Wedstrijdreglement

Download reglement:

WEDSTRIJDREGLEMENT B.C. MIERLO TROEF

 

1. Absentie

In ge­val van afwezigheid dienen leden zich uiterlijk voor 19:00 uur op de betreffende speelavond af te melden bij het bestuur (voor 18:30 via e-mail). Indien slechts één van de leden van een paar is verhin­derd kan een combipaar worden gevormd met een lid van een ander paar dat op die speelavond niet com­pleet is. Hiervan moet het bestuur eveneens op de hoogte worden gesteld. Een lid mag spelen met een niet‑lid zonder melding vooraf, echter het bestuur kan een niet-lid van deelname uitsluiten. Bij afwezigheid zonder afmelding kan het bestuur een score van 35 procent of -60 IMP toeken­nen.

 

2. De speelavond en de speeltijd

Tenzij vooraf anders is medegedeeld, begint de speelavond om 19:45 uur. Van elk paar wordt verwacht dat het op dat moment aan de speeltafel heeft plaatsgenomen. De Noord- en Oostspeler controleren via gidskaart en Bridgemate op juiste tafel, juiste tegenstander en juiste spellen. Er is een speeltijd van 30 minuten per ronde van 4 spellen en een speeltijd van 45 minuten per ronde van 6 spellen. Enkele minuten voor einde van de speelronde wordt gewaarschuwd. Spellen waarvan het afspelen niet binnen de speeltijd kan beginnen mogen niet worden nagespeeld en worden als niet gespeeld ingevoerd. Is het afspelen wel binnen de speeltijd begonnen dan moet het spel worden afgemaakt, echter tijdsoverschrijding aan een tafel kan tot een nadelige arbitrale score voor beide paren leiden. Indien het niet kunnen spelen van een spel of een tijdsoverschrijding aan één van de paren te wijten is kan het betreffende paar een nadelige arbitrale score krijgen. Wanneer de speeltijd is verstreken wordt er op teken van de wedstrijdleider gewisseld.

Na het einde van de laatste ronde zijn er nog drie minuten om spelresultaten in de Bridgemate in te voeren. Daarna kan men bij de wedstrijdleiding een gemotiveerd verzoek indienen om het resultaat van een te laat gespeeld spel in de computer in te voeren. Hierbij moet van beide belanghebbende paren een speler aanwezig zijn.

 

3. Systeemkaarten/alerteren/stopregel

In de A-lijn moet men een systeemkaart kunnen tonen. Systeemkaarten dienen volgens de regels van de N.B.B. te zijn ingevuld. Het toepassen van de stop- en alerteerregels is verplicht in alle lijnen.

 

4. Speellijn nieuwe paren

Een nieuw paar, gevormd uit een lid en een nieuw lid, heeft in de eerstvolgende competitie recht op een plaats in de speellijn waarin het lid zou spelen.

Een nieuw paar, gevormd uit twee leden van verschillende speellijnen, heeft in de eerstvolgende competitie recht op een plaats in de speellijn die past bij hun gemiddelde klassering.

Een nieuw paar, gevormd uit twee nieuwe leden, start in de laagste lijn, tenzij hun speelsterkte plaatsing in een hogere lijn rechtvaardigt.

 

5. De competities

- De parencompetitie

  Deze is naar sterkte van de paren ingedeeld in meerdere speellijnen, te weten de A‑lijn, B-lijn, enzovoorts. Een parencompetitie bestaat uit 5 speelavonden.

- De butlercompetitie

  Deze is naar sterkte van de paren ingedeeld in meerdere speellijnen, te weten de A‑lijn, B-lijn, enzovoorts. Een butlercompetitie bestaat uit 5 speelavonden.

- De viertallencompetitie

  Deze kan naar sterkte van de teams ingedeeld worden in meerdere lijnen, te weten de A-lijn, B-lijn, enzovoorts. Teams worden gevormd uit minstens vier leden. Een viertallencompetitie bestaat uit 4 speelavonden. Er worden per avond twee zittingen van 12 spellen gespeeld.

 

6. Scores in paren- en butlercompetitie

- Normale score: de score die een paar behaalt als het in de officieel geregistreerde samenstelling speelt.

- Absentiescore: de score die wordt genoteerd voor een paar wanneer beide spelers voor een competitieavond afwezig zijn gemeld. Deze is het 'eigen gemiddelde' met een maximum en een minimum. Het maximum daalt voor iedere volgende absentie, het minimum stijgt.

  Paren Maxima: 50.00%, 48.75%, 47.50%, 46.25%, 45,00%.

  Paren Minima: 40.00%, 41.25%, 42.50%, 43.75%, 45.00%.

  Butler Maxima: 0 IMP, -5 IMP, -10 IMP, -15 IMP, -20 IMP
Butler Minima: -40 IMP, -35 IMP, -30 IMP, -25 IMP, -20 IMP

- Invallerscore: de score die een paar behaalt, wanneer een lid van dat paar speelt met een ander lid of een niet-lid als invaller; in dat geval is de score gebonden aan een maximum en een minimum.

  Paren: minimum 42.50%, maximum 57.50%

  Butler: minimum -30 IMP, maximum +30 IMP

- Als spelers uit verschillende speellijnen een combipaar vormen, geldt hun resultaat in beide speellijnen als invallerscore.

- Bonus bij spelen in hogere lijn.

  Als een paar op verzoek van de wedstrijdleider op een speelavond speelt in een hogere lijn dan waarin het paar is ingedeeld, krijgt het paar een bonus op de op deze avond behaalde score. Deze is: Paren +3%, Butler +12 IMP. Tevens is deze bonus voor de helft van toepassing op de invallerscore van een speler die als combispeler in een hogere lijn invalt (Paren +1,5%, Butler +6 IMP).

Het competitieresultaat is gelijk aan het gemiddelde van alle scores gewogen naar het aantal gespeelde spellen.

 

7. Promotie en degradatie in de competities

In de parencompetitie degradeert uit alle speellijnen behalve de laagste een kwart van het aantal paren dat aan de competitie heeft deelgenomen. Promotie uit de speellijnen behalve A is zodanig dat de nieuwe competitie begint met zoveel mogelijk gelijke aantallen paren in alle speellijnen. Om te kunnen promoveren moeten minstens 2 normale scores zijn behaald.

 

8. Algemeen clubkampioenen

 

8.1 Plaatspuntensysteem

Aan het eind van elke competitie worden plaatspunten toegekend. Deze bedragen:

- voor paren in de A‑lijn hun rangnummer in de A‑lijn

- voor paren in de volgende lijnen hun rangnummer in de lijn vermeerderd met de helft van het aantal paren in alle voorgaande lijnen.

 

8.2 Parencompetitie en slemklassement

Algemeen clubkampioen paren van het jaar is het paar dat:

- alle in het betreffende jaar gespeelde parencompetities in dezelf­de officieel geregistreerde samen­stelling is uitgekomen en tevens

- over alle parencompetities van het jaar tezamen het laagste aantal plaatspunten heeft gescoord.

 

Bij gelijk eindigen van twee of meer paren is kampioen het paar dat de meeste ronden in de hoogste lijn heeft gespeeld. Is ook dat gelijk dan is kampioen het paar met de hoogste gemiddelde score over alle ronden.

 

Op alle avonden in de parencompetitie kunnen punten verdiend worden voor elk geboden en gemaakt slem. Deze punten zullen gedurende het jaar worden getotaliseerd in het Slemklassement.

 

8.3 Butlercompetitie

Algemeen clubkampioen Butler van het jaar is het paar dat:

- alle in het betreffende jaar gespeelde butlercompetities in dezelf­de officieel geregistreerde samen­stelling is uitgekomen en tevens

- over alle butlercompetities van het jaar tezamen het laagste aantal plaatspunten heeft gescoord.

 

Bij gelijk eindigen van twee of meer paren is kampioen het paar dat de meeste ronden in de hoogste lijn heeft gespeeld. Is ook dat gelijk dan is kampioen het paar met de hoogste gemiddelde score over alle ronden.

 

8.4 Viertallencompetitie

Algemeen clubkampioen viertallen van het jaar is het viertal dat:

- alle in het betreffende jaar gespeelde competities in dezelf­de officieel geregistreerde samen­stelling is uitgekomen en tevens

- over alle competities van het jaar tezamen het laagste aantal plaatspunten heeft gescoord.

 

Bij gelijk eindigen van twee of meer viertallen is kampioen het viertal met het hoogste aantal Wedstrijdpunten (WP). Is ook dat gelijk, dan is kampioen het viertal met het hoogste aantal behaalde Instant Match Points (IMP).

 

Einde reglement