Wat van u wordt verwacht op de speelavond

 

Wat van u wordt VERWACHT op de SPEELAVOND

 

Gang van zaken op een speelavond.

 

Het bridgen begint om 20.00 uur. Maar iedereen wordt geacht om uiterlijk 19.50 uur binnen te zijn. Dit is om de wedstrijdleider de gelegenheid te geven een eventueel zich voordoende onvolkomenheid glad te kunnen strijken, zodat toch op tijd met bridgen begonnen kan worden. Bovendien moet iedereen een aantal dingen doen: gidsbriefje ophalen; kaarten schudden, zodra ook iemand van de tegenspelers aan tafel is komen zitten. Tegen acht uur wordt de avond geopend. Na eventuele mededelingen volgt hoeveel paren in een lijn spelen (kun je controleren of je gidsbriefje goed staat) en wie die avond de arbiters zijn. De wedstrijdklok wordt gestart. Na 25 minuten gaat er een eerste signaal. Als je nog niet met het laatste spel bezig bent, dan kun je in overleg met de wedstrijdleider het spel laten vervallen. In uitzonderlijke gevallen mag één spel na afloop van de avond nagespeeld worden. Na 30 minuten gaat het tweede signaal. Dat is het signaal om van tafel te wisselen. De wedstrijdleider geeft aan of er gewisseld kan worden. Voor die wissel staat twee minuten. Dan start het bridgen op de volgende tafel. Tijdens het bridgen komt personeel van “As t effe kan” langs om te vragen wat je wilt drinken. De bestelling wordt aan tafel gebracht en op een consumptiebriefje aangetekend. Aan het einde van de zesde tafel wordt van iedereen verwacht dat de tafel leeg wordt achter gelaten:

 1. ● Bridgemate in de daarvoor bestemde koffer plaatsen;
 2. ● tafelbladen, gidsbriefjes en de gespeelde spellen, allen op volgorde, de opruimtafel leggen;
 3. ● biddingboxen in de daarvoor bestemde kast opruimen;
 4. ● tafelkleed (opgevouwen) in het daarvoor bestemde mand leggen. Als het vuil is, graag  even kenbaar maken zodat het gewassen kan worden. 
 5. ● De uitslag van de avond wordt gepresenteerd.
 6. ● Roken is (uiteraard) niet toegestaan.
 7. ● Vergeet niet uw consumptiebriefje af te rekenen.

 

Enige aanwijzingen tijdens het spelen.

 

 • Als op het gidsbriefje staat aangegeven dat kaarten bij een andere tafel geleend moeten worden, moet de lenende partij (tafel 7/8/9) ook zorgen dat de geleende spellen op de oorspronkelijke tafel teruggebracht worden.
 • Als de biedingen beëindigd zijn moet Noord in de Bridgemate invoeren;
 1. Het spelnummer;
 2. Wat het contract is;
 3. Wie de leider is;
 4. Wat de uitkomstkaart is.

 

Dit alles is terug te zien op onze website (https://www.nbbclubsites.nl/club/30034)  onder “Uitslagen”.

 

Selecteer de desbetreffende bridgeavond en selecteer u naam.

 

 • Oost controleert elke ingevoerde score en informeert (met gedempte stem, niet iedereen hoeft het te horen!) tafelgenoten over de informatie die in het display verschijnt. Na het vierde spel drukt hij zo vaak op “ja” totdat “Einde ronde” in het display verschijnt.
 • Na elk van de vier spellen in de EERSTE ronde moet de spelverdeling worden ingevoerd in de Bridgemate.  In A lijn is het al een routine geworden, probeert u het ook eens in de B en C – lijn. U kunt deze spelverdelingen later nog eens bekijken op de website (https://www.nbbclubsites.nl/club/30034)   onder “Uitslagen”. Selecteer de desbetreffende bridgeavond en selecteer Spelverdelingen.

 

Het afmelden

 

Als je een keer verhinderd bent om te spelen moet je dit tijdig melden bij de wedstrijdleider, uiterlijk voor donderdag 18.00 uur. Dit kan via onze website (https://www.nbbclubsites.nl/club/30034)  kies in het linker menu AFMELDEN/aanmelden natuurlijk kan het ook via het afmeldschrift dat in de zaal ligt; per telefoon 06 22 95 04 62 kunt u het ook even laten weten. Als één lid van een paar zich afmeldt, is het hele paar afgemeld. Als het andere lid toch wil spelen moet hij/zij even zelf voor een invaller (hoeft geen lid van de club te zijn) zorgen en zich dan aanmelden. Op onze website (https://www.nbbclubsites.nl/club/30034) kun je naast heel veel bijzonderheden over onze de club ook de ledenlijst raadplegen; kies in het linker menu Ledenlijst ; je moet wel eerst inloggen. Ga eens grasduinen op onze site.

 

Verandering van gegevens.

 

Verandering van gegevens die voor de bridgeclub van belang zijn (ander emailadres, ander telefoonnummer, verhuizing, e.d.) alleen door te geven aan de secretaris (Loes Monsma). Zij zorgt dat de Nederlandse Bridge Bond (NBB) en de wedstrijdleider geïnformeerd worden. Desgewenst kun je ook zelf bij de NBB je gegevens wijzigen via www.mijnnbb.nl