Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Dennis Wareman
Secretaris
Hester Groenendijk
Penningmeester
Bastianne Mulder
Ledenadministrateur
Bastianne Mulder
TC-lid
Rosalind Hengeveld
TC-lid
Peter Ladan
Competitieleider extern
Bastianne Mulder
Webmaster
Rosalind Hengeveld
Webmaster
Peter Ladan
Contactpersoon NBBR
Peter Ladan
Contactpersoon NBBR
Rosalind Hengeveld
Beheerder uitslagenservice
Rosalind Hengeveld
Beheerder uitslagenservice
Peter Ladan
Functie Persoon
E-mailadres van de club
B.C. het Buitenhof