Het “RANKING-systeem” -een Flexibele competitie –

Het “RANKING-systeem”

-een Flexibele competitie –

 

1. Moet ‘t roer om?

- Wat te doen met die frustraties door knellende regeltjes in het wedstrijdreglement?

 

2. Frustraties die voor komen?

a. de promotie- / degradatieregeling.

b. gevolgen aan/afwezigheid op score gemiddelden.    

c. gevolgen van spelen in combinatie met invallers - binnen of buiten de club.

 

Praktijk voorbeelden te over.

 

vult u zelf maar aan:

 

1. Het bijna dwingend aanwezig zijn op bridgeavonden op straffe van...

2. Langere tijd met invaller i.v.m. afwezige partner

3. Degraderen terwijl je toch hoog stond als gevolg van vakantie, werk-verplichtingen, een keertje langer ziek zijn, sociale verplichtingen, etc.

 

Er is een oplossing beschikbaar!....

 

Het “RANKING-systeem”

 

Deze Flexibele competitie beoogt;

 

1. Belonen van goed bridge, niet van aanwezigheid.

2. Lijnindeling pér zitting – het héle competitieseizoen door – gebaseerd op uw ranking-niveau op dát moment! 

 

a. De lijnen zijn er m.n. voor, om spelers van het eigen niveau te ontmoeten.

b. de lijnen zo mogelijk even groot, niet te klein, desnoods eenmalig een lijn minder bij erg lage opkomst!... Of misschien zelfs een méér!

c. eenvoudig invoegen van invallers of gasten.

d. géén combitafels meer.

 

3. Clubkampioenschap op basis van de laatst behaalde ranking resultaten, met ruime tolerantie voor langere afwezigheid.

4. Verandering van partner tijdens het seizoen is mogelijk zonder ingrijpende gevolgen.

 

Wordt alles dan helemaal anders ?

 

Nee!

 

1. Het bridgen, de bekende sfeer en gezelligheid. Dat blijft allemaal het zelfde!

2. De reguliere competitiezitting.

3. Min of meer gelijke speelsterktes ingedeeld over 3 afzonderlijke lijnen.

4. Scoreverwerking via het NBB Rekenprogramma.

5. Dus óók nog steeds : Verplichte afmelding bij verhinderd zijn!

 

Wat gaat er bij het “RANKING-systeem” dan wél veranderen?

 

1. de NBBR %-score die iedere competitiezitting het resultaat weergeeft van die zitting, wordt óók omgezet in ranking-punten.  

 

2. Niet alleen voor de paren, maar óók voor individuele spelers! Met als gevolg:

 

CLUBKAMPIOENSCHAP PAREN - & - INDIVIDUEEL CLUBKAMPIOENSCHAP

 

3. Uw ranking verandert alléén door uw Speelresultaat ...

 

4. Uw ranking is het gemiddelde van 5 laatst gespeelde resultaten!

 

5. De 3 lijnen blijven bestaan, per lijn ongeveer 1/3 van alle aanwezige paren, samenstelling van lijnen per zitting naar ranking.

 

voorbeeld bij 54 aanwezige paren:

A-lijn:   18 sterksten in de ranking

B-lijn:   18 volgende in de ranking

C-lijn:   18 volgende in de ranking

 

6. De ranking duidt de sterktepositie in de competitie aan.

 

7. Op de grens van lijn  A<->B<->C  ligt ranking van paren dicht bijeen.

 

8. Door mutaties in de ranking óf beschikbaar aantal even paren is een herschikking tussen de lijnen per zitting mogelijk.

 

9. U krijgt ook een ranking-viewer - die toont uw ranking-positie -de overgangskleur is het overgangsgebied naar naastgelegen lijn.

 

10. Wedstrijdleiding regelt het meespelen in toepasselijke lijn.

 

11. Waar mogelijk 'even' aantal paren per lijn.

 

12. Dus… hooguit 1 stilzit … géén combitafels meer!

 

13 Uw ranking toont u vóór iedere zitting een evt. herschikking.

 

Wat is de winst van het “RANKING-systeem” ?

 

1. Je ranking verandert alléén wanneer je beter of slechter gaat spelen!

 

2. Je ziet wekelijks waar je staat in de ranking… en dus… wat je mogelijk aan lijn-indeling kunt verwachten.

 

3. Je ranking blijft gewoon op je laatste niveau staan bij afwezigheid.

 

4. Je lijn indeling is géén gevolg meer van degraderen of promoveren  aan het eind van een competitieronde, maar van een continu schikking op grond van je gespeelde resultaat.

 

5. Geen keurslijf meer van regels die straffend uitpakken op je resultaat.

 

6. Je kunt je periode afwezigheid plannen zonder effect op je ranking.

 

En het club kampioenschap dan?

 

De Clubkampioenen?

 

Dat is de winnaar op basis van de behaalde ranking-punten waarbij alléén

“de beste resultaten” meetellen uit minimaal 60% van de zittingen.

 

Wat zie je op de ranking-viewer?

 

1. Uitslagen – verwerkt tot ranking-punten.

2. Alle zittingen van het hele seizoen zijn terug te zien!

3. Spelerrankings.

         Ranking per speler, gebaseerd op de 5 meest recente uitslagen.

4. Parenrankings.

         Ranking voor paren en driemanschappen.

5. Clubkampioenschap (paren)

         Stand voor het clubkampioenschap (paren en driemanschappen)

6. Clubkampioenschap (individueel)

         Stand voor het clubkampioenschap (individueel)

7. Uitleg –handleiding ranking-viewer.

8. Printen;

         Uitslagen, Speler- en Parenranking,

         Clubkampioenschap paren cq individueel,

van de handleiding ranking-viewer

9. Beheer

         Alleen toegang voor Competitieleider of Technische Commissie.

 

KORTOM…

 

Voordelen te over! 

 

Ons advies:…

 

ZO SPOEDIG MOGELIJK OVERSTAPPEN OP: DE FLEX- COMPETITIE

MET HET “RANKING-SYSTEEM”!