Algemene informatie

Bridgevereniging VIVA-RPC

 

Welkom op de site van bridgevereniging VIVA-RPC. U vindt hier o.a. informatie over de vereniging en de uitslagen van clubcompetitieavonden. Wilt u eens meespelen, neem dan contact op met een van de leden van de TC. Als u vragen heeft over het reilen en zeilen van VIVA-RPC kunt u altijd terecht bij een van onze bestuursleden. Kom een keer meespelen en proef de spanning en gezelligheid van het bridgen!

 

  • De Haagse bridgevereniging VIVA werd opgericht in 1939. Na diverse omzwervingen in het "Haagse" speelt VIVA m.i.v. 4 juli 2017 in de Zilverzaal van het "Wijndaelercentrum", Catharina van Rennestraat 8 in Loosduinen, Den Haag. Het "Wijndaelercentrum" is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer (o.a. bus 23 en tram 3) en er is ruim voldoende parkeerruimte in de buurt. De afkorting VIVA staat voor: "Voor Ieder Vol Afwisseling". 

 

  • Vanaf 2017 is een samenvoeging ontstaan met bridgevereniging RPC. De afkorting RPC staat voor: "Rymeta Phoenix Combinatie".  De vereniging gaat in het vervolg verder als VIVA-RPC.

 

Dinsdagavond

Op de dinsdagavond wordt er in meerdere groepen gespeeld (2 à 3 groepen) opdat ook de mindere spelers de kans krijgen te spelen tegen een tegenstander van gelijke sterkte. Door promotie en degradatie uit de verschillende groepen krijgt men al snel een competitie-element dat de meeste paren wel aanstaat. Er worden verschillende (soorten) competities gespeeld tijdens het seizoen, zoals paren-, viertallen- en butlercompetities. De Technische Commissie (TC) maakt vooraf een overzicht voor het lopende seizoen. Er wordt, indien mogelijk, rekening gehouden met schoolvakanties (kerst/paas/herfst etc.). Op deze avonden is er meestal een vrije speelavond. Tevens wordt er aandacht geschonken aan verschillende extra drives zoals openingsdrive, paasdrive en de altijd gezellige kerstdrive.

VIVA-RPC heeft ca 100 leden. De meesten spelen op de dinsdagavond en daarnaast is er een aantal niet spelende leden. Wilt u lid worden van VIVA-RPC, vraag dan aan een van de bestuursleden om een inschrijfformulier.

 

Zomer

Tijdens de zomermaanden (periode eind juni - eind augustus) organiseert VIVA-RPC zomerdrives (op parenbasis) waaraan iedereen, dus ook niet leden, mee kan doen. De zomerdrives worden afgesloten tijdens de openingsdrive van het nieuwe seizoen (begin september). Voor de best eindigende paren over de gehele zomercompetitie zijn er prijzen in natura.

 

Externe competitie

Al jaren speelt VIVA-RPC mee in de diverse externe competities. VIVA-RPC 1 en 2 spelen in de Hoofdklasse. Verder spelen er nog diverse teams in de overige, lagere klassen. Indien er genoeg belangstelling van de leden is, schrijft VIVA-RPC ook in voor de verschillende bekerwedstrijden die door de Nederlandse Bridge Bond worden georganiseerd.

 

Contributie

De contributie van VIVA-RPC voor spelende leden is € 100,00 per jaar en voor niet-spelende leden bedraagt het lidmaatschap € 40,00 per jaar. U betaalt éénmalig € 12,50 administratiekosten.

 

Mutaties
Als u een adreswijziging, omzetting tussen spelend/niet spelend/extern spelend lid, nieuw telefoonnummer of e-mail adres krijgt, kunt u dit mailen naar de ledenadministrateur Ruud de Ridder. Of schriftelijk naar: Ledenadministratie Bridgevereniging VIVA-RPC, van Essendijk 199, 2497 WG te Den Haag.

 

Opzeggen!

Het opzeggen van uw lidmaatschap dient UITSLUITEND schriftelijk of per e-mail te geschieden, vóór de aanvang van een nieuw seizoen (1 juni), bij de secretaris Tineke Krul. Adres: Secretaris Bridgevereniging VIVA-RPC, Hanso Idzerdapad 15, 2553 TJ te Den Haag.