Contributie

De contributie bedraagt voor verenigingsjaar 2018-2019 slechts € 35,-.

 

Dit is € 5,- minder dan vorig jaar. Het is een eenmalige korting die te maken heeft met onderhandelingen die gaande zijn met de NBB betreffende de mogelijkheden om een gemengde club te worden van NBB-leden en niet-NBB-leden. Aangezien voorlopig geen bevredigende oplossing is gevonden kunnen wij in het verenigingsjaar 2018-2019 nog geen gemengde club worden. Als tussenoplossing geldt de voorgestelde korting voor alle leden. Wij hopen dat ook degenen die hebben aangegeven geen prijs te stellen op NBB-lidmaatschap hiermee voldoende tegemoetgekomen zijn.

 

De lagere contributie is gezien de financiële positie van de vereniging verantwoord.

 

Het IBAN-Rekeningnummer is  NL89 RABO 01 3412 6270 (t.n.v. de Penningmeester van BC Mierlo-Troef).