bent zult u merken dat vrijwel iedereen bereid is zijn of haar handtekening te zetten. Na het inleveren van het formulier wordt u drie weken ‘voorgehangen’. Dit betekent dat uw aanmelding drie weken op de website wordt gepubliceerd. Gedurende deze periode kunnen leden bezwaar maken tegen uw voorgenomen lidmaatschap. Dit lijkt enger dan het is; ballotage is in dertig jaar maar eenmaal voorgekomen.

 
Na deze periode is uw aanmelding definitief.
 

Contributie

Op de jaarvergadering van 27 juni 2019 is de contributie vastgesteld op € 120 per jaar voor een gewoon lid en € 115 per jaar voor een dubbellid.

 
Betaling gaarne op: bankrekening NL63 ABNA 0824 0785 43 ten name van W.B. Mulder onder vermelding van Het Buitenhof, Den Haag.
 

Lidmaatschap beëindigen

Het lidmaatschap moet schriftelijk (e-mail mag), uiterlijk vier weken voor het eind van het verenigingsjaar (1 juni) worden opgezegd bij de secretaris. Normaal gesproken wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend telkens met een jaar verlengd.