Algemene clubgegevens

Aantal leden: 46
Datum oprichting: 01-01-1949
Datum toetreding: 01-01-1949
Gemiddelde leeftijd: 63,9
Verhouding man/vrouw: 70/30
Gemiddeld aantal MP: 34.721
Gemiddelde rating: 2.115

Speellocatie

Donker & Blond
Javastraat 142
2585 AX 'S-GRAVENHAGE
070-2124000

Speeldagen

donderdagavond (Aanvang: 20:00)