Clubavonden vanaf 21 april!!!

APRIL-AUGUSTUS 2020:

 

Beste VIVA-RPC leden,

 

Op 3 juli heeft het bestuur vergaderd. Uitkomst van deze vergadering is dat tot 1 september 2020 geen fysieke clubavonden kunnen/zullen worden gespeeld. Een ieder heeft hiervan via de mail een uitgebreide toelichting ontvangen.

 

VIVA-RPC gaat vooralsnog ONLINE verder via STEPBRIDGE tot nader bericht. Vanaf 21 april spelen we onze eerste clubavond op StepBridge. We beginnen met een butler en zijn van plan afwisselend paren en butler te spelen. Vanaf 7 juli zijn de zomerdrives van start gegaan op parenbasis. Voor aanmelden etc. kijk in het menu onder STEPBRIDGE.

 

Verlenging annulering clubavonden

Te verwachten valt dat de maatregelen na 1 juli 2020 zullen worden verlengd danwel worden versoepeld.

Ook wanneer de maatregelen aflopen, zal niet iedereen direct activiteiten in groepsverband willen ondernemen.

Het Wijndaelercentrum zal wellicht na het aflopen van de maatregelen de bewoners nog een aanvullende tijd willen afschermen van grote hoeveelheden bezoekers.

Over wat een en ander betekent voor onze clubavonden zullen wij u op de hoogte (blijven) houden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MAART 2020:

Vanwege het Corona-virus heeft de overheid vandaag landelijke maatregelen afgekondigd.

Naar aanleiding van deze maatregelen heeft de NBB het advies afgegeven alle clubavonden tot en met 31 maart 2020 te annuleren.

Alle door de NBB georganiseerde wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten zijn tot en met 31 maart 2020 afgelast.

 

Clubavonden in maart 2020

Het bestuur van VIVA-RPC heeft besloten de clubavonden tot en met 31 maart 2020 te annuleren.

Dit betekent dat de clubavonden van 17, 24 en 31 maart 2020 in ieder geval niet doorgaan.

 

Clubavonden na maart 2020

Na 31 maart 2020 zal het bestuur beslissen of de clubavonden voor langere tijd worden geannuleerd of en per wanneer de clubavonden weer worden opgestart. Wij zullen u hierover nader berichten.

 

Ruitenboer

Omdat het Ruitenboertoernooi door de NBB wordt georganiseerd, gaat de halve finale van 29 maart 2020 niet door.

Zodra een nieuwe datum bekend is, zullen wij u daarover informeren.

 

Voor de nieuw vast te stellen datum van de halve finale Ruitenboer geldt het volgende:

- eerst zullen de op de clubavond geplaatste paren gevraagd worden of zij op de nieuwe datum willen en kunnen spelen

- indien geplaatste paren niet kunnen of willen spelen, worden paren op volgorde van de zitting-uitslag gevraagd of zij willen en kunnen spelen

- houdt er dus rekening mee dat, indien u op de clubavond niet rechtstreeks geplaatst was voor de halve finale, u niet automatisch zult spelen op de nieuw vast te stellen datum

 

Hoofdklassebeker

De hoofdklassebeker wordt door de NBB georganiseerd. Wij gaan er daarom vanuit dat de in maart 2020 te spelen ronde wordt uitgesteld.

Aangezien dit om decentrale wedstrijden gaat, zullen wij dit voor de zekerheid bij de NBB navragen.

Gaat u er van uit dat, zonder tegenbericht, de wedstrijd van 27 maart 2020 tegen Pelikaanhof All Stars niet door zal gaan.

Zodra de NBB een nieuwe periode heeft vastgesteld om de huidige ronde te spelen, zullen de spelers van het Hoofdklassebekerteam door de teamcaptain worden geïnformeerd.

 

Namens het bestuur,
Balten van der Veer
Voorzitter Haagsche Bridgevereniging VIVA-RPC