Zomerdrives: viertallen
Geplaatst op zaterdag 8 juni 2019

Op de donderdagavonden 4 juli tot en met 29 augustus speelt Het Buitenhof zomerdrives voor viertallen. We spelen met ‘zwitserse’ indeling en met voorgedupliceerde spellen. Op zondag 1 september overdag is er een finale met een viertallen‑, butler‑ en parenuitslag. Daarvoor plaatsen zich de leden van de hoogst geëindigde viertallen per avond. Deelname aan de voorronden is gratis voor leden, € 3,– per persoon voor niet‑leden. Wie niet is geplaatst voor de finale, kan daaraan toch meedoen voor € 10,– per persoon. Aanmelden als viertal uiterlijk 19:50 uur bij de wedstrijdleiding, in persoon of via enig communicatiemiddel.