Regels tijdens het bieden en spelen

Regels tijdens het bieden en spelen​ 

 

  

1.     Het doel van de spelregels is om een correcte gang van zaken vast te leggen en een oplossing te bieden als een speler per ongeluk door nonchalance of onopzettelijk de normale voortzetting van het spel verstoort of onbedoeld maar onrechtvaardig voordeel behaalt.

2.     Alvorens de kaarten te pakken allereerst nagaan of de juiste spellen op tafel liggen en of u aan de juiste tafel tegen de juiste tegenstanders gaat spelen. Schudden in de eerste ronde in aanwezigheid van een lid van elk paar. Het board blijft in het midden van de tafel liggen tijdens het spelen.

3.     Voor het bekijken van de kaarten deze eerst tellen, na het spel de eigen kaarten tellen, schudden en in het juiste vakje terug stoppen.

4.     Tijdens het bieden mag u niet besluiteloos in en bij het bakje zitten rommelen, b.v. van pas naar biedkaartje of omgekeerd, dat geeft partner en tegenstanders ongeoorloofde informatie. Dus eerst nadenken, een besluit nemen en dan pas de biedkaart uit de box nemen.

5.     Indien een onrechtmatigheid heeft plaats gevonden en de wedstrijdleider wordt gevraagd, dienen in elk geval de kaarten niet gewijzigd te worden of andere acties te gebeuren, omdat alleen dan de wedstrijdleider de juiste beslissing kan nemen.

6.     Na afloop van de bieding legt degene die moet uitkomen de kaart waarmee uitgekomen wordt even blind op tafel en kijkt of iedereen klaar is voor de start van het spel om na te gaan of iemand de bieding wil herhalen of alsnog uitleg wenst van een conventionele bieding en tevens gecontroleerd wordt dat de juiste speler uitkomt.

7.     Een voltooide slag mag niet meer worden ingezien als alle kaarten zijn omgedraaid. De eigen kaart mag wel worden ingezien om b.v. een verzaking te voorkomen of om te kijken wie er aan slag is.

8.     Iedere speler en in het bijzonder de dummy of blinde houdt het aantal gemaakte en niet gemaakte slagen goed bij. Na afloop van ieder spel dient er eerst overeenstemming over het gemaakte contract te zijn alvorens de kaarten worden geschud en worden teruggestoken

9.     Tijdens het bieden en spelen mogen geen opmerkingen gemaakt worden die er op zouden kunnen duiden dat een vergissing is gemaakt of dat een bieding niet begrepen wordt enz. Ook het geven van goed- of afkeuring over een bieding of speelwijze is niet geoorloofd en kan bestraft worden met een arbitrale score.

10.   Iedere opmerking of handeling welke ergernis of verlegenheid bij een andere speler kan veroorzaken of het genoegen van het spel kan verstoren, behoort vermeden te worden.

11.   Het opeisen van slagen om het spel te bekorten dient gepaard te gaan met een duidelijke toelichting