BC V.I.V.A. een rijke historie!

Onderstaand volgt een doorlopend historisch relaas van de belangrijkste activiteiten uit het bestaan van bridgevereniging V.I.V.A.

 

VIVA 75 jaar (1939 – 2014) en verder ....

 

1926

In het huis van Wim Staal richt een aantal personen de toneelvereniging ‘Voor Ieder Vol Afwisseling’ op. De vereniging wordt naderhand uitgebreid met een tennisafdeling. Een sociëteit wordt opgericht waar men ook kan dammen, schaken en kaarten. Omdat er dringend behoefte is aan fondsen, besluit men een bridgedrive te organiseren. Deze drive slaat zo aan dat zij een maandelijks vervolg krijgt.

 

1937

Enkele leden van de toen net opgeheven bridgeclub Sans-Atout, onder wie Jan Kense, die in latere jaren diverse keren clubkampioen zou worden en met zijn kleermakerij een van de eerste adverteerders in de Heraut, melden zich aan om lid te worden van VIVA. 

 

December 1938

In het ‘Corner House’ op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Conradkade is een vereniging gehuisvest die zich bezighoudt met allerlei activiteiten, waaronder toneel en schaken. Enkele van de leden nemen het initiatief om een bridgeafdeling op te richten. Wim Staal is de stuwende kracht.

 

Januari 1939  

Nog voor de daadwerkelijke oprichting van de club ontstaat een bestuurscrisis. De aanleiding is het terugdraaien van een redbod door de wedstrijdleider, omdat zoiets volgens hem onsportief is.

VIVA wordt opgericht. A.J. Jansma wordt de eerste voorzitter.

 

Mei 1940

De oorlog bereikt ook Nederland. Ondanks de donkere dagen tijdens de vijf daaropvolgende jaren groeit VIVA uit tot een vereniging met meer dan honderd leden.

 

September 1941

VIVA meldt zich aan als lid van de Nederlandse Bridge Bond.

 

December 1946

Jan Jansma vertrekt naar Nederlandsch-Indië. Tijdens een groot afscheidsfeest wordt hij benoemd tot erevoorzitter van de club. Wim Staal wordt erelid. Jansma wordt opgevolgd door J.C. Rinner.

 

Januari 1947

VIVA is de eerste winnaar van de Leo Vintgesbeker.  

 

Juni 1947

J.C. Rinner legt zijn functie neer wegens drukke werkzaamheden. Hij wordt als voorzitter opgevolgd door P.A. de Man.

 

Juli 1948

VIVA wint de voorzittersbeker van O.K.K.

 

November 1948

Eerste nummer van de ‘VIVA-HERAUT’ verschijnt. Op de eerste ranglijst staan de namen van onder anderen de heren A.J. Berkenbosch (lid geworden in 1948) en G.A. van Weelden (lid sinds 1942).

 

Februari 1949

VIVA wint het ‘Nederlaag toernooi’ van MEGA. Vijftien VIVA-teams doen mee met de NBB viertallen. Vijf teams worden afdelingskampioen. Eén team wordt gewestelijk kampioen en eindigt als tweede bij de landskampioenschappen.

 

Januari 1949

Groot feest ter ere van het tienjarig bestaan van de club. Op het programma staan een bridgedrive en een avondvullend cabaretprogramma van de VIVA-vinken.

Plaquette van verdienste ingesteld; mevrouw Staal is de eerste die deze krijgt toegewezen.

De heer Nevel van bridgehome ‘Slam’ schenkt ons een beker waarop de namen kunnen worden vereeuwigd van hen die de naam van VIVA in wedstrijden hoog houden.

 

Juli 1949

Voorzittersbeker O.K.K. voor de tweede keer gewonnen.

 

Mei 1950

VIVA wint nederlaag wedstrijden O.K.K.

 

September 1950

Het bestuur stelt een Technische Commissie en een Ballotage Commissie aan om het bestuur te ontlasten. Het Bridgehome ‘Slam’ wordt verlaten. VIVA (ook bekend als: Vrijdagavond Is Vader Afwezig) speelt sindsdien ook op de vrijdag in het Cornerhouse.

 

Augustus 1951

Voorzittersprijs O.K.K. voor de derde maal in handel van VIVA.

 

September 1951

Het aantal leden is zo groot geworden dat de maandagavondafdeling gaat spelen in het Cornerhouse en Espérance.

 

December 1951

Viering 12,5-jarig bestaan. Grote bridgedrive. Voor alle leden is er ter herinnering een speciaal gemaakt Delfts blauw asbakje.

 

De viertallen gaan in de NBB-competitie slecht van start. In de Heraut verschijnt het volgende gedicht:

 

FERME JONGENS; VIVA’S TROTS.

 

Foei hoe suffig staat ge’r bij!

Zijt gij bijkans ingeslapen?

Zit ge bij uw spel te slapen? 

Nummer lest haast in de rij!

 

Denk toch eens aan voor’ge jaren

Toen we nummer eén vaak waren!

Ja, toen waart gij VIVA’s Trots

En onwrikbaar als een rots!

 

Maar dat moet verand’ren, vrinden,

VIVA hoort niet bij de kind’ren;

Toe dan, mensen, potverdorie

Zet je in voor VIVA’s glorie.

 

September 1952

Er komt een nieuw huishoudelijk reglement (dat was hard nodig) en een Speelreglement.

 

Januari 1953

VIVA wint de Leo Vintgesbeker.

 

April 1953

VIVA wint voor de eerste keer de zogeheten Kurhaus Coupe.

 

Juni 1953

VIVA wint de HAPEE – en ELFFERS-beker.

De Heraut verschijnt met een gedicht van dezelfde auteur als het gedicht uit 1951:

 

VIVA-RE-VIVA.

Viva groeit weer,

VIVA bloeit weer,

VIVA’s nog niet van de kaart !

 

VIVA, eerst haast ingeslapen,

Vloog daar plotseling te wapen,

Nu in stad en land vermaard. 

 

VIVA lééft weer,

VIVA streeft weer,

VIVA’s naam is weer hersteld.

 

VIVA, na zijn smaad herrezen,

Zal nog lang ONS VIVA wezen,

Ondanks wat men U vertelt!

 

Het HAPEE team bestond in 1953 uit de heren Hijzen, Dekkers, Jumelet, Duykeren, Lonzain jr, Bajetto, Van Leeuwen, Ochsendorf, Brabers, voorzitter De Man; de legendarische oprichter en toen nog penningmeester Staal; Bouchart, Visser, Kense , Maas, De Brabander, Kievits, Akkerman en de enige vrouw, mevrouw Akkerman.

 

Maart 1954

VIVA wint de HAPEE- en Elffers beker voor de tweede keer op een rij.     

De statuten van de vereniging worden koninklijk goedgekeurd.

 

Oktober 1954

Bridgeclub ‘Doublet’ looft ‘De Zilveren Ooievaar’ uit. VIVA wint.

 

Maart 1955

VIVA wint de HAPEE-beker. 

 

April 1955

Uit de Heraut: ‘Willen de vrijdagavondmensen er een goede gewoonte van maken, de spellen in de goede richting in de boards te steken?’

 

September 1955

De speelavond in Espérance bevalt niet. Voortaan wordt alleen in het Cornerhouse gespeeld. Er wordt een wachtlijst ingesteld voor nieuw leden.

 

April 1956

VIVA wint de Elffers beker.

 

Augustus 1956

Wim Staal overlijdt op de clubavond. Staal was niet alleen een van de oprichters van de vereniging, hij was verder jarenlang actief als wedstrijdleider, penningmeester en redacteur van de Heraut.

 

September 1956

De Willem Staal-beker ingesteld. Ieder jaar zou door het bestuur worden bezien wie zich voor de club bijzonder verdienstelijk maakt. Diens naam werd in de beker gegraveerd.

 

Juni 1959

P.A. de Man moet wegens ziekte zijn functie neerleggen. A.J. Jansma, die in 1939 de eerste voorzitter was en bij zijn vertrek naar Nederlands Indië in 1946 tot erevoorzitter van de club was benoemd, wordt opnieuw voorzitter.

De ALV benoemt P.A. de Man tot erelid. Het bestuur geeft hem het predicaat erevoorzitter.

VIVA wint de Dennenheuvel wisselbeker en de ‘Zilveren Ooievaar’ van Doublet.

 

December 1959

Feest ter ere van het twintigjarig bestaan van de club. Grote bridgedrive gevolgd door festiviteiten en een souper dansant in het Kurhaus. De hoofdredacteur van de Heraut W.G. van de Wall wordt door de leden spontaan tot erelid uitgeroepen.

 

April 1960

VIVA wint voor de vierde maal de Elffers Beker. Tevens wordt opnieuw de Kurhaus Coupe gewonnen.

 

Juni 1960

Voor de vijfde keer wint VIVA de Zilveren Ooievaar. Hoewel VIVA de beker nu mag houden, stelt het bestuur de prijs opnieuw beschikbaar om Doublet de mogelijkheid te bieden deze aantrekkelijke wedstrijdserie voort te zetten.

 

Juni 1961

VIVA komt in de finale van de Waddington beker tegen Bridgekring ’35 uit Rotterdam. Zes van de acht rondes staan we voor, maar helaas worden we in de laatste twee rondes nipt gepasseerd.

Wel wordt de Elffers beker voor de vijfde maal gewonnen.

 

Juni 1962

Voor de tweede achtereenvolgende maal staat VIVA in de finale van de Waddington, tegen een tegenstander waarvan in de eerste ronde al van was gewonnen. Helaas… het team van de Continental Club was dit keer iets te sterk (190-200).

 

Juni 1964

De Kurhaus Coupe komt voor de vierde keer in het bezit van VIVA.

VIVA viert haar vijfentwintigjarig bestaan op gepaste wijze. De Heraut verschijnt met een jubileumnummer. Het omslag daarvan wordt door Gerard IJsebrands (drukkerij Weimar) in 1989 opnieuw gebruikt voor het nummer ter gelegenheid van het tiende lustrum.

 

Oktober 1965

Jansma stopt als voorzitter. Bert van Laren volgt hem op.

 

September 1966

Omdat het Corner House voor VIVA te klein is geworden, verhuist de vereniging naar ‘Die Haghe’ in de Nieuwstraat. De maandag vervalt; er wordt alleen nog maar op vrijdag gespeeld.

 

September 1966

Tijdens de Algemene Ledenvergadering stelt het bestuur een verhoging voor van de contributie van f 30 naar f 40. De leden zijn het met dat voorstel niet eens en willen een verhoging naar f 50. Uiteindelijk wordt als compromis tot een verhoging naar f 45 besloten. Menig penningmeester zou zich in zo’n vereniging in luilekkerland wanen!

 

December 1966

In zijn artikel in de Kerstheraut betreurt de voorzitter de enorme terugval in het ledenaantal dat het gevolg is van de verhuizing.

 

Mei 1967

VIVA 4 (!) bestaande uit Deckers/Dietz, Hartman/Jansma en Ochsendorf/Roubos promoveert uit de hoofdklasse naar de landelijke hoofdklasse (wat nu de eerste divisie is).

 

Augustus 1967

VIVA keert terug naar het Corner House.

 

 

November 1967

De directie van het Corner House laat het bestuur weten dat naar een andere speelruimte moet worden gezocht. Na het vertrek van de club een jaar eerder heeft men zich gericht op andere activiteiten zoals trouwrecepties en is er geen plaats meer voor de club.

 

December 1967

VIVA trekt in bij ‘Auto Grill West’ aan de Savornin Lohmanlaan 1 en gaat daar spelen op vrijdag en dinsdag.

 

Januari 1968

VIVA 1 (Deckers/Hartman en Van der Aa/Plus) degradeert uit de landelijke hoofdklasse, na enkele wedstrijden voor het einde van de competitie zelfs ruim eerste te hebben gestaan.

 

 

September 1968

De Heraut krijgt een kaft, ontworpen door Dietz. Dat ontwerp heeft het tot in de jaren negentig volgehouden!

 

April 1969

Jan van Hulst, op dat moment de stuwende kracht in de vereniging, overlijdt na een ongeval. Gerrit van Weelden neemt zijn taak als wedstrijdleider over.

 

Augustus 1969

Bert van Laren stopt als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Jan van Bladeren.

 

September 1970

Kees van der Meer stelt tijdens de ledenvergadering voor meesterpunten toe te kennen op grond van de interne competities. Het voorstel wordt unaniem aanvaard. Kees wordt zelf de eerste meesterpuntenadministrateur. Tijdens dezelfde vergadering wordt Wim Jacobs gekozen als bestuurslid, een functie die hij, zo meldt de lustrum Heraut uit 1989, ‘ondanks enkele stormen binnen de vereniging’ in 1989 nog bekleedde, ‘en dat is voorwaar niet niks’.

 

Februari 1971

Opnieuw zijn er huisvestingsperikelen. Auto Grill West krijgt een nieuwe pachter die van meet af aan duidelijk laat merken dat VIVA niet meer gewenst is als klant. Als tijdens een clubavond de ramen worden opengezet is de maat vol en besluit men unaniem de zaak te verlaten. Voorlopig wordt in diverse lokaliteiten gespeeld.

 

Mei 1971

De ‘Bridge Sociëteit Noordeinde’ wordt het nieuwe tehuis van VIVA.

 

Floris Arntzenius, 1864-1925, gezicht op het Noordeinde

 

Augustus 1971

Als Bert van Laren naar Rosmalen verhuist, wordt hij bij zijn vertrek benoemd tot erevoorzitter. 

 

September 1971

Frits Vastersaevendts wordt de nieuwe wedstrijdleider. Met strakke hand zal hij jarenlang de club bestieren. Gerrit van Weelden kan vanaf nu weer rustig spelen.

 

April 1973

Breekland/Levink winnen het aspirantenkampioenschap van Nederland. Peter Breekland is op dat moment weliswaar nog geen lid van VIVA, maar de toenmalige redactie van de Heraut vindt deze prestatie toch de moeite van het vermelden waard.

 

April 1974

Gerrit van der Aa en Kees Tap winnen de mixed pairs. Peter Breekland wordt opnieuw aspiranten kampioen van Nederland.

 

Mei 1974

In Rockanje wordt het 35-jarig jubileum van de club gevierd. Tijdens het lustrumfeest wordt besloten om Gerrit van Weelden te benoemen tot erelid.

 

September 1975

De heer H. Holtrop wordt voorzitter.

De overige bestuursleden zijn G. Gosschalk, vice-voorzitter; mw H. Rooyakkers-van Hulst, secretaresse (toen nog een gebruikelijke aanduiding!); H.J. van Rossen, penningmeester; mej. S. Nieuwland, W. Jacobs en G. van Weelden.

Wedstrijdleider viertallencompetitie is J. van Gameren; wedstrijdleider interne competitie is F. Vastersavendts. 

 

November 1976

Het VIVA-team wint met 259-206 de HAPEE-beker tegen het sterke U.S.S. uit Amsterdam.

Het VIVA-Elffersteam trad in het krijt tegen K.B.B.R. uit Rotterdam, maar leed helaas een nederlaag: 223-260.

 

December 1976

Een ingezonden stuk in het verenigingsblad (een stencil van 8 A-viertjes) meldt voldoening over de parencompetities, die worden gespeeld volgens het systeem van 3 x 10 spellen per avond, ‘waardoor het rustige spelen wordt bevorderd’.

 

April 1977

Buitengewone algemene ledenvergadering op 15 april onder leiding van erelid Jansma, naar aanleiding van een onheus optreden aan de bridgetafel van een van de leden in maart en daaropvolgende ongelukkige gebeurtenissen. Besloten wordt dat het bestuur de kwestie verder zal uitzoeken en uit zal maken wat er moet gebeuren. 

 

September 1977

Holtrop wordt als voorzitter opgevolgd door Jan van Bladeren.

Vicevoorzitter Gosschalk treedt ook af . Zijn opvolger is J.K. de Vries.

 

Oktober 1977

Bob Selis en Jan Kaptein winnen de voorronde van het Philip Morris toernooi (de officieuze Europa Cup) in Den Haag.

 

November 1977

Tegen BCL behaalde het VIVA-Elffersteam op 29 november in de eerste ronde de zege met 280-197. Het Hapee-team redde het een dag later tegen dezelfde club niet: 143-357.

 

Januari 1978

Uit de Heraut, een bijdrage over arbitrage:

'Zoals de criminaliteit schijnt toe te nemen, neemt ook de roep om arbitrage toe. Het tijdstip is niet ver meer, dat U in de Gouden Gids de wedstrijdleider als beroep vindt aangegeven. Zo'n man of vrouw kunt U dan voor een avond inhuren als U vrienden op bezoek krijgt om te bridgen.(.......) '

 

Maart 1978

Het Elffers-team van VIVA wint deze belangrijke beker! De leden van het team zijn de dames Gosschalk, Van der Ven en Vis-van Spronsen en de heren Berkenbosch, Vis, Mariano, Ochsendorf, Van Weelden, Schuderalo, Kaptein, Van Bladeren, Eikenaar, Van der Ven, Van der Meulen, Neuteboom en Gosschalk.

 

Januari 1979

Het jeugdige VIVA 1 (John Schalen, Bob Selis, Jan Kaptein, Rob Krassenburg en Rob Lindeman) wordt kampioen in de Promotieklasse (wat nu tweede divisie is).

 

Maart 1979

VIVA 1 wordt tweede in de promotiewedstrijden en promoveert naar de Overgangs Klasse (nu eerste divisie).

 

Mei 1979

Het veertigjarig bestaan van de club wordt gevierd met een boottocht naar de Kaag en omstreken. Op de boot – met centrale verwarming, zodat het de leden zelfs bij slecht weer aan niets zal ontbreken – vindt een individuele bridgedrive plaats en voor degenen die niet kunnen of willen (?) bridgen is er bingo. Op het Kaageiland is er een diner dansant.

Op zaterdag 26 mei is er een VIVA/Neeltje Twiss jeugddrive in Amicitia. Gratis voor VIVA-spelers tot 30 jaar.

 

Augustus 1979

Huub van Rossen, lid van VIVA sinds 1953, bestuurslid sinds 1967 en penningmeester van 1968-1979, wordt benoemd tot erelid van de club. Hij overlijdt op 30 november 1979.

 

September 1979

Jan van Bladeren treedt af als voorzitter. Wim Jacobs neemt de hamer (waarop een verkeerde oprichtingsdatum is vermeld…) van hem over. Ook wedstrijdleider Frits Vastersaevendts vertrekt. Hans de Brieder wordt zijn opvolger.

 

December 1979

VIVA 1 (Kaptein/Krassenburg en Schalen/Selis) degradeert uit de Overgangs Klasse.

Ook het zevende team van VIVA degradeert, maar van de overige acht viertallen promoveren er maar liefst vijf.

 

Oktober 1980

Voor de tweede keer wordt tijdens de ALV uitvoerig stilgestaan bij het roken als probleem. Besloten wordt tussen 20.00 en 21.00 uur niet te roken. Vermeld wordt dat er in Den Haag één club is voor niet-rokers.

Mevrouw Ackerman heeft voor de secretaresse (Mevrouw Joke Rooijakkers) een zeer mooi

bridgekleed geborduurd als dank voor het vele werk dat zij voor VIVA verricht.

 


April 1981

Als een van de eerste verenigingen in Nederland schaft VIVA een ‘homecomputer’ aan, een TANDY TRS 80, gefinancierd door een van de leden. Hans Eikenaar zorgt voor de benodigde programmatuur.

 

Juni 1981

VIVA start met de zomeravonddrives. Drukkerij Weimar treedt op als sponsor. De naar Puck Fernandes vernoemde Nederlaagwedstrijden behoren definitief tot het verleden.

 

Oktober 1981

Bob Selis wint met zijn partner Peter ter Braak het nationale jongerentoernooi.

 

In de Heraut schrijft voorzitter Jacobs onder meer: '(….) Het lijkt mij thans de gelegenheid eens iets te schrijven over “etiquette”, en dan niet over bieden, biedmethodes en systeemkaarten maar over het gedrag aan en de verschijning aan de bridgetafel. VIVA is in mijn ogen een “jonge” club, waarmede ik bedoel dat in verhouding tot andere clubs er meer jonge leden zijn, en daar ben ik blij mee want een club die vergrijst is ten dode opgeschreven. Dat neemt niet weg dat de “jongeren” tegen de “ouderen” moeten spelen, of dat nu op de club is of tegen andere clubs. Nu zijn de meeste “ouderen” door de “jongeren” al verzoend geraakt met wat ik wou noemen de tegenwoordige klederdracht van de jongeren, echter er bestaat nog al wat verschil in deze moderne (als men dit zo noemen mag) kleding. Een spijkerbroek, die je gebruikt voor karweitjes thuis of in de tuin, en er daardoor vaal uitziet, is m.i. Niet geschikt om mee aan de bridgetafel te gaan zitten, zelfs al is de broek gewassen.”(....)

 

Maart 1982

De Technische Commissie meldt dat de clubavonden gedisciplineerder moeten verlopen. Ergernissen zijn vooral leden die zomaar wegblijven, leden die te laat komen, leden die veel te luidruchtig vertoeven aan de bar tijdens het spelen en het regelmatig ontbreken van systeemkaarten in de A-groep. In geval van onregelmatigheden zal de TC direct na afloop van de avond de straffen vaststellen.

 

Mei 1982

Om beter voorbereid te zijn op de externe competitie hebben de leden van het eerste team een serieuze oefencampagne op touw gezet. Van half mei tot half september vinden tien wedstrijden plaats tegen andere teams, waaronder het nationale jeugdteam, het naar de meesterklasse gepromoveerde USS 2, het team Hans Kreijns en het nationale damesteam.  De 'Haig Trophy' wordt gesponsord door een Amsterdamse whisky-importeur.  

 

September 1982

In de ALV-Heraut hoopt voorzitter Jacobs dat 'de onaangenaamheden' en daarmee samenhangende problemen in het nieuwe seizoen voorbij zullen zijn en dat met een schone lei kan worden begonnen. Penningmeester Willem Winckel wordt tevens wedstrijdleider.

Tijdens de ALV wordt een commissie benoemd – Wim van Bochove (die zich om persoonlijke redenen na enige tijd heeft teruggetrokken), Chris Huiskens en Bram Neuteboom – die onderzoek gaat doen naar eventuele gemaakte procedurefouten bij een aantal incidenten. 

Het verslag van de commissie verschijnt in de Heraut van augustus 1983.

  

November 1982

Bram Neuteboom en Rob Krassenburg winnen het Drechtstad toernooi. 

 

Augustus 1983

Wim Jacobs treedt af als voorzitter. Hij blijft wel aan als bestuurslid. Onder zijn leiding is de gemiddelde leeftijd van de VIVA-leden met minstens twintig jaar gedaald. Kees van der Meer wordt de nieuwe voorzitter.

 

November 1983

Bob Selis en Hans Metselaar winnen het Drechtstad toernooi.

Het Elffers-team is in de eerste ronde uitgeschakeld door Bridgekring '35 Rotterdam.

Het Hapee-team heeft zich met een 424-131 overwinning op W.B.C. uit Naaldwijk geplaatst voor de volgende ronde.

 

Januari 1984

VIVA 1, bestaande uit Willem Winckel/ Wieger Stapel en Wim van Bochove/Jan Kaptein, wordt kampioen in de tweede divisie (promotie-klasse).

Joop Meys/Jan Kaptein en Bob Selis/Hans Metselaar winnen het BC’70 toernooi.

 

Februari 1984

In tegenstelling tot de verenigingen De Bond en Buitenhof besluit VIVA niet over te gaan naar het nieuwe denksportcentrum (de Pulchri). Als belangrijkste reden voor het besluit ziet het bestuur het sociale gebeuren na middernacht op de vrijdagavonden. Soms wordt tot diep in de zaterdagochtend (een enkele keer zelfs tot twaalf uur ‘s morgens) gekaart, geschaakt, gedamd enzovoorts.

 

 

Maart 1984

Helaas kan VIVA 1 in de promotiewedstrijden geen hogere plaats bevechten. Ondanks de steun van vele supporters grijpt VIVA naast de eerste vier plaatsen.

 

September 1984

Als op het Noordeinde enkele verenigingen overstappen naar de Pulchri besluit VIVA de dinsdagavond te annexeren. De stap wordt aangedurfd gezien de groeiende wachtlijst voor het VIVA-lidmaatschap. Behalve aan bridge wordt er ook aan schaken en dammen gedaan. 

De leiding van de dinsdagavonden ligt in handen van Jan Kaptein in samenwerking met de heren Hameetman en IJsebrands.

 

December 1984

Markant langdurig VIVA-(bestuurs)lid Gerard Gosschalk overlijdt op 61-jarige leeftijd.

 

Augustus 1985

Dankzij onder andere contacten van sponsor Gerard IJsebrands wordt VIVA uitgenodigd om met een dertigtal leden deel te nemen aan een bridgetoernooi in Polen. De week is een gezellig succes. VIVA 1 (Selis-Winckel en Stapel-Kaptein) zorgt tevens voor een sportief succes door temidden van vele sterke teams, zoals de nationale teams van alle Oostbloklanden, op de gedeelde vierde plaats te eindigen in het viertallentoernooi.

 

September 1985

Uit de ALV-Heraut blijkt dat redactievoorzitter Wim Jacobs van zijn familie een elektrische schrijfmachine heeft gekregen om de kopij op te kunnen typen. Helaas...daaraan blijkt een chronisch gebrek. Dit lot treft door alle tijden heen de Herautredactie.

Verder wordt tijdens de ALV in 'een lyrisch verslag over VIVA today' van de voorzitter dat het goed gaat met de club. 'De tegenstellingen zijn afgebouwd, er is nauwelijks nog sprake van eilandjesvorming, de sfeer is buiten verwachting, praktisch geen gebrul om arbitrage meer, men is toleranter ten opzichte van elkaar geworden.'

 

Februari 1986

Op 28 februari wordt aan de vooravond van het Hoechsttoernooi aan de clubavond deelgenomen door 12 Poolse topspelers. De hieruit geformeerde, door drukkerij Weimar gesponsorde Poolse teams namen succesvol deel aan het toernooi. Dit gold ook voor de gesponsorde VIVA-teams.

 

Maart 1986

De wachtlijst voor de vrijdag is nog steeds 'meedogenloos' lang, waardoor vele aspiranten teleurgesteld blijven.

 

April 1986

De TANDY-computer wordt vervangen door een Commodore 128. Opnieuw steekt Hans Eikenaar enorm veel tijd in het (her)schrijven van de benodigde programmatuur met veel extra snufjes. 

 

Juni 1986

Start van de Drukkerij Weimar VIVA Zomerdrives. Op de vrijdag gaat het om de zesde reeks parendrives, onder leiding van Jan Kaptein, op de dinsdag om de tweede reeks viertallendrives, geleid door Martin van der Starre. 

 

Augustus 1986

Willem Winckel stopt als wedstrijdleider op de vrijdagavond. Hij wordt opgevolgd door Jaap Hageman.

 

December 1986

VIVA 1 opnieuw kampioen in de tweede divisie. Tijdens een rama-wedstrijd tegen Leidschenhage, noodzakelijk omdat beide teams in de competitie gelijk zijn geëindigd, wordt voor een publiek van bijna honderd man nipt gewonnen. De prestaties van Bob Selis/Jan Kaptein en Johan de Greeve/Wieger Stapel worden becommentarieerd door Hans Kreyns (die fors uithaalde tegen conventionele biedingen) en door oud-eersteteamspeler John Schalen.

 

Maart 1987

Helaas redt het eerste team het niet in de promotiewedstrijden. De overige VIVA-viertallen kennen ook een slecht seizoen, er degraderen er maar liefst vijf. VIVA 6 (IJsebrands, Huiskens, Flaton en Breekland) was een mooie uitzondering door promotie naar de hoofdklasse.

 

Augustus 1987

Wegens zijn verdiensten bij de oprichting van de dinsdagavondafdeling wordt Chris Huiskens benoemd tot erelid. Kees van der Meer treedt af als voorzitter. Hans Vos is zijn opvolger. Door diverse oorzaken ontstaan er al snel vele moeilijkheden zowel binnen het bestuur als daarbuiten. Dit resulteert in het uit de hand lopen van een vergadering in december.

 

November 1987

VIVA 1 (Wieger Stapel/Wim van Bochove en Bob Selis/Jan Kaptein) wordt opnieuw kampioen in de tweede divisie. 

 

December 1987

In de vergadering die is bedoeld om de plannen voor het aanstaande vijftigjarig jubileum te laten ontvouwen door de daartoe aangestelde commissie, wordt een informatiecommissie in het leven geroepen om de problemen binnen de vereniging die op deze avond naar voren komen, op te lossen.

 

Maart 1988

VIVA 1 wint de vervolgwedstrijden tussen de acht kampioenen van de Tweede Divisie om vier plaatsen in de Eerste Divisie.

 

April 1988

Op voorstel van de informatiecommissie treedt het bestuur af. Wieger Stapel neemt de hamer over van Hans Vos.

 

Juni 1988

Bijna vijftig jaar nadat hij VIVA heeft opgericht, overlijdt erevoorzitter Jan Jansma. In het harnas: aan de bridgetafel in zijn serviceflat.

 

Oktober 1988

Martin van der Starre en Bram Neuteboom beginnen een nieuwe reeks in de Heraut, de Biedwedstrijd.

 

November 1988

VIVA 1handhaaft zich voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging in de Eerste Divisie.

 

Januari 1989

Staf Fransen en Hans Eikenaar winnen het La Trattoria-toernooi.

 

 

April 1989

VIVA viert op 8 april haar vijftigjarig bestaan in De Bijhorst te Wassenaar. Op het programma staan een bridgedrive, aperitief onder muzikale begeleiding van pianist Huizing, een diner-dansant onder begeleiding van het vijfmanscombo Reflection  en tot slot een tropische muzikale verrassing. 

 

Februari 1990

In de Heraut worden de resultaten van de externe competitie van het afgelopen seizoen beschreven als 'een zwarte bladzijde uit de rijke historie van de vereniging'. Als reden voor de massale degradatie wordt opgevoerd dat – terwijl het jaar daarvoor 17 teams VIVA vertegenwoordigden – nu met moeite 12 teams konden worden ingeschreven, waardoor veel teams in een hogere klasse moesten worden ingedeeld dan de TC oorspronkelijk dacht. Het was overigens niet alleen kommer en kwel: VIVA 2 ('HET TEAM', Schalen-Eikenaar en Vos-W. Winckel) werd kampioen in de hoofdklasse (helaas ontging het promotie naar de tweede divisie, een verslag waarvan om onduidelijke redenen nooit is gepubliceerd) en VIVA 7 (Fransen-Kempen en Zijlmans-A. De Jong) kampioen in de eerste klasse.

 

December 1990

Het ledental van VIVA zit in de lift. De aanwas bestaat ook uit sterke spelers. Bij het imago van 'wedstrijdvereniging' behoudt de club volledig zijn unieke sfeer en aloude gezelligheid, constateert de TC. 

Twee grote uitgaven worden gedaan: een 'nieuwe' computer (f 875) en een wedstrijdklok (f 560).

 

Mei 1991

In de Heraut valt te lezen dat in tegenstelling tot het voorgaande jaar in de externe competitie VIVA qua kracht in de breedte een van de sterkste zo niet de sterkste verenigingen van Den Haag en omstreken is.

 

Juni 1991

'Om de gezelligheid en verbondenheid te benadrukken' wordt op zondag 2 juni een gezamenlijke drive van de dinsdag- en de vrijdagavond gehouden. Dankzij de inzet van Hermi Deitmers, Ingrid Heije en Paul Korporaal genoten velen van bridge met een hapje en een drankje. 

 

Maart 1992

Het jeugdpaar Jean-Paul Vis en Onno Eskes heeft de selectiewedstrijden voor uitzending naar het Europees Kampioenschap voor junioren 1992 gewonnen. De wedstrijden vinden in de zomer plaats in Frankrijk. Het nationale jeugdteam eindigt als tiende.

 

Juni 1992

Jean-Paul Vis en Gert-Jan den Hartog winnen het Cartamundi toernooi in Oostende.

De Eerste-klassebeker wordt gewonnen door het team Hans Hermans-Rob Clerc/Guy Tjhie-Wim Moningka (VIVA 7), Lucie Nijmeier-Ernst Nijmeier/ Anneke Vis-van Spronsen en Anneke de Jong (VIVA 8), en Marco Kempen-Eppo van Straten/ Joke Poulisse-Loek Vis. VIVA speelde de finale tegen ABK uit Amsterdam en was oppermachtig: 260-171. Het team wordt bijgeschreven op de Willem Staal beker.

 

Augustus 1992

Op 28 augustus vindt de ALV plaats. De TC meldt in haar jaarverslag dat 1991-1992 een van de meest succesvolle seizoenen in de geschiedenis van VIVA is geweest. Voor het eerst met vier teams in de tweede divisie. De hoofd- en eerste klasse-teams deden het ook uitstekend. Tijdens diverse toernooien wisten met name Staf Fransen en Roefi Nurmohamed (thans Vilier) aansprekende successen te behalen met onder andere eerste plaatsen tijdens de Jeugdviertallen kampioenschappen en Sassenheim-viertallen, in sterkte het derde toernooi in Nederland.

Wieger Stapel treedt af als voorzitter en wordt opgevolgd door Aad Verdoorn. Ook Wim Jacobs (na 24 jaar) en Michiel Goris verlaten het bestuur. Jopie Huiskens en Anneke de Jong nemen hun plaatsen in. Als opvolgers van Wim Jacobs wordt de redactie van de Heraut bemenst door Ellie Gorissen, Ton Geurts en Peter Dekker. 

Gerrit van Weelden is vijftig jaar lid van VIVA.

Jan Bentvelzen is aangetrokken als wedstrijdleider.

 

December 1992

De bekerwedstrijd tegen Modalfa wordt door VIVA gewonnen.

 

Januari 1993

Tijdens een buitengewone ledenvergadering op 8 januari (aanwezig: zes leden!) voorafgaand aan de vrijdagse speelavond wordt Niki Pfeiffer tot bestuurslid gekozen in de functie van vice-voorzitter/vrijdagcommissaris.

 

Maart 1993

VIVA wordt gediskwalificeerd voor de NBB-beker, omdat een teamlid niet zou zijn geregistreerd als VIVA-lid. VIVA protesteert tegen dit besluit. Bij uitspraak van 27 april vernietigt de Commissie van Beroep de beslissing van het Bondsbestuur. De uitslag van de bekerwedstrijd blijft gehandhaafd. Tijdens de finale wordt het VIVA-team derde.

De notulen van de bestuursvergaderingen vermelden voor de zoveelste keer 'dramatische' achterstanden bij het innen van de contributie.

Besloten wordt tot het kopen van een nieuw computerprogramma – 'PAIRS' à f 600 - om aan de problemen met het berekenen van de eindstanden een einde te maken.  

 

Juni 1994

Op zaterdag 11 juni wordt te Kwintsheul het 55-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Op het programma staan behalve koffie en taart een drive onder leiding van Jan Bentvelzen een borrel – en receptie om het bestuur (Aad Verdoorn, Machteld van den Muysenbergh, Jopie Huiskens, Niki Pfeiffer, Anton Jongstra, Peter Dekker en Anneke de Jong) te feliciteren – , een koud buffet en een feestavond met live muziek.

 

Augustus 1994

José Vinkhuyzen-Asselbergs en Edy Zonneveld worden benoemd tot bestuurslid. Zij volgen Machteld van den Muysenbergh en Anneke de Jong op.

 

September 1994

De notulen van de bestuursvergadering geven blijk van herhaalde lange discussies in de club over de handhaving van de rookregeling (half uur wel, half uur niet). Het gebrek aan kopij voor de Heraut is ook een gouwe ouwe. Op de agenda verschijnt een mogelijke verandering van speelgelegenheid. In oktober adviseert een commissie waarin onder meer Martin van der Starre zitting heeft over een mogelijke verhuizing naar de Schokkerweg 48, waar Jan van Cleeff een denksportcentrum wil inrichten, met als mede-exploitant Yaffa Levy. Er zijn nog te veel onduidelijkheden om een eenduidig ja of nee te kunnen zeggen.

 

November 1994

Het bestuur stuurt op 6 november alle leden een brief over de stand van zaken met betrekking tot de verhuisplannen. Besloten is een sterkte/zwakte-analyse te maken van de voorgestelde locatie.

De uitbaters van het Noordeinde hadden op 1 november al een brief rondgestuurd met argumenten tegen een verhuizing. Josje de Leeuw wil de sociëteit opknappen. 

Er dreigen twee kampen te ontstaan binnen de club: voor en tegen een verhuizing. 'De nachtmerrie van het bestuur'. Ook binnen het bestuur is geen consensus.

Op 13 december houdt het bestuur een voorlichtingsavond. De offertes van beide aanbieders en de voors- en tegens van beide locaties worden vergeleken.

 

Januari 1995

Op zondag 22 januari vindt een buitengewone ALV plaats op het Noordeinde 10b. De stemcommissie wordt gevormd door Frans Vloemans en Machteld van den Muysenbergh. Er zijn 92 leden ter vergadering, maar door het systeem van machtigingen worden 155 stemmen uitgebracht, waarvan 153 geldig. Vóór de verhuizing stemmen 89 personen, tegen 64. Besloten wordt per 1 februari 1995 naar Scheveningen te verhuizen. De clubs Overtricks en Studiecentrum verhuizen ook naar de Marina.

Bij brief van 14 februari 1995 aan het bestuur verzoeken 35 leden een ALV te beleggen om het volgende voorstel ter stemming te brengen: 'De locatie het Noordeinde wordt als tweede locatie van de bridgevereniging geaccepteerd opdat het mogelijk wordt om als VIVA-lid tenminste op de dinsdagavond op het Noordeinde te blijven bridgen'.  

 

April 1995

Op dinsdag 4 april vindt de gevraagde buitengewone ALV plaats. De sfeer is niet aangenaam. Het duale locatie-voorstel haalt het niet.

 

De 'achterblijvers' op het Noordeinde gaan een nieuwe vereniging oprichten. Dit wordt ‘Willem’s Buuren’.

 

Juni 1995

In het seizoen 1994-1995 hebben veel VIVA-spelers zich in de competitie (bijvoorbeeld winnaars tweede divisie Jan Kaptein-Wieger Stapel/Jan Bourquin-Jan Meulenbeld, winnaars Open paren Jan van Cleeff-J. Jansma, promotie uit de Hoofdklasse Wim Moningka-Guy Tjhie/Hans Hermans-Fred de Wilde, Gemengde paren Ron van den Bergh-M. Verbeek) niet onbetuigd gelaten, al dan niet met partners die geen lid van onze club. Ook in vele toernooien (Ruïnetoernooi, Speedcardtoernooi, Holland Casino, Kruikentoernooi, Kwetsbaar '70, Nacht van Twente, Carel v.d. Donck memorial, Eversmarathon, KPMG-toernooi) werden veel prijzen in de wacht gesleept. Alle wapenfeiten zijn door Martin van der Starre opgesomd in de Heraut van juni 1996.

 

September 1995

Op 8 september vindt de algemene ledenvergadering plaats. Anton Jongstra en Jopie Huismans hebben VIVA verlaten en zijn dus ook bestuurslid-af. Martin van der Starre treedt toe tot het bestuur. Het bestuur zal voortaan uit vijf leden bestaan. Nu zijn dat Aad Verdoorn, Edy Zonneveld, Niki Pfeiffer, José Asselbergs en Martin van der Starre.

De dinsdag-TC bestaat uit Roel Bekhof en Alex Bosman. Op zich loopt de dinsdag goed maar de TC is wel krap bemand. Hans Albertz wordt gevraagd als derde man. Alex verzorgt ook de biedbeker. De vrijdag-TC bestaat aanvankelijk uit Jan Kaptein, Staf Fransen, Willem Winckel en Elly Gorissen, later uit Marco ter Laare en Desirée Koster-Kroeze.

 

September 1996

VIVA doet mee met 9 teams aan de externe viertallen. Ter ere van de verjaardag van Anneke van Spronsen wordt op 17 oktober een speciale bridgedrive gehouden.

 

Augustus 1997

Oscar Smeets en Esther Ronner treden toe als bestuurslid ter vervanging van Aad Verdoorn en Niki Pfeiffer. Martin van der Starre – die zichzelf introduceert als 'doener' – wordt tot voorzitter gekozen.

Het roken wordt weer een terugkerend item op de ALV's. De eerste zorgen over de vrijdagavond  komen ook op tafel – er komen te weinig spelers opdraven.

 

Juni 1998

In de Heraut is een interview opgenomen met de heer A. Berkenbosch, die vijftig jaar lid is van VIVA  en tijdens een feestelijke bridgedrive te zijner eer is benoemd tot erelid van de vereniging.

Het eerste, zeer geslaagde, VIVA-bridgeweekend in Gaasterland vindt plaats met zo'n dertig deelnemers. Mooi weer, gezamenlijk kijken naar de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Korea en tot in de vroege uren kaarten – wij kregen zelf het beheer van de bar, als we maar alles turfden; als toegift werd ook zelf alles afgewassen – en prima sfeer. Martin van der Starre krijgt als eerste de beker in zijn bezit.

 

September 1998

De redactie van de Heraut (vanaf 1998 weer in A-5 formaat en mooi vormgegeven) bestaat uit Hans Albertz, Katy Ecury, Karen Grootens, Kees Hiemstra en Esther Ronner-Honkoop.

Marco ter Laare en Martin van der Starre winnen een tweedaags parentoernooi in Zwolle, met als tweeden Camiel Sillem en Rob Donkersloot.

 

Mei 1999

De Berkenbosch-Drive vindt plaats op zondag 16 mei.

De vrijdagpartner van de heer Berckenbosch, mevrouw Gosschalk, is veertig jaar lid van VIVA.

 

Juni 1999

Op zaterdag 19 juni wordt met stralend warm weer de zestigste verjaardag van VIVA gevierd in De Wildhoef in de Bosjes van Pex, met een drive onder leiding van Pascal van Duijse en Eric van Dijk, borrel met cabaret, diner en dansen.

Onder de kop 'Zestig jaar gezelligheid' besteedt Jan van Cleeff in zijn wekelijkse NRC-bridgecolumn aandacht aan het lustrum. 

Op 12 juni heeft het bestuur een druk bezochte drive georganiseerd voor de andere Haagse verenigingen, met als gastvrouwen Ina van Heusden en Louise Zonneveld. Winnaars waren de heren Berkenbosch en Kenze.

De zomerdrives op de vrijdagavond worden geschrapt van het programma. Er waren de afgelopen jaren te weinig deelnemers. De dinsdagavond gaat wel door, met Martin van der Starre als wedstrijdleider.

 

September 1999

In de herfst overlijdt erevoorzitter Wim Jacobs. Een tweede droevig en schokkend bericht: de vele VIVA-leden bekende Josje de Leeuw, beheerster van de locatie het Noordeinde, wordt vermoord.

Op 3 en 4 september vindt voor de tweede keer het VIVA-Gaasterland-weekend plaats. Er wordt driftig gekaart en andere spelletjes gedaan en voor het eerst is kroost meegetroond. De Gaasterlandbeker werd gewonnen door Nagy Bakir en Reinout Hoefer. 

Joop Meijs wil VIVA op een hoger plan tillen en gaat voor de club in een van de twee tweede divisieteams spelen. VIVA krijgt een eigen website.

Tijdens de ALV wordt een commissie ingesteld om VIVA door te lichten en voorstellen te doen om de club weer op de rails te krijgen, vooral de vrijdagavond. Leden zijn Rosalind Hengeveld, Jan Kaptein en Frans Vloemans, met als toehoorder vanuit het bestuur Toos de Ridder. 

 

Juni 2000

De zomerdrives vinden weer op de dinsdag- en de vrijdagavond plaats, na afspraken over een gezamenlijke opzet en finale met twee andere clubs die ook in de Marina kaarten: Het Buitenhof (donderdag) en Studiecentrum (maandag). De – zeer geslaagde – eerste finale wordt aan het eind van de zomerstop gespeeld op basis van een viertallentoernooi (hoofdprijs f 1000!).

 

Oktober 2000

Tijdens de ALV op 22 oktober worden het rapport 'VIVA. Hoe verder?' van de bovengenoemde commissie en de reactie daarop van het bestuur gepresenteerd. Belangrijkste punt is de noodzaak voor ledenwerving.

De dinsdag-TC bestaat uit Alex Bosman, Hans Albertz (in 2001 opgevolgd door Ton Grootens) en Reinout Hoefer. De laddercompetitie wordt ingevoerd en een nieuwe opzet voor de interne viertallen.

De vrijdag-TC wordt bemand door Joop Meijs, Jack van Voorn en Marco ter Laare.

Esther Ronner heeft de club verlaten en is als redacteur van de Heraut opgevolgd door Pauline Hoefer-van Dongen. De overige redactieleden zijn Hans Albertz (tot juni 2001), Kees Hiemstra (tot juni 2001) en Karen Grootens (opmaak).

 

Juni 2001

VIVA 1 promoveert naar de eerste divisie, VIVA 4 naar de hoofdklasse en VIVA 6 naar de eerste klasse. Geen slecht resultaat, als men bedenkt dat slechts acht teams hebben meegedaan aan de externe competitie.

In de zomer overlijdt het 'oudste' VIVA-lid, erelid Aad Berckenbosch.

 

September 2001

Op 8 en 9 september wordt te Elspeet gestreden om de felbegeerde Gaasterlandbeker. Winnaars zijn Martin van der Starre en Peter Paul ('PP') Worm.

 

November 2001

Oscar Smeets treedt af als bestuurslid. Hij wordt opgevolgd door Karen Grootens. 

Een beginnerscursus wordt in het leven geroepen, met als docent Thomas Albertz. Een twaalftal mensen neemt deel. Roefi Nurmohamed (Vilier) verzorgt vanaf het voorjaar lessen op de dinsdagavond. De komende jaren verzorgt Roefi ook zeer gewaardeerde clinics en beschrijft hij biedwedstrijden van geselecteerde paren – ervaren paren en beginners – in de Heraut.

 

 

Februari 2002

Op initiatief van Yaffa Levy, Joop Meijs, Miriam Winkler en Madeleine ter Laare vindt op 9 februari een twee keer zesuurs-Marathondrive (individueel) plaats in de Marina, gesponsord door Gerard IJsebrands. Overall winnaar is John Linse.

 

Juni 2002

Op 15 juni vindt weer een door drukkerij Weimar gesponsorde Marathondrive plaats, ditmaal op basis van een butlertoernooi; tachtig spellen onderbroken door een buffet. Met een monsterscore van 240 imps winnen Thomas Albertz  en Marco ter Laare, ruim boven de nummers twee, Fred van der Wouden en Dirk Pieters (124 imps).    

 

Oktober 2002

Joop Meijs en Marco ter Laare worden als debutanten in de Meesterklasse landskampioen! Zij verslaan de winnaars van het voorgaande jaar, Berry Westra en Vincent Ramondt, met 0.04 procent.    

Deze overwinning resulteert ook in een uitnodiging om in 2003 mee te doen aan het Modalfa Top Twaalf Invitatietoernooi. Daar worden Meijs en Ter Laare tweede.

 

November 2002

Edy Zonneveld treedt af als bestuurslid en wordt opgevolgd door Miriam ten Hove. Het ledenaantal van de club neemt weer toe.

 

Januari 2003

VIVA 1 – Joop Meijs, Marco ter Laare, Michel Jialal en Wim van Luik promoveert naar de Meesterklasse. Deze prestatie wordt bijgeschreven op de Wim Staalbeker.

Het regent kampioenen: Wil Buket en Els Witteveen zijn Nederlands kampioen damesparen geworden. Wil Buket met Marco ter Laare en Jan van Cleeff met Klaartje Bak zijn kampioen mixed viertallen geworden.

 

Augustus 2003

Aan de finale van de zomerdrives op 31 augustus doen maar liefst 23 teams mee. Winnaar werd het viertal Joop Meijs-Roefi Vilier/Martin van der Starre-Leon Vis, op de hielen gezeten door het team Staf Fransen-Karen Grootens/Annemarie en Niki Pfeiffer. 

 

Oktober 2003

VIVA verlegt haar thuisbasis voor een weekend van Scheveningen naar het paddenstoelenrijke Garderen op de Veluwe. Yvonne Jansen sleept de Gaasterlandbeker in de wacht, door op twee avonden te winnen, eerst met Wil Buket en vervolgens met levenspartner Ton Grootens.   

 

November 2003

De eerste ronde van de Hoofdklassebeker wordt op 17 november gewonnen door VIVA van BC Culemborg (268-137). Minder goed verging het het Elffersbekerteam, dat op dezelfde datum in Delft verloor van BC Gisolf (118-151).

 

Juni 2004

Op 5 juni vindt bij stralend weer het lustrumfestijn plaats in strandtent Brunotti: bridgen, een heerlijk buffet en live muziek toe. De drive wordt gewonnen door Ron Vink en Karel van Lingen. De dikste Heraut ooit wordt uitgebracht (66 pagina's).

 

Oktober 2004

Het eerste weekend van oktober wordt door VIVA-leden  doorgebracht in het familiehotel Aaldering in Zeddam. Annemarie en Niki Pfeiffer slepen de Gaasterlandbeker in de wacht.

De TC-dinsdag neemt afscheid van een trouw lid, Alex Bosman. René Houdijk en Elizabeth Al treden toe tot de TC-dinsdag. De TC-vrijdag bestaat uit Rosalind Hengeveld, Jack van Voorn en Hans de Brieder. Titus Al en Leonie Vilier komen de redactie van de Heraut versterken.

Dertien teams zijn ingeschreven voor de externe viertallen. VIVA 1 bestaat uit Marco ter Laare-Joop Meijs/Michel Jialal-Hans van de Haar. Wieger Stapel en Jan Kaptein zijn terug op het VIVA-honk en vormen dit seizoen samen met Martin van der Starre en René Houdijk VIVA 2.

De bridgemate wordt in gebruik genomen.

 

April 2005

Maar liefst vier VIVA-teams doen mee aan het Haags Viertallen kampioenschap. In de eerste klasse worden Willem Winckel-Reinout Hoefer/ Frans van Heeswijck-Hanneke Bol (VIVA 7) eerste. VIVA 8 wordt derde en VIVA 5 vierde. In de tweede klasse wordt VIVA 9 tweede.

 

Oktober 2005

Een verhuizing van de Marina komt dichterbij, zo wordt op de ALV gemeld. Het gebouw aan de Schokkerweg staat op de nominatie voor sloop en het is financieel gunstiger om op niet al te lange termijn om te zien naar een nieuwe behuizing. Jan van Cleeff en Yaffa Levy hebben een mogelijke nieuwe locatie op het oog. 

De vrijdagavond loopt voor geen meter.

Ton Grootens stapt uit de TC omdat hij toetreedt tot het bestuur, als opvolger van José Asselbergs.

 

Januari 2006

VIVA 1 (Joop Meijs-Frank Burghout/ Marco ter Laare-Jacco Hop, met Michel Jialal als vaste extra kracht) heeft zich gehandhaafd in de Meesterklasse, door op momenten waarop dat nodig was met dikke cijfers te winnen.

In de parencompetitie ging het een stuk minder; alle paren degradeerden naar de 1e Divisie.

VIVA's tweede en derde team degradeerden uit de tweede Divisie.

 

Maart 2006

VIVA gaat over de grens en brengt het eerste weekend van maart door in een prachtig besneeuwd Spa. Negenentwintig leden, gesecondeerd door acht trouwe supporters, onder wie het toekomstig tweelingjeugdkampioenspaar Joni en Kyra Fransen en de canine medespelers Doortje en Dinky, genieten van een superweekend in l'Auberge, waar René Houdijk de scepter en pollepel zwaait, bijgestaan door Martin en Marina van der Starre en Joyce van Lingen. Overall-winnaars van de (virtuele, de echte was even niet te vinden...) Gaasterlandbeker werden Martin van der Starre en René Houdijk.

 

April 2006

Op 22 april deed één VIVA-team mee aan het Haags Viertallen Kampioenschap. Dat bij elkaar geronselde gelegenheidsteam Anneke van der Meer-Rob Jagroop – de helft van VIVA 7 –  Wim Moningka –  een kwart van VIVA 8 –  en invaller Oscar Smeets wist wel de eindoverwinning in de wacht te slepen.  

 

September 2006

Zestien teams deden mee aan de finale van de zomerdrives. Een combinatieteam van VIVA en Het Buitenhof, bestaande uit Anneke van der Meer-Rob Jagroop/Abraham Serbetsouglu-Michael Kaviados won de eerste prijs. Frans van Heesewijck en Arie Boon wonnen de Butler; winnaars van de paren waren Sjaak Jansen en Olav Etman van Het Buitenhof.

 

November 2006

Na een kritische discussie over diverse (juridische) ins en outs van een nieuwe speellocatiestructuur en het beheer ervan op de ALV van 13 oktober wordt tijdens een buitengewone ledenvergadering op 22 november besloten te verhuizen naar het (gemeente)gebouw Recreon aan De Nieuwe Laantjes. Het Buitenhof en Overtricks hadden al ingestemd met de nieuwe locatie. 

De secretariaatswerkzaamheden van Miriam Ten Hove worden overgenomen door haar man Leon Vis.

 

December 2006

Ook de vrijdagavond luistert de Kerstdrive op met een door de leden gemaakt en zeer geslaagd buffet. Op de dinsdag is dat al wat langer een goede traditie, op instigatie van Tineke Houps en Lia Dufais.

 

 

 

 

 

 

 

April 2007

De dinsdag-TC is na het vertrek van Reinout Hoefer als TC-lid vernieuwd. Nelleke Parlevliet, René Houdijk, Elizabeth Al en Patrick de Bas leiden de dinsdagcompetities in goede banen.

Het Speelreglement wordt herzien door een commissie bestaande uit Rosalind Hengeveld, Reinout Hoefer en Ton Grootens. De resultaten worden voorgelegd aan een klankbordgroep om in het najaar  aan de ALV ter goedkeuring te worden aangeboden. 

Reinout Hoefer heeft in samenspraak met het bestuur het Huishoudelijk Reglement van VIVA geheel herschreven en in lijn gebracht met de Statuten en het nieuwe Speelreglement. 

Het Elffersbekerteam 2006-2007 wint de eerste twee rondes, van HOC/Studiecentrum 2 resp. BC WAC uit Tilburg. Tegen BC Ruit 1 uit Amsterdam wordt helaas met duidelijke cijfers verloren: 148-192. BC Ruit won uiteindelijk ook de finale van het Amsterdamse Pegasus met 309-168.

In de Hoofdklassebeker verloor VIVA – met één imp verschil – in de tweede ronde van het Delftse DBC. Als beste verliezer mocht VIVA door naar de derde ronde, waarin het kansloos werd uitgeschakeld door BCO uit Utrecht.

 

Mei 2007

Met behulp van een groot aantal vrijwilligers wordt de inventaris van de oude Marina overgeheveld naar de Nieuwe Marina, beheerd door Anneke van Spronsen. Het is een prachtige speelgelegenheid  met veel licht en ruimte en goede facilitaire voorzieningen. Op 15 mei wordt met een glas bubbels de eerste speelavond in de nieuwe behuizing gevierd.

 

September 2007

De Grande Finale van de zomerdrives vindt plaats op 9 september. “Meestal is twee ruiten bij ons zwak, maar vandaag niet” verklaart Rosalind Hengeveld, wier viertal (Rosalind-Jack van Voorn/Irena en Janusz Furmanek) de eerste plaats in de wacht sleept. De Gehaktmolen deed ook weer eens mee en daardoor of ondanks dat was het, met een zeer goede leiding, een zeer gezellige en geslaagde dag!

De dinsdagavond-zomerdrives werden uitstekend bezocht. Op vrijdag was het verloop echter uiterst moeizaam en is er zeer vaak niet gespeeld door te lage opkomst.

De eerste pluk van een contingent oud-Overtrickers heeft bij VIVA asiel gekregen, later in het seizoen gevolgd door in totaal elf personen. Zij besluiten tot ieders genoegen lid te worden.

 

Oktober 2007

Op 6 en 7 oktober zakt een VIVA-smaldeel af naar Hotel du Saule in Ucimont in de Belgische Ardennen. Gastvrouwen en -heren waren Hanneke Bol en René Houdijk en Martin en Marina van der Starre. De nog steeds fysiek onvindbare en dus tot mythische proporties uitgegroeide Gaasterlandbokaal is door Wil Buket en Staf Fransen in de wacht gesleept.

 

Oktober 2007

De ALV neemt op 16 oktober het vernieuwde Speelreglement en het vernieuwde Huishoudelijk Reglement aan.

Karen Grootens treedt af als bestuurslid. Zij wordt opgevolgd door Titus Al.  

Martin van der Starre wil meer van de geneugten van het bridge gaan genieten en kondigt aan de voorzittershamer na al die jaren te willen overdragen. Een opvolger is nog niet direct in zicht en hij wordt gelukkig overreed om nog een jaar aan te blijven. Het bestuur bestaat voor het seizoen 2007-2008 dus uit Martin van der Starre, Titus Al, Leon Vis (secretaris), Toos de Ridder (penningmeester) en Ton Grootens (wedstrijdzaken).

Frans Vloemans is al éénenveertig jaar lid van VIVA. Hij krijgt, iets te laat, maar alsnog, de VIVA-pen uitgereikt. 

De redactie van de Heraut, eenvrouwsbedrijf van Pauline Hoefer, wordt versterkt met Balten van der Veer. Karen Grootens stopt met de opmaak, zij leeft zich voor de laatste keer uit op de Kerstheraut. Haar vader Ton neemt – naar hij zegt voor maximaal één keer, maar later zal hij het vaker doen – de opmaak over.

 

 

Reinout Hoefer blaast deelname aan de NBB Biedbeker nieuw leven in, met een eigen systeem waar de Bond mee instemt: deelname van twee VIVA-teams van per keer wisselende samenstelling, afhankelijk van de prestaties; binnen VIVA doen de deelnemers mee aan een interne competitie. Het aantal deelnemers groeit gestaag, niet in het minst dankzij de uitgebreide e-mail verslagen over glorieuze en/of – vaker – treurige beslissingen van de deelnemende partnerships. Een panel van deskundigen levert desgevraagd commentaar op de resultaten.

 

Juni 2008

De vrijdagavond is opgeheven. Na jaren getob en diverse pogingen meer spelers naar de Marina te lokken, is er nu een punt achter gezet. Een aantal vrijdagavondleden zegt het lidmaatschap op. Een ander deel blijft bij en voor VIVA spelen, maar vindt een wekelijks onderkomen bij Het Buitenhof op de donderdag.

VIVA 1 heeft zich gehandhaafd in de Meesterklasse. Marco ter Laare en Michel Jialal promoveerden naar de Meesterklasse paren. Verder 'slechts' één kampioen, in de derde klasse. 

In de biedbekercompetitie is VIVA 1 op de vijfde plaats geëindigd (van de zestig) en VIVA 2 op de 37e. Intern is de biedcompetitie gewonnen door Balten van der Veer en Patrick de Bas.

Op 1 juli 2008 is het (NBB)rookverbod ingegaan. Door wat extra wisseltijd in te lassen kunnen rokers elkaar nog regelmatig treffen in de kleine zaal.

 

Oktober 2008

Martin van der Starre treedt af als voorzitter en wordt vanwege zijn onmetelijke verdiensten voor de club onder groot applaus benoemd tot erelid van de vereniging. Omdat zijn beoogd opvolger, Titus Al, inmiddels is verhuisd naar het Oosten des lands en zich nog geen kandidaat heeft aangediend, wordt tijdens de ALV op 21 oktober besloten een commissie (Willemien Pos, Frank van Solinge en Hans Walthaus) in te stellen die tot taak krijgt vóór 1 januari 2009 een nieuwe voorzitter te zoeken. Tot die datum is Toos de Ridder waarnemend voorzitter. Reinout Hoefer krijgt van de vergadering het mandaat om te proberen een open vrijdagavond-competitie te organiseren.

René Houdijk wordt als TC-lid opgevolgd door Sjef van den Biggelaar. Later in het seizoen zal de TC verder worden versterkt met Anne-Kee Timmermans.

Er zijn twee jubilarissen, Wim Moningka en Guy Tjhie. Beiden krijgen de pen toegestuurd.

 

December 2008

Tijdens een buitengewone Algemene ledenvergadering op 16 december worden in volstrekte unanimiteit Balten van der Veer tot voorzitter en Fred van der Wouden tot vice-voorzitter van het bestuur gekozen.

VIVA 1 heeft zich op miraculeuze wijze verzekerd van prolongatie in de Meesterklasse.

 

Januari 2009

Een comité waarin zitting hebben Hedwig van Glabbeek (Het Buitenhof), sponsor Gerard IJsebrands, directeur van Drukkerij Weimar, Rosalind Hengeveld als wedstrijdleider en initiator Reinout Hoefer, zetten met als excuus het VIVA-lustrumjaar een eenmalige vrijdagse Cross-Imp Competitie op. Met ingang van 16 januari wordt om de twee weken op acht vrijdagavonden op de Marina gebridget door sterke paren uit de regio. Van de achttien paren die zich hadden aangemeld bleven in de loop van de competitie veertien trouw opkomen. Winnaars werden Michel Jialal en Wim van Luik. 

  

Maart 2009

VIVA 2 – Martin van der Starre-René Houdijk/ Rosalind Hengeveld-Jack van Voorn –  is gepromoveerd naar de tweede divisie.

 

April 2009

Georganiseerd door Ton Grootens strijkt van 17-19 april VIVA na elf jaar weer met een veertigtal deelnemers neer in Hotel Gaasterland voor een zonnig en ruig bridgeweekend in Rijs. Net als tijdens het allereerste bridgeweekend alhier verovert Martin van der Starre met verschillende partners de Gaasterlandbeker, die, o wonder, in een nieuwe uitvoering weer stoffelijk aanwezig is.

 

 

Mei 2009

Winnaars van de interne biedbekercompetitie zijn geworden Toos de Ridder en Frank van Solinge.

 

Juni 2009

Op 6 juni wordt de zeventigste verjaardag van VIVA gevierd met een grootse bridgedrive in strandtent Twins (gewonnen door Edy Zonneveld en PP Worm, met de winnaars van 2004 Karel van Lingen en Ronald Vink als tweeden), gevolgd door champagne en een door een aantal leden verzorgd buffet op de club en een goede ouwe Haagse rockersband met dansen tot slot. 

 

November 2009

Ter ere van het lustrumjaar komt De Bond in de persoon van Sjoerd Wartena op maandag 30 november op bezoek bij VIVA om verslag te doen van het reilen en zeilen van vier paren in de strijd om de Biedbeker. De deelnemers zijn Maja Hermelijn en Ronald van Dongen, Roel Bekhof en Lex Levisson, Thérèse en Bert de Nennie en Toos de Ridder en Frank van Solinge. Het zijn pittige spellen. Toos en Frank brengen het er het beste vanaf met 65punten. Het verslag door Ed Hoogenkamp verschijnt in de Bridge van april 2010.

 

December 2009

VIVA 1 heeft het dit jaar niet gered in de Meesterklasse-competitie. Het samenstellen van een team was al geen sinecure geweest. Uiteindelijk verdedigden Michel Jialal - Poul Grashoff / Fred van der Wouden - Joop Meijs met invallers Wim van Luik en Rosalind Hengeveld de VIVA-kleuren. De MK was extra zwaar door uitbreiding met twee teams, waardoor nu vijf van de veertien degradeerden. Na lange tijd in de middenmoot te hebben gehangen kwam VIVA 1 uiteindelijk 2,5 VP tekort voor handhaving. Heel zuur voor Joop, die een jaar langer dan gepland meedeed en een beter afscheid had verdiend. Joop en Rosalind zijn wel als eersten in de Butler geëindigd.

De Kerstdrive was iets anders van opzet: een gecaterd (lees: door Maja Hermelijn, Nelleke Parlevliet en Ada van Mourik gemaakt) buffet. De Kerstdrive werd gewonnen door Jos Romeijn en Kees-Jan Kruijsse.

 

Februari 2010

Na te zijn vrijgeloot voor de eerste ronde mocht het Elffersbekerteam (dit seizoen het enige team dat door VIVA is opgesteld) op 8 februari optreden tegen het tweede team van SBC Dombo te Utrecht. Op het echtpaar De Gorter na was geen van de deelnemende paren in blakende vorm, zodat  met 127 tegen 235 werd verloren.

 

Maart 2010

VIVA 2 wist zich te handhaven in de tweede Divisie. VIVA 3 werd kampioen in de Hoofdklasse en promoveert naar de tweede Divisie. VIVA 4 handhaafde zich in de eerste klasse. VIVA 5 werd kampioen in de tweede klasse. VIVA 6 en 7 eindigden als middenmoters in de derde klasse.

 

Mei 2010

In de NBB Biedbekercompetitie eindigt VIVA 1 op de derde plaats. Intern is de competitie gewonnen door Fred Schopman en Hans Brandsma.

Ditmaal zonder zon, maar wel in zonnige sfeer, vond het VIVA-weekend weer in Gaasterland plaats van 7-9 mei. Na twee uiterst gemoedelijke avonden kaarten werd de G-beker door Wim Moningka en Manuel Snijders gewonnen met een gemiddeld percentage van 67,17. Een spetterende entree dus voor dit bij het VIVA-weekend debuterende paar.

In het hotel was een andere groep bridgers aanwezig, onder wie Hélène en Jan Alfrink van B.C. Spel & Vriendschap (wie beweert nog dat VIVA een aparte naam heeft?) uit Bloemendaal. Zij memoreerden dat in het seizoen 1960-1961 BC S&V in de finale van de Waddingtonbeker het onderspit delfde tegen 'het sterke VIVA uit Den Haag'. “Dat gaf Frans Moltzer aanleiding tot de opmerking dat hun initialen VIVA: Verrek, Ik Verlies Altijd niet juist konden zijn!”. En zo is het maar net.  

 

September 2010

De finale van de Haagse Zomerdrives vond plaats op zondag 5 september in de Marina, onder voortreffelijke leiding van Peter Ladan en René Bakker. Zeventien viertallen deden mee. Als eerste eindigde het Het Buitenhofviertal Hedwig van Glabbeek-Willemjan Maas/Leonhard Hofland-Bob Gelink. VIVA 2 was tot de laatste ronde een van de kandidaten voor de eindoverwinning, maar werd in de laatste wedstrijd helaas ruim verslagen door het kampioensviertal.

 

Oktober 2010

Toos de Ridder en Frank van Solinge doen voor VIVA mee aan de finale van de De Bruijne biedbeker. Zij eindigen op een zeer eervolle derde plaats.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 oktober treedt Ton Grootens af als bestuurslid. Hij blijft actief voor VIVA bij het organiseren van de clubweekends en als ontwerper van het omslag voor de Heraut. Als bestuurslid-wedstrijdsecretaris wordt benoemd Fred Schopman.

Het bestuur bestaat nu uit Balten van der Veer (vz), Fred van der Woude (vice-vz), Leon Vis (secr.), Toos de Ridder (penn.) en Fred Schopman (wedstrijdsecr.).

De TC bestaat uit Patrick de Bas, Nelleke Parlevliet en Anne-Kee Timmermans. 

De vereniging telt thans 112 leden – 65 spelende, 32 niet-spelende leden, 12 leden alleen voor de externe competitie, 2 jeugdleden en 1 erelid.

Voor het seizoen 2010-2011 doen zeven viertallen mee aan de externe competitie. VIVA 1 (Jan van Cleeff, Hans Vergoed, Aarnout Helmich en Gebrand Hop) speelt in de eerste divisie.

 

November 2010

VIVA speelt de eerste ronde in de Elffersbekerwedstrijden tegen Ruit uit Amsterdam. Ruit moest zich door de sneeuw naar Scheveningen ploegen, maar dat lukte uiteindelijk. VIVA verloor helaas kansloos met 117 tegen 181.

 

December 2010

De genoeglijke Kerstdrive wordt als gebruikelijk voorafgegaan door een heerlijk buffet, samengesteld door een klein team.

 

April 2011

VIVA 1 (1e divisie), 2 (2e divisie), en 5 (1e klasse), hebben zich gehandhaafd. VIVA 6 en 7 blijven in de 3e klasse. VIVA 3 (2e divisie) is gedegradeerd naar de hoofdklasse. VIVA 4 is kampioen geworden in de 1e klasse en promoveert naar de hoofdklasse. 

 

Mei 2011

Het VIVA-weekend vindt wederom plaats in Rijs in Gaasterland. Nieuw onderdeel van het – regenachtige maar zeer gezellige – weekend was een Mitchell duplicate wedstrijd op de zaterdagmiddag.  De Gaasterlandbeker werd ditmaal gewonnen door Thérèse en Bert de Nennie.

 

September 2011

Het clubblad De Heraut slaat zijn vleugels uit: het zal – in het seizoen 2011-2012 als experiment – ook worden verspreid onder de leden van Het Buitenhof. Rosalind Hengeveld treedt toe tot de redactie en zal de trait d'union vormen met Het Buitenhof. Het wordt de start van een gezamenlijk clubblad.

 

Oktober 2011

Op de eerste zondag van oktober speelde een VIVA-team mee in play-off  van de e-mailbiedbeker. Die wedstrijd vindt plaats tussen de twee clubs die als hoogste zijn geëindigd.   De deelnemers zijn Toos de Ridder en Frank van Solinge, Elizabeth en Titus Al en Fred Schopman en Hans Brandsma. Na een felle strijd vindt VIVA uiteindelijk toch zijn Waterloo tegen Jump '85. Het verslag van de finale wordt in de Bridge van januari 2012 gepunbliceerd.

De ALV vindt plaats op 11 oktober. Fred van der Wouden treedt af als bestuurslid. Er is vooralsnog geen vervanger voor hem gevonden.

 

December 2011

Ook dit jaar is er een feestelijke en goed bezochte Kerstdrive.

 

April 2012

Ronald van Dongen vervangt Patrick de Bas in de TC. Rosalind Hengeveld en Mieneke Vliegenthart zijn Nederlands kampioenen damesparen geworden en doen hiervan verslag in de Heraut, evenals Anneke van der Meer en Leo Hofland, Nederlands kampioenen gemengde paren.

VIVA 3 (Guy Tjhie, Wim Moningka, Niki Pfeiffer, Karen Grootens, Leon Vis en Thomas Albertz) is kampioen hoofdklasse geworden.

VIVA 2 handhaaft zich met ere in de tweede divisie.

VIVA 1 heeft zich jammer genoeg niet weten te handhaven in de eerste divisie.

 

Mei 2012

Dit jaar vindt het VIVA-weekend plaats in Assen, met als basis Hotel De Bonte Wever. Zo'n 45 deelnemers genoten van veel onderlinge gezelligheid, toeristische uitstapjes naar het centrum van Assen of in de het wijdere Drentse land en van de twee bridgeavonden. Winnaars van de Gaasterlandbokaal waren Trudy de Gorter en Martin van der Starre.

 

Juli 2012

Anneke van Spronsen verlaat VIVA, de Marina en Nederland om in Spanje te gaan genieten van haar pensioen. In de septemberheraut verschijnt een interview met haar over de veertig jaar waarin zij aan onze club verbonden is geweest.

Achter de bar is Anneke opgevolgd door Danny Ramkisoen (en familie).

 

Oktober 2012

Drie VIVA-paren doen weer mee in de play-off voor de NBB-e-mailbiedbeker op de eerste zondag in oktober te Utrecht. José Asselbergs en Nel Guijs, Elizabeth en Titus Al en Hans Brandsma en Fred Schopman staan aan het einde van de eerste sessie van tien spellen nog op voorsprong, maar moeten het tenslotte 's middags afleggen tegen de tegenstander BCC uit Berlicum. Zeer eervol is dat Brandsma/Schopman van alle deelnemende paren (de tien finalisten van de De Bruijne Biedbeker incluis) de hoogste score weten te noteren: 161.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30 oktober wordt Ellen van der Waal tot bestuurslid verkozen.

 

December 2012

Op 18 december vindt de Kerstdrive plaats, voorafgegaan door een door een aantal leden gemaakt buffet.

Winnaars van de wedstrijd over vijf ronden worden Wim Moningka en Patrick de Bas.

 

Zes paren van VIVA spelen de dag erna in de eerste ronde van de Elffersbeker tegen BC Gisolf in Delft.  De wedstrijd wordt met 207-123 gewonnen. De tweede ronde, gespeeld in februari 2013 in Utrecht, overleeft VIVA helaas niet.

 

Januari 2013

Op 29 januari vindt een buitengewone ALV plaats in verband met de noodzaak een  nieuwe speelgelegenheid te zoeken.  Het contract tussen de Anneke van Spronsen en de Stichting Welzijn Scheveningen loopt per 1 maart 2013 af en wordt met de huidige uitbater Danny Ramkisoen niet verlengd. Bovendien wordt in dit deel van Scheveningen in de loop van het jaar betaald parkeren ingevoerd met een maximum sta duur van 1 uur, wat zich niet laat verenigen met bridgen. Het bestuur legt de leden de keus voor tussen zes mogelijke nieuwe locaties. Na twee stemronden kiest de ALV ervoor mee te gaan met Danny c.s. naar de Naald, een voormalig wijkcentrum aan de Vissershavenweg.

De woensdagclub Overtricks is al vertrokken naar het clubgebouw van voetbalvereniging DUNO en het onderkomen van Het Buitenhof, de derde huurder van het Scheveningse pand, wordt de lunchroom Donker & Blond in de Javastraat .

 

Februari 2013

Rosalind Hengeveld en Mieneke Vliegenthart worden tweede bij de landskampioenschappen vrouwenparen. Hiermee bestendigen zij na hun eerste plaats in 2012 hun fraaie positie in het  Nederlandse damesbridge.   

 

VIVA 1 handhaaft zich als derde in de Tweede Divisie; VIVA 2 eindigt op de vijfde plaats.

 

April 2013

Op de eerste avond dat de club in wijkgebouw De Naald speelt, blijkt dat de uitbater de afspraken die hij met betrekking tot deze locatie met VIVA heeft gemaakt niet is nagekomen. Ook wordt duidelijk dat deze situatie zich niet zal verbeteren. VIVA kan na één speelavond overslaan voorlopig uitwijken naar het clubgebouw van handbalvereniging Wings aan de Mozartlaan. Anne-kee Timmermans verlaat de TC en deze wordt uitgebreid met Janny Pijnenburg, Sjef van den Biggelaar en Ineke Toet.

 

Mei 2013

Op 24 mei speelt VIVA op het Noordeinde een vriendschappelijke wedstrijd tegen Willemsbuuren. De clubs spelen met elk twaalf paren in twee lijnen. De VIVA- A-lijn wordt geveegd met 230-107. De B-lijn doet het wel goed en wint met 208 tegen 137. In totaal wint Willemsbuuren de wedstrijd met 367-315.  

 

Van vrijdag 31 mei tot zondag 2 juni vindt, voor de tweede keer in De Bonte Wever te Assen, het jaarlijks VIVA-weekend plaats. Zo'n veertigtal VIVA'ers, sommigen met aanhang, genieten van twee leuke drives, de mooie toeristische attracties die Drenthe te bieden heeft en het gezellige samenzijn. De Gaasterland Bokaal gaat met Elizabeth en Titus Al mee naar de buitenpost Doesburg. Hulde voor de organisatoren Ton Grootens en Balten van der Veer.

 

Juni 2013

In de e-mailbiedbekercompetitie behaalt VIVA 1 wederom de tweede plaats in de landelijke eindrangschikking. Ditmaal is het een gedeelde tweede plaats, dus het blijft nog spannend of het VIVA-team in een mogelijke play-off tussen drie teams in september aan de finale te Utrecht kan deelnemen. 

De interne biedbekercompetitie die aan de biedbekerspellen is gekoppeld wordt dit seizoen gewonnen door Fred Schopman en Hans Brandsma. Dit paar eindigt hiermee voor de derde maal op de eerste plaats. Clubkampioen van het seizoen 2012-2013 is Reinout Hoëfer.

 

September 2013

Op 3 september vindt de finale van de zomerdrives plaats, gecombineerd met de openingsdrive. Met een ontzagwekkend percentage van 69,78 winnen Hetty Maywald en Aad van Schaik de finale, gevolgd door Oscar Smeets en Martin van der Starre en Bert en Thérèse de Nennie op de derde plaats. De openingsdrive wordt gewonnen door José Asselbergs en Nel Guijs.

 

Op 10 september vindt een buitengewone ledenvergadering plaats met de locatie van de bridgevereniging als onderwerp. In mei had het bestuur een commissie ingesteld om het bestuur te adviseren over mogelijke speelgelegenheden. De commissie heeft een groot aantal mogelijke locaties bezocht en onderzocht. Tot een eenduidig advies kon zij niet komen. Het bestuur heeft na kennisneming van het commissierapport de knoop doorgehakt en besloten  bij Wings te blijven. Dit besluit is aan de ALV voorgelegd. 45 leden stemmen voor, 11 tegen en 2 blanco. Dat betekent dat VIVA blijft spelen bij Wings. Daarbij is aangetekend dat in overeenstemming met het advies van de huisvestingscommissie het bestuur te allen tijde open blijft staan voor verhuizing naar een 'echt bridgehome', mocht dat in West-Den Haag samen met andere verenigingen en met steun van de gemeente mogelijk blijken.           

 

Nadat de andere als tweede geplaatste club zich heeft teruggetrokken, speelt VIVA in de finale van de e-mailbiedbeker op 29 september in Utrecht tegen BC De Vesting. Na een spannende ochtend met vrijwel gelijke stand loopt VIVA 's middags enorm uit om uiteindelijk met 102 punten verschil de beker in de wacht te slepen.

       

Het team bestaande uit vlnr Hans Brandsma, Titus Al, Elizabeth Al, Fred Schopman, Patrick de Bas, Balten van der Veer en captain/coach Reinout Hoëfer.

 

Voor de externe viertallencompetitie zijn zeven VIVA-teams ingeschreven. VIVA 1,2 en 3 spelen in de tweede divisie; er is een hoofdklasseteam, een eersteklasteam, en twee teams in de derde klasse.

 

Oktober 2013

Op 29 oktober vindt de reguliere ALV plaats. Balten van der Veer wordt herkozen als voorzitter. De overige bestuursleden zijn Ellen van der Waal (secretaris), Toos de Ridder (penningmeester), Fred Schopman (wedstrijdsecretaris) en Léon Vis (algemeen bestuurslid). Het aantal op dinsdag spelende leden is mede als gevolg van de verhuizing afgenomen tot 55. Er zijn 12 extern spelende leden en 23 niet-spelende leden.   

 

December 2013

Op dinsdag 17 december vindt de Kerstdrive plaats, als vanouds met gezamenlijk eten vooraf.

 

Januari 2014

VIVA 1 heeft zich gehandhaafd in de tweede divisie, evenals het tweede en het derde team. VIVA 4 blijft via 'het wonder van Leidschendam' – dank zij een benodigde 20-0 zege in de allerlaatste wedstrijd! – in de hoofdklasse. VIVA 5 is helaas gedegradeerd naar de derde klasse. VIVA 6 en VIVA 7 zijn beide op de zesde plaats geëindigd in hun afdeling 3e klasse.

 

Mei 2014

VIVA bestaat 75 jaar en viert op zaterdag 24 mei haar vijftiende lustrum met een enorm gezellig en met mooi weer begiftigd varend evenement. 's Middags al bridgend over de Vliet van Leiderdorp naar Delft en 's avonds etend en zingend op de Kaag. Winnaars van de Lustrumdrive, waaraan dertig paren meedoen, zijn Jacqueline Waasdorp (verwelkomd als honderdste lid van VIVA) en Harry Geelen.

Voorafgaand aan het diner brengt voorzitter Balten van der Veer enkele highlights uit de rijke VIVA-historie voor het voetlicht. Een bijzonder moment is de benoeming onder acclamatie van Martin van der Starre, oud-voorzitter en sinds 2008 reeds erelid van de club, tot erevoorzitter.

 

Op vrijdag 16 mei vindt, ook ter gelegenheid van het lustrum, op de club een biedbekerfestijn plaats. Ed Hoogenkamp, die voor de Bond de biedbekercompetitie leidt, becommentarieert op geestige wijze de biedprestaties van 21 VIVA-paren. De avond is een groot succes, mede door de inzet en organisatie van initiatiefnemer Reinout Hoefer en de zeer constructieve medewerking van een vijftal overige leden. Ed meldt ter plekke dat het biedbekerteam VIVA 1 dit seizoen als eerste is geëindigd in de landelijke biedbekercompetitie en dus meedoet aan de finale play-offs op 5 oktober.

 

Clubkampioene van het seizoen 2013-2014 is Hetty Maywald.

 

September 2014

Na een gezellig verlopen, goed bezochte zomercompetitie vindt op 2 september de finale  plaats, net als vorig jaar gecombineerd met de openingsdrive voor de niet-geplaatsten en vakantievierders. Winnaars van de finale zijn Martin van der Starre en Oscar Smeets, gevolgd door Kees Hiemstra en Reinout Hoefer. Nel Guys en José Asselbergs slepen de eerste prijs in de openingsdrive in de wacht.

 

Het laatste weekend van september reist een grote delegatie VIVA-leden af naar Putten op de Veluwe. De uitstap is gezegend met een professionele organisatie, prachtig weer, een fijn  hotel, lekker eten, een schitterende omgeving en een heftige en zeer geanimeerde strijd om de Gaasterland bokaal. Die wordt gewonnen door Martin van der Starre en Joke Poulisse.

 
 

Oktober 2014

Op zondag 5 oktober doen drie VIVA-paren mee aan de finale van de email-Biedbeker in Utrecht. Tegenstander is BBC uit Berlicum. Na een bloedstollend spannende strijd moeten Klazine de Bas en Balten van der Veer, Titus en Elizabeth Al en Driekske en Wim van Scherpenzeel helaas genoegen nemen met het desalniettemin prachtige zilver.  

 

Op 28 oktober vindt de Algemene Vergadering plaats. Het bestuur bestaat voor het seizoen 2014-2015 uit Balten van der Veer (vz), Ellen van der Waal-Jager (secr), Toos de Ridder-van Spronsen (penn.), Fred Schopman (wedstrijdsecr.) en Leon Vis (alg.).

De Technische Commissie wordt bemenst door Ronald van Dongen, Nelleke Parlevliet, Janny Pijnenburg, Ineke Toet en Sjef van den Biggelaar. 

Rosalind Hengeveld is uit de redactie van de Heraut getreden. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar inzet de afgelopen drie jaar. Helaas heeft Het Buitenhof besloten de gezamenlijke uitgave van de Heraut te staken.

Haar plaats is ingenomen door Klazine de Bas-Verdonschot, die de opmaak van het blad verzorgt en samen met Pauline Hoefer-van Dongen de redactie vormt van het clubblad.

Het aantal leden is 98.

 

December 2014

Op 16 december vindt de jaarlijkse Kerstdrive plaats, voorafgegaan door een heerlijk buffet, gemaakt door Ada van Mourik en Frank van Solinge, bijgestaan door Ineke Toet en Marina Oostenbroek en het onvolprezen barteam Mary en Filip Vissers met kleinzoon Datilio. De drive wordt gewonnen door Marjon van Es en Theo van der Wacht, gevolgd door het echtpaar Margreet en Henk Nijhout.

 

Januari 2015

Op 13 januari bracht Sjoerd Wartena van de NBB een bezoek aan VIVA in het kader van de  – reguliere – biedbekercompetitie van de Bond. De VIVAkleuren zijn verdedigd door de paren Toos de Ridder-Frank van Solinge, Tineke Krul-Ellen van der Waal, Sjef van den Biggelaar-Ada van Mourik en Ineke Toet-Pauline Hoefer. De winnaars, Toos en Frank, doen in oktober mee aan de landelijke finale. Het verslag van de wederwaardigheden van deze avond met foto's is gepubliceerd in de Bridge van mei 2015.    

 

Maart 2015

Voor VIVA 1 is de externe competitie droevig afgelopen: degradatie uit de tweede divisie. VIVA 2 en VIVA 3 hebben zich evenwel keurig in de tweede divisie gehandhaafd. VIVA 4 heeft zich op het nippertje weten te handhaven in de hoofdklasse. De teams 5, 6 en 7 hebben zich niet aan de derde klasse weten te ontworstelen.

 

April 2015

Op 11 april vindt de tweede MalleJAVAtocht plaats, een gezellige kroegentocht in de Javastraat en Mallemolen, georganiseerd door de Javaclub, VIVA en het Buitenhof.

 

Op 24 april namen veel VIVAleden in Tilburg deel aan de afscheidsceremonie voor oud-VIVAlid Karen Grootens, die de week ervoor op slechts 48 jarige leeftijd was overleden. Karen was lang lid van VIVA, waar zij speelde met haar eveneens veel te jong overleden hartsvriendin Annemarie Pfeiffer. Zij heeft in verschillende functies langdurig veel bijgedragen aan het welzijn van VIVA. In de Heraut van juni 2015 is uitgebreid stilgestaan bij wat Karen voor de club heeft betekend en hoe zij door vele bridgevrienden wordt gemist.

 

De dag erop, 25 april, streed een afvaardiging van VIVA in Nijmegen in de finale van de Elffersbeker. Tegenstander was B.C. Kwetsbaar '70. Met 293,34 tegen 306,66 punten heeft VIVA helaas de beker niet in de wacht kunnen slepen.

 

Mei 2015

Op 11 mei vond de eerste van drie door Martin van der Starre en Reinout Hoefer gegeven bridgeclinics plaats. Voor een gretig publiek van hoofdzakelijk trouwe biedbekeraars gaven zij les in kaartwaardering. De tweede clinic op 1 juni had troeffits in de hoge kleuren als onderwerp, op 15 juni gevolgd door een les in Rubensohl.

   

Juni 2015

VIVA 1 is als eerste geëindigd in de landelijke e-mailbiedbekercompetitie van de Bond!

 

September 2015

Een triest record voor VIVA is het zeer kleine aantal viertallenteams dat zich voor de externe competitie heeft ingeschreven, nl. vier. Twee viertallen in de tweede divisie, een in de hoofdklasse en een in de derde klasse.

 

Oktober 2015

Op 4 oktober verdedigen Toos de Ridder en Frank van Solinge in de individuele biedbeker de kleuren van VIVA in Utrecht. Klazine en Patrick de Bas, Elisabeth en Titus Al en Nel Guys en Jose Asselbergs doen dat in de e-mailbiedbekerfinale. Helaas stellen de handen teleur. Ondanks dappere strijd delven de VIVA-helden op beide fronten het onderspit.
De biedbeker in deze vorm staat op de tocht. De redactie van Bridge, gesecondeerd door het Bondsbestuur, gaat in het nieuwe seizoen een ander format introduceren. Voorzitter Balten van der Veer houdt een gloedvol betoog om te biedbeker te behouden. Hij krijgt bijval van de aanwezige andere clubrepresentanten. 

 

Het jaarlijks VIVA-weekend vindt plaats van 9 - 11 oktober te Den Helder. Met zomers weer, voortreffelijke leiding van drives en uitstapjes verzorgd door Bridge Travelling, kunnen de ongeveer 40 deelnemers terugzien op een geslaagd evenement.

 

November 2015 

VIVA brengt het behoud van de Biedbeker op de agenda van de ALV van de NBB. Het bestuur zegt toe bij het vernieuwen van het contract met Bridge een mogelijke terugkeer van de tot nu toe gehanteerde vorm te zullen overwegen.

 

December 2015

Op 15 december wordt de Kerstdrive gehouden, volgend op de borrel en feestelijk buffet in de vrolijk versierde Wingskantine. Door alle gezelligheid en de loterij is er slechts tijd voor 3 ronden, met als winnaars Martin van der Starre en Reinout Hoefer. Hetty Maywald en Aad van Schaik slepen de 2e prijs in de wacht gevolgd door Aafje van der Steen en Ronald van Dongen.
 

Januari 2016

VIVA 1 en VIVA 2 handhaven zich als middenmoters in de tweede divisie.

 

April 2016

Voor de vierde keer vindt de door VIVA, Het Buitenhof en de Javaclub georganiseerde Malle Javatocht plaats. Een gezellige kroegentocht in de Javastraat en de Mallemolen waaraan steeds veel VIVA'ers meedoen.

 

September 2016

Op 6 september vindt de finale plaats van de zomerdrives, gewonnen door Michiel Beukers en Arend Jan Schoenmaker met de monsterscore van 75,55%.  

 

Clubkampioen van het seizoen 2015-2016 (meesterpuntenladder) is Arend Jan Schoenmaker.

  

Het 2016 VIVA weekend speelde zich af eind september in Venray. Twintig paren streden om de Gaasterlandbeker. Na twee avonden sleepten Joke Poulisse en Leon Vis met een gemiddelde van 67,01% de bokaal in de wacht. Tweeden in de eindrangschikking werden Yvonne Jansen en Ton Grootens, gevolgd door Trudy de Gorter en Martin van der Starre. De externe wedstrijdleider Arend  zorgde ervoor dat alles op rolletjes liep. Het fijne hotel en de onverwachte zon droegen bij aan de leuke en ontspannen sfeer.

 

Oktober 2016

Op 25 oktober vindt de algemene ledenvergadering plaats. Belangrijkste onderwerp is de verhuizing van de club in de nabije toekomst, die genoodzaakt wordt door het opheffen van het clubgebouw van Wings.

Tineke Krul wordt bij acclamatie tot bestuurslid gekozen en zal de functie van secretaris innemen. Zij volgt daarmee Ellen van der Waal-Jager op, die hartelijk wordt bedankt voor haar bestuurswerk de afgelopen twee jaar. Het bestuur bestaat thans uit Balten van der Veer (vz), Tineke Krul (secr), Toos de Ridder (penn.), Fred Schopman (wedstrijdsecr.) en Leon Vis. 

Janny Pijnenburg heeft de Technische Commissie verlaten, ook haar komt veel dank toe. De TC bestaat voor het seizoen 16/17 uit Ronald van Dongen, Nelleke Parlevliet, Sjef van den Biggelaar en Roel Bekhof.

De feestcommissie wordt bemand door Toos en Ruud de Ridder, Frank van Solinge en Roel Bekhof.

De Herautredactie wordt gevormd door Pauline Hoefer en Natalie van den Burg, met Ton Grootens als omslagontwerper.

VIVA telt 89 leden, van wie 59 spelend en 6 alleen extern spelend.

 

December 2016

De Kerstdrive, voorafgegaan door een feestelijke borrel en buffet, vindt plaats op 20 december.    

 

Nel Guys en José Asselbergs slepen de overwinning in de wacht.

 

Februari 2017

Op 21 februari overlijdt na een lang ziekbed op 82-jarige leeftijd Hans Brandsma. Hans was sinds 2007 lid van VIVA. Daarvoor was hij lid van Overtricks, waarvan vijfentwintig jaar als voorzitter. In die club was hij uitgeroepen tot erelid.

 

Maart 2017

Op 28 maart overleed nog een markant VIVA-lid, Harry Geelen. Hij is 86 jaar geworden.

Beide leden zijn herdacht in de Heraut van april 2017.

 

Het viertallenseizoen is voor VIVA in mineur afgesloten. VIVA 1 heeft zich wel met een mooie vierde plaats – van de veertien – in de tweede divisie weten te handhaven. Viertal 2 is helaas gedegradeerd naar de hoofdklasse. Viva 3 overkwam hetzelfde lot en degradeerde naar de eerste klasse. Het vierde viertal heeft zich niet uit de derde klasse omhoog weten te worstelen.

 

April 2017

Op 11 april vindt een buitengewone ledenvergadering plaats. De speellocatie, het clubhuis van handbalvereniging Wings (en Buurthuis van de Toekomst!) is in de loop van 2018 niet meer beschikbaar. Het moet wijken voor een nieuw flatgebouw. Het bestuur heeft een nieuw onderkomen gevonden vlak om de hoek in de Catharina van Renessstraat, in het Wijndaelercentrum van zorgorganisatie Florence. Met 41 tegen 5 stemmen wordt het voorstel van het bestuur om met ingang van 1 juli 2017 te verkassen, aangenomen. Tijdens de zomerdrives kunnen we vast wennen aan de nieuwe locatie.

 

Foto's volgen 

 

Juni 2017

Bridgeclub RPC (Rymeta Phoenix Combinatie) zoekt contact met het bestuur van VIVA. Het ledenaantal is dermate klein geworden dat het als club zelfstandig functioneren niet meer mogelijk is. RPC onderzoekt mogelijkheden om zich bij een andere club aan te sluiten en één daarvan is VIVA.

 

Juli 2017

RPC speelt op 25 juli een avond mee met de VIVA-zomerdrive. Dit bevalt de RPC-leden dusdanig goed dat besloten wordt vanaf september samen te spelen. Vervolgens zullen onderhandelingen worden gestart die na bekrachtiging door de ledenvergaderingen van beide clubs kunnen leiden tot een fusie.

 

September 2017

Op dinsdag 5 september vindt de gezellige en geslaagde VIVA-RPC openingsdrive plaats van het nieuwe seizoen. Zesendertig paren doen mee. Winnaars zijn Joke Poulisse en Ton Grootens.

Tevens wordt de clubkampioen van VIVA van het seizoen 2016-2017 bekend gemaakt en gelauwerd: Arend-Jan Schoenmaker.