Huisregels

Download reglement:
Huisregels MT.pdf (16.4 KB)

1.    Kunt u niet deelnemen aan de clubavond dan zijn er drie afmeldmogelijkheden:

      a) e-mail naar info@mierlotroef.nl

      b) telefonisch: 0492-662167

      c) meldingen tijdens de clubavonden betreffende komende zittingen kunnen schriftelijk worden gedaan in het "zwarte boekje".

      Alle meldingen moeten voor 19:00 op de betreffende clubavond binnen zijn. E-mail meldingen voor 18:30.

2.   U bent op de clubavonden uiterlijk om 19:40 uur aanwezig en neemt om 19:45 uur plaats aan de tafel waar u de wedstrijd begint.

3.   In de speelzaal geldt een rookverbod.

4.   Constateert u aan uw tafel, op welk moment dan ook, een onre­gel­matig­heid, dan legt u het bieden of spelen direct stil en ver­zoekt om assistentie van de arbiter of de wedstrijdleider. Deze zijn bevoegd en in staat in de meeste gevallen de onregel­ma­tigheid volgens de regels op te lossen en kennen eventuele strafmaatrege­len. Probeer nooit op eigen gelegenheid onregelmatigheden te her­stellen. Om arbitra­ge vragen is niet onspor­tief, maar geheel volgens de regels en het komt een eerlijk verloop van de wed­strijd ten goede. Ga naar de arbiter en vraag of hij/zij kan komen.

5.   De speeltijd voor ronden van 4 spellen bedraagt 30 minuten. U probeert de spellen binnen de gestelde tijd af te werken. Mocht dat om wat voor reden dan ook (b.v. arbitrage) niet lukken, breng dan de wed­strijdleider hiervan op de hoogte.

6.   Wanneer van een spelronde nog maar enkele minuten resteren, krijgt u een teken (een signaal op de wedstrijd­klok). U moet dan binnen korte tijd aan uw laatste spel beginnen. Is dat niet mogelijk, waar­schuw dan de wedstrijdleider. Bent u een spel uit de vorige ronde aan het spelen terwijl de tijd voor een nieuwe ronde al is ingegaan dan kunnen de spelers die hierdoor moeten wachten de wedstrijdleider verzoeken om u een scoreaftrek te geven.

      Drie minuten na afloop van de zitting worden de Bridgemates uitgeschakeld en kunnen spelresultaten alleen nog worden ingevoerd in de clubcomputer. Hiervoor is toestemming van de arbiter nodig. Van beide aan het spel deelnemende paren moet een representant aanwezig zijn.

7.   U wisselt voor de volgende ronde wanneer de wedstrijdleider dit aangeeft. Wanneer u wisselt zorg er dan voor dat de tafel net­jes achter­blijft.

8.   U hebt altijd uw ingevulde systeemkaart paraat. Wenst u inlichtin­gen van uw tegenstan­der over biedin­gen of speelme­thoden, stel dan uw vragen zo dat slechts een eenduidig antwoord mogelijk is. U geeft te allen tijde zo eer­lijk mogelijk antwoord op vra­gen die door uw tegen­standers gesteld worden over de afspraken die u en uw partner gemaakt hebben over biedin­gen en speelme­thoden. Zij hebben het recht daarover te worden inge­licht.

9.   De Noord- en Oostspeler zijn verantwoordelijk voor het spelen van de juiste spellen en controle van de richting waarin ge­speeld moet worden. De Noordspeler vult de scores in en de Oostspe­ler controleert per spel. Bij onregelmatigheden wordt de fout aan tafel in het bijzijn van de tegenstander gecorrigeerd. Na de laatste ronde let u erop dat alle materialen worden ingeleverd bij de inzameltafel.

10.  Bied uitsluitend met de biedkaarten, dit geldt ook voor stop en alert.