Contributie

De contributie bedraagt voor verenigingsjaar 2019-2020 wederom slechts € 35,-. Hiervoor bent u lid van de Nederlandse Bridgebond en kunt u aan al onze wedstrijden deelnemen.

Het IBAN-Rekeningnummer is  NL89 RABO 01 3412 6270 (t.n.v. de Penningmeester van BC Mierlo-Troef).